Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΙ ΦΟΡΟΙ Οι δέκα έξτρα φόροι του 2013

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, περίπου 3.000.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι θα κληθούν να πληρώσουν για τα εισοδήματα του έτους του 2013 φόρους υψηλότερους έως και 689%, λόγω της κατάργησης των πρόσθετων αφορολόγητων ορίων για τα προστατευόμενα παιδιά και την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας.
Επιπλέον, περίπου 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις με ετήσια εισοδήματα μέχρι 55.000 ευρώ θα υποχρεωθούν να καταβάλουν φόρους αυξημένους έως και 2.500%, εξαιτίας της επιβολής φόρου 26% στα εισοδήματά τους από το πρώτο ευρώ. Αναλυτικά, οι φόροι που έρχονται για τα εισοδήματα του 2013:

Μισθωτοί - συνταξιούχοι: Θεσπίζεται νέα φορολογική κλίμακα με τρία μόνο κλιμάκια. Για τα πρώτα 25.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις θα ισχύει συντελεστής φόρου 22%, για τα επόμενα 17.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ, θα ισχύσει συντελεστής φόρου 32% και για το υπερβάλλον των 42.000 ευρώ τμήμα του εισοδήματος θα ισχύει συντελεστής 42%. Παράλληλα καθιερώνεται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για εισοδήματα έως 21.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από τις 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ.

Από την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος φορολόγησης θα προκύψουν:

α) Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους χωρίς παιδιά:

Μειώσεις φόρων κατά 10 έως και 400 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 5.000 και μέχρι 23.000 ευρώ.

Αυξήσεις φόρων κατά 60 έως και 1.280 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 23.000 και μέχρι 40.000 ευρώ.

β) Για τους μισθωτούς με 1 παιδί:

Μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 80 έως και 200 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 5.000 και μέχρι 11.000 ευρώ.

Αυξήσεις φόρων κατά 40 έως και 1.480 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 11.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ.

γ) Για τους μισθωτούς με 2 παιδιά, θα προκύψουν αυξήσεις φόρων:

Κατά 120 έως και 400 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 10.000 και μέχρι 23.000 ευρώ.

Κατά 460 έως και 1.680 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 23.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ.

Φοροαπαλλαγές: Διατηρείται αλλά είναι «ψαλιδισμένη» η έκπτωση φόρου 10% για ιατρικά έξοδα και νοσήλια. Επίσης παραμένουν οι δαπάνες για δωρεές, χορηγίες και διατροφή προς την πρώην ή τον πρώην σύζυγο.

Αποδείξεις: Υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματος θα έχουν μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα μέχρι 42.000 ευρώ. Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ θα πρέπει να μαζεύουν αποδείξεις αξίας 10.500 ευρώ. Επίσης αυξάνεται από 10% σε 22% το πέναλντι φόρου που θα καλείται να πληρώσει κάθε μισθωτός ή συνταξιούχος, ο οποίος δεν θα καταφέρνει να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες αποδείξεις.

Ενοίκια: Τα ενοίκια θα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ. Συγκεκριμένα, σε ποσά ενοικίων μέχρι 12.000 ευρώ τον χρόνο θα επιβάλλεται φόρος 10%, ενώ τυχόν επιπλέον ποσά, πέραν των 12.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 33%.

Α.Ε. - ΕΠΕ: Αλλάζει η φορολογία των κερδών για τις ανώνυμες εταιρείες και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Ειδικότερα:

Τα αδιανέμητα κέρδη των εταιρειών θα φορολογούνται με συντελεστή 26%, από 20% που ισχύει σήμερα.

Στα μερίσματα (διανεμόμενα κέρδη) θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%, από 25% που ανέρχεται σήμερα.

Ο.Ε. - Ε.Ε.: Αυξάνεται η φορολογία των κερδών των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β' κατηγορίας). Συγκεκριμένα, ο φόρος αυξάνεται από το 20% στο 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ των καθαρών κερδών και στο 33% για τυχόν επιπλέον ποσό κερδών πέραν των 50.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ΄ κατηγορίας) το συνολικό καθαρό εισόδημά τους υποβάλλεται σε φόρο 26%.

Ελεύθεροι επαγγελματίες - ατομικές επιχειρήσεις: Τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων τα οποία προέρχονται από ατομικές επιχειρήσεις ή από ελευθέρια επαγγέλματα θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ με συντελεστή 26% και πάνω από το επίπεδο των 50.000 ευρώ με 33%.

