Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ PWC Λιγότερο αμείβονται ακόμη οι γυναίκες

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την ενίσχυση της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών, παραμένει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δυο φύλων.Σύμφωνα με τη μελέτη «Women in Work Index» της PwC που καταγράφει τα επίπεδα της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών σε 33 χώρες του ΟΟΣΑ, αν και οι γυναίκες έχουν τα ίδια ή περισσότερα προσόντα εξακολουθούν να πληρώνονται 16% λιγότερο από τους άνδρες συνάδελφους τους.

Η Πολωνία είχε τη μεγαλύτερη ετήσια βελτίωση, ανεβαίνοντας στην 9η από τη 12η θέση. Η άνοδος αυτή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης της γυναικείας ανεργίας και της αύξησης του ποσοστού πλήρους απασχόλησης. Η ανάλυση της PwC δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικά μακροπρόθεσμα οικονομικά πλεονεκτήματα από την αύξηση του ποσοστού της γυναικείας απασχόλησης στα επίπεδα της Σουηδίας, με κέρδη στο ΑΕΠ του συνόλου των χωρών του ΟΟΣΑ που θα μπορούσαν να ανέλθουν στα 6 τρισ. δολ. Η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων σε χώρες όπως η Πολωνία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο θα μπορούσε να επιτευχθεί πλήρως μέσα σε διάστημα δύο δεκαετιών, αν φυσικά συνεχιστούν οι υφιστάμενες τάσεις.

 
website counter
friend finderplentyoffish.com