Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Στα "σκαριά" εισφορές 13,3% και στις αποδείξεις δαπάνης το 2019

Μειώσεις και στις εισφορές κύριας ασφάλισης σε όσους αμείβονται με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (σ.σ. τίτλος κτήσης) εξετάζει η κυβέρνηση.Σύμφωνα με κύκλους των ταμείων, είναι πιθανό να επιβληθούν εισφορές 13,3% και στις αμοιβές με απόδειξη δαπάνης το 2019, όπως θα ισχύσει –βάσει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα – για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες με εισόδημα άνω των 7032 ευρώ. 

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση έχει θεσπίσει εισφορές 20% υπέρ του ΕΦΚΑ επί του εισοδήματος των εν λόγω εργαζομένων, οι οποίες ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα σχετική εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση.

Έτσι, κανένας αμειβόμενος με απόδειξη δαπάνης δεν έχει καταβάλλει έως τώρα τις εισφορές για την κύρια ασφάλιση (ΕΦΚΑ), όπως και εκείνες ύψους 6,9% οι οποίες αφορούν την ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη (ΕΟΠΥΥ).

Πλέον, στην κυβέρνηση εξετάζουν να μειώσουν από την 1η Ιανουαρίου 2019 τις εισφορές κύριας ασφάλισης στο 13,3% (έναντι 20% που ισχύσει σήμερα), αλλά να διατηρήσουν τις εισφορές υγείας στο 6,9%.

Εκείνο το οποίο δεν έχει καθόλου, διασαφηνισθεί είναι το αν ο συντελεστής 13,33% θα ισχύσει αποκλειστικά για τους εργαζομένους με απόδειξη δαπάνης με αποδοχές άνω των 7032 ευρώ ετησίως (ή 586 ευρώ/μήνα), όπως θα ισχύσει για τους επαγγελματίες ή θα ισχύσει όχι μόνο για τους παραπάνω, αλλά και για εκείνους με αποδοχές κάτω των 7032 ευρώ. 

Υπενθυμίζεται, πάντως, πως με βάση τα σημερινά δεδομένα, ισχύει ένας ενιαίος συντελεστής (20%) για όλες τις αμοιβές, χωρίς κανένα κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών.

Επίσης, ασαφές παραμένει το αν οι εξεταζόμενες νέες, μειωμένες εισφορές για την κύρια ασφάλιση των αμειβομένων με απόδειξη δαπάνης θα εφαρμοστούν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2018 ή αποκλειστικά και μόνο από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Σε περίπτωση που ισχύσουν αναδρομικά από το 2018 οι εισφορές 13,3%, τότε θα πρέπει οι εργαζόμενοι να καταβάλλουν τις εισφορές αυτές συν εκείνες της υγείας από τις αρχές του 2019, ενδεχομένως σε μηνιαίες δόσεις (όπως πχ θα ισχύσει για τις ελάχιστες εισφορές επικουρικού –εφάπαξ για τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους ).

Ωστόσο, πολλοί εργοδότες έχουν ήδη από τις αρχές του 2018 παρακρατήσει εισφορές 26,9% (20% για την κύρια ασφάλιση και 6,9% για την υγεία) προκειμένου να τις αποδώσουν στα ταμεία, αφού πρώτα βέβαια εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση. Έτσι, στην ενδεχόμενη περίπτωση της αναδρομικής ισχύος των εξεταζόμενων μειωμένων εισφορών, θα πρέπει τυπικά να επιστρέψουν στους εργαζομένους ποσά που αντιστοιχούν στο 6,7% των μηνιαίων αποδοχών τους για ένα χρόνο.

Οι ενδεχόμενες επιστροφές αναδρομικών εισφορές στους εργαζομένους θα είναι μεγαλύτερες (σ.σ. ίσες με το 26,9% των μηνιαίων  αποδοχών) σε περίπτωση έναρξης ισχύος των εξεταζόμενων μειωμένων εισφορών από την 1η Ιανουαρίου 2019.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com