Νέοι επαγγελματίες: Για τους νέους επιτηδευματίες, κατά τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, θα ισχύει μειωμένος φόρος στο 13% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος. Τα επιπλέον 40.000 ευρώ θα φορολογούνται με συντελεστή 26% και για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ θα επιβάλλεται φόρος 33%.

Φορολογούμενοι με «μπλοκάκι»: Ως μισθωτοί και όχι ως ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο εργαζόμενος να παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση έγγραφη σύμβαση που έχει συνάψει με φυσικό ή νομικό πρόσωπο και

β) Ο εργαζόμενος να παρέχει υπηρεσίες μέχρι και σε 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση αυτή το 75% των ακαθαρίστων εσόδων του προέρχεται μόνο από έναν εκ των εργοδοτών αυτών. Όσοι αμείβονται με μπλοκάκι, από το εισόδημά τους, εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές που αφαιρούνται, δεν δύναται να εκπέσει καμία δαπάνη.

Τέλος επιτηδεύματος: Αυξημένο έως 100% είναι το τέλος επιτηδεύματος που θα κληθούν να πληρώσουν το 2013 οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ειδικότερα το τέλος διαμορφώνεται ως εξής:

800 ευρώ από 400 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
1.000 ευρώ από 500 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
650 ευρώ από 500 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
600 ευρώ από 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Διατηρείται, αλλά είναι «ψαλιδισμένη» η έκπτωση φόρου 10% για ιατρικά έξοδα και νοσήλια. Επίσης παραμένουν οι δαπάνες για δωρεές, χορηγίες και διατροφή προς την πρώην ή τον πρώην σύζυγο.

Τα ενοίκια θα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ.

Αυξημένο έως 100% είναι το τέλος επιτηδεύματος που θα κληθούν να πληρώσουν το 2013 οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματος θα έχουν μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα μέχρι 42.000 ευρώ.διαβάστε περισσότερα...

Σίγουρη η παράταση 5-10 ημερών για τα τέλη κυκλοφορίας

Δύο στους 10 ιδιοκτήτες αυτοκινήτου δεν έχουν παραλάβει τα τέλη κυκλοφορίας, μία ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Τη Δευτέρα είναι η τελευταία ημέρα παραλαβής τους, ωστόσο, είναι σίγουρο ότι το υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώσει μια παράταση που μπορεί να είναι 5 ή 10 ημέρες. Η ολιγοήμερη παράταση θεωρείται σχεδόν βέβαιη όπως άφησε να εννοηθεί ο Γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Χάρης Θεοχάρης. Η παράταση θα αφορά και όσους φορολογούμενους σκοπεύουν να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τους.
Όπως τόνισε στην τηλεόραση της ΝΕΤ ο κ. Θεοχάρης, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο της παράτασης, για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, όμως η παράταση θα είναι μόνο για λίγες ημέρες.

Ο κ. Θεοχάρης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, ανάμεσα στις προτάσεις που θα εξεταστούν το επόμενο διάστημα να είναι και η μόνιμη παράταση της αποπληρωμής των τελών μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι για όσους δεν πληρώσουν εγκαίρως το σήμα τελών κυκλοφορίας, τότε το ποσό διπλασιάζεται. Επίσης, οι τροχονόμοι που θα σταματούν τα αυτοκίνητα για έλεγχο θα μπορούν να ελέγξουν την πληροφορία είτε από ειδικά μηχανήματα με τα οποία είναι εξοπλισμένα ορισμένα περιπολικά, είτε μέσω του κέντρου.
Αν στους ελέγχους που θα γίνονται από την Τροχαία, διαπιστωθεί ότι κάποιος οδηγός δεν έχει πληρώσει το τέλος, θα του αφαιρούνται επί τόπου οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας.
Επίσης, από τις αρχές Φεβρουαρίου όσοι δεν έχουν πληρώσει, θα αρχίσουν να λαμβάνουν τα σχετικά ειδοποιητήρια από την εφορία. Η μη πληρωμή του τέλους κυκλοφορίας αποτελεί αυτομάτως χρέος στο Δημόσιο και όσοι δεν το πληρώσουν, δε θα μπορούν να λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα μέχρι την αποπληρωμή των τελών.

