Κυριακή, 7 Απριλίου 2019

Ενισχυμένη η προστασία καταναλωτών στο e-shopping

Την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στην πραγματοποίηση αγορών μέσω διαδικτύου, με την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε περιπτώσεις αθέμιτων πρακτικών και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, προβλέπουν οι νέοι κανόνες που εγκρίθηκαν προσωρινά μεταξύ του Συμβουλίου (ρουμανική προεδρία) και της Ευρωβουλής.

Αυστηρότερα μέτραΕιδικότερα, τα μέτρα που εγκρίθηκαν θα αποφέρουν απτά οφέλη για τους καταναλωτές στις εξής περιπτώσεις:

*Αποτελεσματικές κυρώσεις για παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τους καταναλωτές: Οι εθνικές αρχές καταναλωτών θα έχουν την εξουσία να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις με συντονισμένο τρόπο. Για εκτεταμένες παραβάσεις που επηρεάζουν τους καταναλωτές σε διάφορα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και οι οποίες υπόκεινται σε συντονισμένη επιβολή της νομοθεσίας σε επίπεδο Ε.Ε., το ανώτατο πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί σε κάθε κράτος-μέλος θα ισούται τουλάχιστον με το 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου.

* Αντιμετώπιση των καταναλωτικών προϊόντων δύο ποιοτήτων: οι νέοι κανόνες ξεκαθαρίζουν ότι θα θεωρείται παραπλανητική η πρακτική προώθησης ενός προϊόντος στην αγορά όταν αυτό παρουσιάζεται ως πανομοιότυπο με το ίδιο προϊόν σε άλλα κράτη-μέλη, ενώ στην πραγματικότητα τα εν λόγω προϊόντα παρουσιάζουν σημαντικές και αδικαιολόγητες διαφορές ως προς τη σύσταση ή τα χαρακτηριστικά τους.

* Ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στο διαδίκτυο: Κατά τις αγορές από ηλεκτρονικό κατάστημα, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια για το αν αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες από επαγγελματία έμπορο ή από ιδιώτη, ώστε να γνωρίζουν τι προστασία τους παρέχεται σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Κατά την αναζήτηση στο διαδίκτυο, οι καταναλωτές θα ενημερώνονται σαφώς όταν το αποτέλεσμα της αναζήτησης πληρώνεται από έμπορο. Θα ενημερώνονται επίσης για τις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, η προσωρινή συμφωνία θα εγκριθεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια θα πρέπει να επικυρωθεί και τυπικά από το Συμβούλιο Υπουργών, ώστε να τεθεί σε ισχύ.

Ψηφιακή ενιαία αγορά

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, εφάρμοσε πολλές πρωτοβουλίες που προσαρμόζουν τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών στον διαδικτυακό κόσμο, δίνοντας, για παράδειγμα, τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής ή στον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό. Επιπλέον, ο εκσυγχρονισμένος κανονισμός συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών, που εκδόθηκε το 2017, θα βελτιώσει την επιβολή από τις αρχές, καθώς και τη διασυνοριακή συνεργασία των αρχών προστασίας των καταναλωτών.

Ο Τίμερμανς

Σύμφωνα με τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπή Φρανς Τίμερμανς, στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών μέσω της αύξησης της διαφάνειας και της αυστηρής επιβολής της νομοθεσίας σε περίπτωση εξαπάτησης των καταναλωτών. Μ’ αυτή τη νέα συμφωνία οι καταναλωτές θα γνωρίζουν τι αγοράζουν και από ποιον, κατέληξε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com