Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

«Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας συνεχίζεται»

«Εκτενείς διαβουλεύσεις με τις ελληνικές αρχές για όλο το φάσμα των οικονομικών πολιτικών» περιλαμβάνει η ρουτίνα του ΔΝΤ που θα συνεχιστεί και μετά το τέλος του τρίτου μνημονίου στις 20 Αυγούστου. Πώς περιγράφει τη διαδικασία ο Πίτερ Ντόλμαν και ποιες είναι οι προκλήσεις που εντοπίζει το Ταμείο στην Ελλάδα.


«Το ΔΝΤ είναι δεσμευμένο στη μετα-προγραμματική εποπτεία χωρών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα με υψηλές αποπληρωμές προς το Ταμείο, κι έτσι η αλληλεπίδραση με τις αρχές θα είναι πιο συχνή από τον ετήσιο κύκλο του άρθρου 4», διευκρινίζει ο επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ στην Ελλάδα Πίτερ Ντόλμαν.
Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο θα υποβάλλει έκθεση στο Εκτελεστικό του Συμβούλιο δύο φορές τον χρόνο, μέσω της διαδικασίας των διαβουλεύσεων βάσει του άρθρου 4 αλλά και της μετα-προγραμματικής παρακολούθησης. Κάθε φορά θα δημοσιεύονται τα εκάστοτε πορίσματα της αποστολής του ΔΝΤ στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας αντίστοιχα μηνύματα προς τις αγορές.
«Κατά την ανάληψη των δραστηριοτήτων αυτών, θα δουλέψουμε μαζί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς», τονίζει ο κ. Ντόλμαν, σημειώνοντας πως ένα σημαντικό μερίδιο της αλληλεπίδρασης του Ταμείου με την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει λάβει τη μορφή τεχνικής βοήθειας: «προσβλέπουμε στη συνέχιση αυτής της δέσμευσης, σύμφωνα με αντίστοιχα αιτήματα των αρχών, σε στοχοθετημένους τομείς όπως η διοίκηση εσόδων και η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών».
Ο ίδιος, μιλώντας με δημοσιογράφους, διευκρίνισε ότι τα στελέχη του ΔΝΤ θα συμμετέχουν κανονικά στις τέσσερις αξιολογήσεις που προβλέπονται και από το ευρωπαϊκό πλαίσιο μεταμνημονιακής παρακολούθησης. Χαρακτήρισε μάλιστα κρίσιμη την επόμενη αποστολή που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, καθώς, όπως είπε, τότε θα εξεταστεί και ο προϋπολογισμός του 2019 αλλά και οι προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που θα προχωρήσουν από την 1 Ιαν 2019.
Περιγράφοντας τις κεντρικές κατευθύνσεις για την Ελλάδα από εδώ και στο εξής, το Ταμείο διατυπώνει την εκτίμηση ότι η χώρα χρειάζεται «υψηλότερη, πιο συνεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη». Το ΔΝΤ κάνει ειδική μνεία στο γεγονός ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια πολύ δύσκολη δημογραφική μετάβαση –«γηράσκων και συρρικνούμενος πληθυσμός που θα μεταφραστεί σε μειωμένο εργατικό δυναμικό»- και θα πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του ενεργού πληθυσμού στην παραγωγικότητα και την προσέλκυση επενδύσεων.
«Αναμένουμε τα πλήρη οφέλη των μεταρρυθμίσεων να υλοποιηθούν σταδιακά, ωστόσο, θα χρειαστούν διατηρήσιμες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Απώτερος στόχος είναι πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας και καλύτερη κοινωνική προστασία», τονίζει ο κ. Ντόλμαν, εξηγώντας ότι μια «στέρεη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων» θα βελτιώσει σταδιακά την ευημερία και το κράτος πρόνοιας του ελληνικού πληθυσμού, καθιστώντας την ελληνική οικονομία πιο ανθεκτική σε σοκ. Έτσι η Ελλάδα θα είναι σε θέση να περιορίσει την ψαλίδα με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com