διαβάστε περισσότερα...

Στις 10 το βράδυ τα τελευταία δρομολόγια του ΟΑΣΘ

Νωρίτερα θα σταματήσουν τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων της Θεσσαλονίκης, στις 31 Δεκεμβρίου.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, τη Δευτέρα 31.12.2012, παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα τελευταία δρομολόγια προς κάθε κατεύθυνση (αναχώρηση από αφετηρία και τέρμα), θα πραγματοποιηθούν στις 10 μ.μ. Εξαιρούνται τα δρομολόγια της γραμμής Νο 78Ν "ΚΤΕΛ - Αεροδρόμιο", τα οποία θα εκτελούνται κανονικά από τις 10 μ.μ. της 31ης Δεκεμβρίου 2012 έως τις 5 π.μ. της 1ης Ιανουαρίου 2013.

διαβάστε περισσότερα...

Δώδεκα αλλαγές στις συντάξεις και στις εισφορές από το νέο έτος

Τέσσερις αλλαγές για τους ασφαλισμένους
ΑΛΛΑΓΗ 1η
Στις περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης από την 1/1/2013 και μετά, ισχύουν νέα όρια , αυξημένα από 2 έτη έως και 12. Γενικό όριο ηλικίας σε όλα τα ταμεία θα είναι το 67ο έτος (αντί του 65ου) για 15 έτη ασφάλισης και εναλλακτικά το 62ο εφόσον θα συμπληρώνονται 40 έτη ασφάλισης.

Η αύξηση, ανάλογα με την κατηγορία των ασφαλισμένων, είναι επιπλέον 3 έτη (οι 11.100 ημέρες ασφάλισης γίνονται 12.000 και το όριο ηλικία 62 από 59), 5 έτη (με 4.500 ημέρες ασφάλισης το 2013 θα απαιτείται η συμπλήρωση ηλικίας 67 ετών αντί των 62 που ισχύει φέτος), 7 έτη (για μητέρες ανηλίκων με 5.500 ημέρες ασφάλισης το όριο αυξάνεται στα 67 από τα 60 για πλήρη σύνταξη και στα 62 από τα 55 για μειωμένη) και φτάνει στα 12 (για τρίτεκνες και μητέρες και χήρους πατέρες ανήλικων παιδιών, στα 67 έτη για πλήρη σύνταξη από τα 55 που ισχύουν φέτος και στα 62 έτη από τα 50 έτη για μειωμένη).

Χαμηλότερα όρια, σε σχέση με το 62ο και το 67ο, θα ισχύουν παρά τις αυξήσεις για ειδικές κατηγορίες όπως τους οικοδόμους (με 4.500 ημέρες ασφάλισης οι άνδρες στα 60 από τα 58 και οι γυναίκες στα 55 από 53), τους εργαζόμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων ? λιγνιτωρυχείων (στα 52 από τα 50), τους χορευτές (στα 50 από τα 48 με 4.500 ημέρες ασφάλισης), τους ηθοποιούς μελοδραματικού θεάτρου και μουσικούς πνευστών οργάνων (στα 52 από τα 50), τους ηθοποιούς θεάτρου πρόζας, μουσικούς - τεχνικούς θεάτρου και κινηματογράφου (με 4.500 ημέρες ασφάλισης στα 62 οι άνδρες και στα 57 οι γυναίκες) καθώς και για τους παλαιούς ασφαλισμένους σε ειδικά ταμεία (σε τράπεζες, πρώην ΔΕΚΟ ασφαλισμένη μητέρα ανηλίκου πριν από το 1983 θα συνταξιοδοτείται σε ηλικία 52 ετών), τους ναυτικούς (στα 52) κ.ά.

ΑΛΛΑΓΗ 2η
Αυξάνονται από 5 σε 6 τα πλασματικά έτη τα οποία μπορούν να αναγνωρίσουν ή να εξαγοράσουν (κατά περίπτωση) ασφαλισμένοι και ασφαλισμένες για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης το 2013.

