Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Οι φορολογικές επιβαρύνσεις για τα εισοδήματα του 2016

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ξεκινά η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν το προηγούμενο φορολογικό έτος. Τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016 θα φορολογηθούν με όσα ισχύουν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) μετά τις μεταβολές που επήλθαν το 2016 και το 2017 όπου ένδεκα νόμοι πρόσθεσαν, τροποποίησαν και κατήργησαν 59 παραγράφους σε 40 άρθρα.

 

Οι δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων έχουν καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής την 30η Ιουνίου 2017 και ο φόρος καταβάλλεται σε τρείς ισόποσες διμηνιαίες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, ενώ κατ’ εξαίρεση οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία μπορούν να υποβληθούν μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου και ο φόρος καταβάλλεται σε δύο ισόποσες διμηνιαίες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου.
Στα φυσικά πρόσωπα το εισόδημα στα πλαίσια εργασιακής σχέσης δηλαδή μισθοί - συντάξεις κ.λπ., το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού προστεθεί σε τυχόν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αλλά και το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα αυτοτελώς θα φορολογηθεί με νέα κλίμακα η οποία έχει καταληκτικό συντελεστή για τα εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ 45%. Σε ό,τι αφορά τη μείωση φόρου αυτή πλέον συναρτάται με την οικογενειακή κατάσταση και ειδικότερα με τα εξαρτώμενα τέκνα του φορολογουμένου και επεκτάθηκε πέραν όσων αποκτούν εισόδημα στα πλαίσια εργασιακής σχέσης και στους κατ’ επάγγελμα αγρότες.
Οι μεταβολές αυτές σε σχέση με το φορολογικό έτος 2015, ενώ δεν προσθέτουν βάρη σε χαμηλά εισοδήματα μισθωτών - συνταξιούχων και αυτοαπασχολουμένων, αυξάνουν δραματικά τη συνολική φορολογική επιβάρυνση σε μεσαία και μεγάλα όπου η μεταβολή στους αυτοαπασχολούμενους ξεκινάει από 5,77% για εισοδήματα ύψους 40.000 ευρώ και φτάνει το 25% για εισοδήματα ύψους 70.000 ευρώ. Επισημαίνεται δε ότι, οι αγρότες για καθαρό εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ θα δουν μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης 84,62%, για καθαρό εισόδημα 20.000 ευρώ μείωση 7,69%, για καθαρό εισόδημα 21.250 ευρώ καμία μεταβολή, ενώ για τα μεγαλύτερα η φορολογική επιβάρυνση, έχοντας λάβει υπόψη την προβλεπόμενη μείωση φόρου, ξεκινάει από 38,46% για εισόδημα ύψους 30.000 ευρώ και φτάνει στο 152,75% για εισόδημα ύψους 70.000 ευρώ.
Τέλος, οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων θα δουν αύξηση στη συνολική φορολογική τους επιβάρυνση, 36,36% για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, 23,38% για εισόδημα 15.000 ευρώ και από 11,57% έως 16,16% στα μεγαλύτερα εισοδήματα.
Στα νομικά πρόσωπα έχουμε ουσιαστικές μεταβολές στον τρόπο φορολόγησης των προσωπικών εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων και οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία, όπου καταργήθηκε η κλίμακα (26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ καθαρού εισοδήματος και 33% για το υπερβάλλον ποσό) και πλέον το σύνολο των κερδών φορολογείται με συντελεστή 29%, με αποτέλεσμα την αύξηση της επιβάρυνσης κατά 11,54% στα φορολογητέα εισοδήματα μέχρι 50.000 ευρώ που αποτελούν την πλειοψηφία των δηλούμενων, με εξαίρεση μόνο τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών όπου παρέμεινε ο συντελεστής φορολογίας 13%.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την προκαταβολή φόρου εισοδήματος στην επιχειρηματική δραστηριότητα αυτή θα υπολογισθεί πλέον σε αυτοαπασχολούμενους και σε νομικά πρόσωπα με συντελεστή 100%.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com