Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Πολιορκία σε μεγάλους οφειλέτες της εφορίας

Να σφίξει τον κλοιό για τους φορολογούμενους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν σημαντικές οφειλές προς την εφορία, επιχειρεί η φορολογική διοίκηση. Πρόκειται για χιλιάδες φορολογούμενους οι οποίοι χρωστούν ποσά άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ (ο καθένας) και οι οποίοι πρόκειται να κατηγοριοποιηθούν με βάση την ικανότητά τους να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.

Η κατηγοριοποίηση των οφειλετών ανάλογα με την ικανότητά τους να αποπληρώσουν τις οφειλές τους θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

- την αξία της ακίνητης περιουσίας τους και το πόσο εμπορεύσιμη είναι αυτή

- την αξία της κινητής περιουσίας τους, όπως είναι το ύψος των καταθέσεών τους ή των επενδύσεών τους σε τίτλους, όπως ομόλογα, μετοχές κλπ

- το ύψος του εισοδήματός τους

- το αν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα στο παρελθόν από τη φορολογική διοίκηση για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών τους στοιχείων και το πόσο πρόσφατα έχει διενεργηθεί σχετική έρευνα.

Με βάση την κατηγοριοποίηση θα επιχειρηθεί ο καλύτερος συντονισμός των προσπαθειών της φορολογικής διοίκησης για την αναγκαστική είσπραξη των οφειλών μέσω της λήψης μέτρων όπως είναι οι κατασχέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

- ο συνολικός αριθμός των φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχεται σε περίπου 4,1 εκατ.

- το 80% των οφειλετών (σχεδόν 3,2 εκατ. πολίτες) χρωστούν μικρά ή πολύ μικρά ποσά, δηλαδή μέχρι 2.000 ευρώ.

- από αυτά τα 3,2 εκατ. οφειλέτες, τα 2,2 εκατ. χρωστούν λιγότερο και από 500 ευρώ ο καθένας.

- περίπου 29.000 φορολογούμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χρωστούν 88 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 85% του συνόλου των οφειλών

- οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχονται σε περίπου 104,4 δισ. ευρώ

- από τα 104,4 δισ. ευρώ θεωρούνται εισπράξιμα μόλις τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ.


 
website counter
friend finderplentyoffish.com