Οι χρόνοι αυτοί αφορούν στρατιωτική θητεία, σπουδές, χρόνο που αντιστοιχεί στον αριθμό των παιδιών που αποκτήθηκαν οποτεδήποτε, ανεργία (μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση), απεργία, γονική άδεια ανατροφής (η οποία χορηγείται από τον εργοδότη), επιδοτούμενη τακτική ανεργία και επιδοτούμενη ασθένεια, κύηση και λοχεία, χρόνος φυλάκισης.
Δώδεκα αλλαγές στις συντάξεις και στις εισφορές από το νέο έτος

Οι χρόνοι αυτοί (που το 2014 θα είναι 7) αφορούν αποκλειστικά ασφαλισμένους που έχουν θιγεί από τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό από 1/1/2011. Στα 6 έτη συνυπολογίζεται, ωστόσο, κάθε άλλος πραγματικός ή πλασματικός χρόνος που τυχόν έχει αναγνωρισθεί ως χρόνος ασφάλισης στο παρελθόν.

ΑΛΛΑΓΗ 3η
Αυξάνονται έως 33,75% οι εισφορές στον ΟΓΑ. Οι αυξήσεις είναι υψηλότερες για όσους ασφαλίζονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία (δηλ όσους πλήρωναν τα χαμηλότερα ασφάλιστρα) και χαμηλότερες για τους υπολοίπους, προκύπτουν και προκύπτουν από την αύξηση κατά 3% στις εισφορές για τη σύνταξη και την ταυτόχρονη αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εισφορών για ασθένεια (που ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με άλλους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΠΥ). Η εισφορά για ασθένεια (2,5%) αντί να υπολογίζεται επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας που είναι ενταγμένος κάθε ασφαλισμένος, θα υπολογίζεται υποχρεωτικά στην 5η ασφαλιστική κατηγορία (στα 1.065,78 ευρώ).

ΑΛΛΑΓΗ 4η
Μείωση μισθού λόγω παρακράτησης υψηλότερων εισφορών για το ΙΚΑ έως και τα 5.546,80 ευρώ θα έχουν οι υψηλόμισθοι παλαιοί ασφαλισμένοι (πριν από το 1993) που έως τις 31/12/2012 πλήρωναν εισφορές για τα 2.430,25 ευρώ. Θα ακολουθούν, πλέον, το ίδιο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύει για τους νέους (από 1/1/93 και μετά) ασφαλισμένους.

Κοινή αλλαγή για ασφαλισμένους και συνταξιούχους

Υποχρεωτική θα είναι η ενημέρωση των ταμείων μέσω του ληξιαρχείου (και όπου δεν υπάρχει μέσω συμβολαιογράφου) όλων των δημογραφικών μεταβολών (θανάτων, γάμων, διαζυγίων) των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Το μέτρο έχει προαναγγελθεί από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ι. Βρούτση και αναμένεται να ψηφιστεί τον Ιανουάριο.

ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ

Από την 1η έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο απασχόλησης θα υποβάλλουν από την 1/1/2013 οι εργοδότες τις Ανακεφαλαιωτικές Περιοδικές Δηλώσεις στο ΙΚΑ. Τη μηνιαία υποβολή των ΑΠΔ (αντί της τριμηνιαίας που ισχύει έως και φέτος) προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 5ης Δεκεμβρίου (ΦΕΚ Α' 237).

Εξι ανατροπές για τους συνταξιούχους

1 Οι καταβαλλόμενες συντάξεις που αθροιστικά (κύριες και επικουρικές) ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ θα «κουρευτούν» επιπλέον των μειώσεων οι οποίες γίνονται. Οι νέες παρακρατήσεις που θα φανούν από το Φεβρουάριο θα γίνονται από το πρώτο ευρώ και είναι για ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500 ευρώ, 5% (χωρίς το τελικό ποσό να πέφτει κάτω από τα 1.000,01 ευρώ, από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ, 10% (και όριο τα 1.425,01 ευρώ μετά την παρακράτηση), από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ, 15% (χωρίς να πέφτει κάτω από τα 1.800,01 ευρώ) και από 3.000,01 ευρώ και πάνω, 20% (και όχι κάτω των 2.550,01 ευρώ μετά την παρακράτηση).

2 Καταργούνται όλα τα δώρα και το επίδομα αδείας για τους συνταξιούχους τόσο για την κύρια όσο και την επικουρική σύνταξη. Θα συνεχίσουν να τα λαμβάνουν, ως προσαύξηση σύνταξής (χωρίς τις περικοπές του 5% - 20%) κατ΄ εξαίρεση, μόνο οι βαριά ανάπηροι συνταξιούχοι που λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα.

