Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Διπλή παράταση για την ασφαλιστική ικανότητα για τους επαγγελματίες έως το Μάιο –Ιούνιο

Έως τις 30 Ιουνίου για τους επαγγελματίες που είναι παράλληλα μισθωτοί και έως τις 31 Μαΐου για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες, παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα.Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σε σχέση με τη δυνατότητα των αυτοαπασχολουμένων να έχουν πρόσβαση στην ιατρο –φαρμακευτική περίθαλψη. Με άλλα λόγια, ως τις παραπάνω ημερομηνίες μπορεί κάθε μία αντίστοιχα ασφαλιστική κατηγορία να  έχει πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και να συνταγογραφεί φάρμακα μέσω ΕΟΠΥΥ.

Ωστόσο, ο ΕΦΚΑ προβλέπει και προϋποθέσεις για την ασφαλιστική ικανότητα για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με παλαιότερες εγκυκλίους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται παράλληλα ως μισθωτοί διατηρούν την ασφαλιστική ικανότητά τους (ακόμα και αν δεν καταβάλλουν για ένα διάστημα ασφαλιστικές κρατήσεις), δεδομένου ότι καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για αυτούς από τους εργοδότες οι οποίοι τους απασχολούν στις επιχειρήσεις τους.

Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και αν ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές του, έχει πρόσβαση στην ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη, καθώς είναι ασφαλιστικά ενήμερος ως μισθωτός. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει πως αν δεν καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές ως επαγγελματίας αυτές δεν καθίστανται καθυστερούμενες.

Αντίθετα, μετά την εκκαθάριση των εισφορών κάθε έτους και εφόσον δεν καταβληθούν, θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές από τα ταμεία προκειμένου να διατηρηθεί η ασφαλιστική ικανότητα των εν λόγω απασχολούμενων.

Η τελευταία εγκύκλιος του ΕΦΚΑ παρέχοντας για τους παράλληλα απασχολούμενους ασφαλιστική ικανότητα έως τις 30 Ιουνίου, τους δίνει έμμεσα την ίδια προθεσμία για την καταβολή πιθανών καθυστερούμενων εισφορών τους…

Όσον αφορά γενικότερα τους ελεύθερους επαγγελματίες, η ίδια εγκύκλιος υπενθυμίζει πως ήδη έχει δοθεί παράταση στην ασφαλιστική ικανότητά  έως τις 31 Μαΐου.

Επίσης διευκρινίζεται πως η πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους παραπάνω αυτοασφαλισμένους ισχύει μόνο στην περίπτωση που έχουν καταβάλει τις ελάχιστες προβλεπόμενες κατώτατες ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018 χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ανεξόφλητες δόσεις για την δεύτερη εκκαθάριση του 2017.

Με άλλα λόγια, θα πρέπει οι  επαγγελματίες να έχουν καταβάλλει σε όλη τη διάρκεια του 2018 κατώτατες εισφορές ύψους 167 ευρώ/μήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, δεν αποτελεί όρο για την ασφαλιστική ικανότητα (τουλάχιστον έως την 31η Μαΐου) η καταβολή των δόσεων εξόφλησης των χρεωστικών υπολοίπων από την εκκαθάριση των εισφορών του 2017. Ούτε, επίσης, αποτελεί όρο η καταβολή των τρεχουσών εισφορών του 2019.

Όσον αφορά τα χρεωστικά υπόλοιπα του 2017, αυτά αφορούν όσους επαγγελματίες δήλωσαν το 2016 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015 και έτσι προέκυψε θετική διαφορά μεταξύ των καταβλητέων και καταβληθεισών εισφορών. Αυτό σημαίνει πως εμμέσως ο ΕΦΚΑ τους δίνει προθεσμία έως τις 31 Μαΐου για να εξοφλήσουν τα χρεωστικά υπόλοιπα τους και έτσι να διατηρήσουν και μετά την παραπάνω ημερομηνία την ασφαλιστική ικανότητά τους.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com