Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Επιστρέφει το 70% των χρημάτων για τα προϊόντα Lehman Brothers η Citibank

Το 70% της ονομαστικής αξίας των τίτλων της Lehman Brothers, που είχαν αγοράσει από καταστήματά της προσφέρει στους πελάτες της η Citibank σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση.


Όπως τονίζει η ανακοίνωση της τράπεζας η συγκεκριμένη προσφορά γίνεται "ως ένδειξη καλής θέλησης και καλής πίστης, προκειμένου να αμβλύνει την αναστάτωση που προκάλεσε στους πελάτες της η απρόβλεπτη κατάρρευση της Lehman Brothers" παρότι αναφέρει πως "η Citibank δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη, ούτε σχετική νομική υποχρέωση".

Η Citibank αναφέρει πως η διάθεση των προϊόντων Lehman στην ελληνική αγορά "πληρούσε τις προϋποθέσεις και ακολουθούσε τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ επίσης είχε, όπου απαιτείτο, τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές".


Από τη μεριά της, η Ένωση Πολιτών Κατόχων Τίτλων Lehman Brothes έχει γενική συνέλευση την Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 στις 7.00μ.μ, στο ξενοδοχείο Athens Imperial έτσι ώστε να ενημερωθεί από δικηγόρους που εμπλέκονται στην υπόθεση συμβιβασμού της Citibank για τα θετικά και αρνητικά σημεία της συγκεκριμένης συμβιβαστικής πρότασης.

Στη συνέχεια τονίζεται πως ο κάθε επενδυτής θα μπορεί να αποφασίσει την συνέχιση της διεκδίκησης των χρημάτων του ή την συμβιβαστική επίλυση της υπόθεσης του.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com