3 Τα Ταμεία Πρόνοιας θα καταβάλλουν μειωμένα ποσά εφάπαξ και μέσα στο χρόνο να εκπονήσουν και νέες μελέτες (για περαιτέρω μειώσεις σε όσους συνταξιοδοτηθούν από το 2014 και μετά) έτσι ώστε να μην εμφανίσουν ελλείμματα στο μέλλον. Οι άμεσες μειώσεις είναι ανάλογες με την οικονομική κατάσταση κάθε Ταμείου και φτάνουν έως το 83%. Ειδικά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων η μείωση είναι 15% για όποιον είχε αποχωρήσει έως τις 31/7/2010, 34,27% για έξοδο από την υπηρεσία από 1/9/2010 - 31/12/2010 και 38,14% από την 1/1/2011 και μετά.

4 Εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως του χρόνου συνταξιοδότησης, από την 1/1/2013 οι ποινές για την απασχόληση των συνταξιούχων. Οπως εξηγεί στην «ΗτΣ» ο δικηγόρος και εκδότης του περιοδικού «Νομοθεσία ΙΚΑ» Δ. Μπούρλος, για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας (και για τους στρατιωτικούς το 53ο) προβλέπεται αναστολή της καταβολής της σύνταξης, κύριας και επικουρικής. Και μετά το 55ο θα γίνονται περικοπές στην κύρια σύνταξη (εξαιρείται η επικουρική) αν απασχολούνται ως μισθωτοί (κόβεται το 70% στο ποσό της σύνταξης που ξεπερνά τα 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, δηλ πάνω από τα 1.007 ευρώ) ή το υπερβάλλον ποσό από τα 60 ημερομίσθια (άνω των 2.014 ευρώ) αν αυτοαπασχολούνται (καταβάλλοντας προσαυξημένη κατά 50% εισφορά), αντίστοιχα

5 Οι ποινές δεν ισχύουν για συνταξιούχους λόγω θανάτου, του ΟΓΑ και τους πολύτεκνους με παιδί ανήλικο ή παιδί που σπουδάζει (έως 24 ετών), σ΄ αυτούς που εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού ΕΟΚ κλπ. Ο χρόνος απασχόλησης και ασφάλισης του συνταξιούχου θα «μετρά», ωστόσο, για την προσαύξηση της σύνταξης. Οι συντάξεις όλων των ταμείων, ακόμη και οι επικουρικές και τα μερίσματα του Μετοχικού, θα προκαταβάλλονται στους συνταξιούχους την τελευταία εργάσιμη του μήνα που προηγείται και όχι στις 21 (ΙΚΑ), στις 24 (Δημόσιο) ή την 1η του μήνα (ΟΑΕΕ) κ.ά.

6 Το συνολικό ποσό σύνταξης ή συντάξεων που λαμβάνουν οι άγαμες θυγατέρες δεν μπορεί να υπερβαίνει από 1/1/2013 τα 720 ευρώ. Η καταβολή της σύνταξης των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων αναστέλλεται εάν έχουν και άλλα εισοδήματα, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξή τους, τα οποία υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ποσό.

Από την 1/1/2013 καταργούνται και οι συντάξεις των πρώην συνδικαλιστών (θα επαναχορηγηθούν μόνο σε όσους δεν έχουν καμία σύνταξη ή παροχή από άλλες πηγές

Οι απώλειες στις συντάξεις

Με τη σύνταξη του μηνός Φεβρουαρίου που θα καταβληθεί στο τέλος Ιανουαρίου θα δουν οι συνταξιούχοι τις νέες μειώσεις. Από τις συντάξεις των πρώτων μηνών του 2013 θα αφαιρεθεί, μάλιστα, σε... δόσεις η παρακράτηση που δεν πρόλαβαν να κάνουν τα ταμεία (αδυνατώντας να αθροίσουν έως το τέλος Δεκεμβρίου τις κύριες και τις επικουρικές που λαμβάνει κάθε συνταξιούχος).
Συνταξιούχος που, μετά τις περικοπές στις 31/12/2012 είχε συνολικά 1.200 ευρώ από κύρια και επικουρική σύνταξη (π.χ. 700 ευρώ κύρια και 500 ευρώ επικουρική) θα χάνει 60 ευρώ το μήνα πέφτοντας στα 1.140 ευρώ και συνολικά 720 ευρώ το χρόνο.
Συνταξιούχος με συντάξεις 2.000 ευρώ θα λαμβάνει 1.800 ευρώ (-200 ευρώ το μήνα και 2.400 ευρώ λιγότερα σε ετήσια βάση).
Συνταξιούχος με άθροισμα συντάξεων 2.500 ευρώ θα έχει μείωση 375 ευρώ το μήνα και θα εισπράττει 2.125 ευρώ χάνοντας 4.500 ευρώ (σχεδόν 2 συντάξεις) το χρόνο.

Οι περικοπές για τους απασχολούμενους

Συνταξιούχος ηλικίας 54 ετών με κύρια σύνταξη 1.600 ευρώ και επικουρική 400 ευρώ, αν αναλάβει εργασία υποχρεούται να το δηλώσει στο ταμείο του και θα έχει ως ποινή την αναστολή της σύνταξης.
Συνταξιούχος ηλικίας 58 ετών που λαμβάνει κύρια σύνταξη 1.500 ευρώ αν αναλάβει εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ θα εισπράττει από τη σύνταξη τα 1.154,90 ευρώ (-345 ευρώ μετά την περικοπή του 70% πάνω από τα 30 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη). Αν απασχοληθεί με «μπλοκάκι» δεν θα έχει καμία μείωση στη σύνταξη καθώς αυτή δεν ξεπερνά τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (2.014 ευρώ με βάση το ημερομίσθιο των 33,57 ευρώ πριν από το «κούρεμα» των κατώτατων ορίων). Θα πληρώνει, ωστόσο, προσαυξημένα κατά 50% ασφάλιστρα στον ΟΑΕΕ.


διαβάστε περισσότερα...

Υποχρεωτικές οι κάρτες για αγορές πάνω από 500 ευρώ

Την υποχρεωτική χρήση καρτών για αγορές και συναλλαγές ακόμη και για μικροποσά, ώστε να περιοριστούν οι δυνατότητες φοροδιαφυγής, σκοπεύει να καθιερώσει η κυβέρνηση όπως ουσιαστικά προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας.
Με δηλώσεις του στο MEGA ο υπουργός εξήγησε ότι “η χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος -πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες- θα καταστεί υποχρεωτική για συναλλαγές σημαντικά μικρότερης αξίας από 1.500 ευρώ, λειτουργώντας έτσι ως πρόσθετη ασφαλιστική δικλείδα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής”.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες στο ΥΠΟΙΚ σχεδιάζουν η χρήση καρτών να καταστεί υποχρεωτική ακόμη και για ποσά έως 500 ευρώ.

Ο κ. Στουρνάρας έκανε επίσης γνωστό ότι το ΚΕΠΥΟ και οι ελεγκτικές υπηρεσίες ετοιμάζονται να ρίξουν τις πρώτες "καμπάνες" σε εκείνους που έστειλαν εμβάσματα δισεκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό τη προηγούμενη 3ετία, χωρίς να μπορούν να τα δικαιολογήσουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα τους.

Η αρχική λίστα περιλάμβανε 54.000 πρόσωπα με εμβάσματα συνολικού ύψους 22 δισ. ευρώ στο διάστημα 2009 - 2011. Από αυτούς, υπό έλεγχο βρίσκονται 25.500 που έχουν προβληματικό "πόθεν έσχες", εκ των οποίων οι 24.000 έχουν ήδη λάβει προειδοποιητική επιστολή από το ΚΕΠΥΟ.

Τέλος, με βάση τις προβλέψεις του μνημονίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 330 έλεγχοι σε μεγάλους φορολογούμενους έως τον Ιούνιο και 750 έλεγχοι έως το τέλος του επόμενου έτους, να έχει εισπραχθεί το 65% των αναλογούντων φόρων και προστίμων έως τον Ιούνιο και το 75% έως το Δεκέμβριο, ενώ θα πρέπει να έχουν σταλεί τουλάχιστον οκτώ υποθέσεις στον Εισαγγελέα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013 και 18 υποθέσεις έως το τέλος του έτους.

διαβάστε περισσότερα...

ΓΥΡΩ ΣΤΑ 60 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Στο φως το «πάρτι» με τα ενοίκια που το κράτος πληρώνει για κτίρια

Aπίστευτη σπατάλη, με υπέρογκες και στις περισσότερες περιπτώσεις αδικαιολόγητες, δαπάνες παρατηρείται εδώ και πολλά χρόνια γύρω από τις ενοικιάσεις ακινήτων προκειμένου να στεγαστούν δημόσιες υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή που το ελληνικό δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης, με περισσότερα από 75.000 ακίνητα μεγάλης αξίας, δαπανά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να μισθώνει κτίρια για υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, εφορίες, αστυνομικά τμήματα, περιφέρειες, δικαστήρια κ.λπ.

Κάθε μήνα βγαίνουν από τα ταμεία του κράτους πάνω από 6,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 82 εκατ. ευρώ το χρόνο για την ενοικίαση 2.353 ακινήτων ιδιωτών σε όλη την Ελλάδα. O κατάλογος που παρουσιάζει σήμερα η «ΗτΣ» είναι αποκαλυπτικός για την τεράστια σπατάλη εξαιτίας της αδυναμίας του κράτους να προχωρήσει σε εκτεταμένο πρόγραμμα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Κάποιοι λένε, όμως, ότι υπάρχουν και μεγάλα συμφέροντα ιδιωτών που ως ιδιοκτήτες ακινήτων, δε θέλουν να χάσουν τον καλύτερο και πιο… σίγουρο πελάτη, δηλαδή το δημόσιο.

Μέχρι το 2011, τα ποσά που δαπανούσε το δημόσιο για ενοίκια ήταν εντυπωσιακά υψηλά, όταν και αποφασίστηκε να εφαρμοστεί συναινετική μείωση μισθωμάτων. Ετσι, πριν το «ψαλίδι» το δημόσιο πλήρωνε 8.950.000 ευρώ τον μήνα ή πάνω από 107 εκατ. ευρώ ετησίως για ενοίκια. Μετά τις περσινές μειώσεις το κράτος εξοικονόμησε 2.130.000 εκατ. μηνιαίως για μισθώματα, δηλαδή το συνολικό πόσο έφτανε τα 8.950.000 ευρώ τον μήνα. Οι τελευταίες αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, προβλέπουν από τον Οκτώβριο μειώσεις από 10% έως 25% στα ενοίκια κτιρίων που νοικιάζουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Ειδικότερα, για ενοίκια έως 1.000 ευρώ/μηνιαίως, η μείωση ορίζεται σε ποσοστό 10%, για ενοίκια από 1.001 ευρώ έως 2.000 ευρώ, η μείωση διαμορφώνεται σε 15%, για ενοίκια από 2.001 έως 3.000 ευρώ σε 20% και για όσα ξεπερνούν τα 3.000 ευρώ, ορίζεται ο ανώτατος συντελεστής μείωσης της τάξεως του 25%.
Στο φως το «πάρτι» με τα ενοίκια που το κράτος πληρώνει για κτίρια

Με τον τρόπο αυτό το μηνιαίο πόσο που θα εξοικονομηθεί θα φτάσει τα 3.922.000 τον μήνα, ενώ 126.000 ευρώ έχουν ήδη εξοικονομηθεί και από τις καταργήσεις ή συγχωνεύσεις οργανισμών, χωρίς να υπολογίζονται οι ΔΟΥ που θα κλείσουν ή που θα συγχωνευθούν, το συνολικό κόστος των οποίων -μόνο στην Αττική- ξεπερνά τις 675.000 ευρώ μηνιαίως.

Αυτό σημαίνει ότι το κράτος, μετά το πρόγραμμα εξοικονόμησης μισθωμάτων, θα πληρώνει μέσα σε δύο χρόνια σχεδόν τα μισά χρήματα για ενοίκια. Από περίπου 8,9 εκατ. το ποσό θα πέσει στα 5 εκατ. ή περίπου 60 εκατ. το χρόνο, γεγονός που επιβεβαιώνει το «πάρτι» που γινόταν επί δεκαετίες.

Τα πιο «σπάταλα» κτίρια, δηλαδή αυτά με τα υψηλότερα ενοίκια είναι το υπουργείο Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας όπου για το κτίριο των 8.214 τ.μ. στη Λ. Μεσογείων πληρώνει μετά τις μειώσεις 202.000 ευρώ τον μήνα. Προ 2011 πλήρωνε 336 χιλ. ευρώ το μήνα ή περίπου 4 εκατ. το χρόνο.

Ακολουθεί το κτίριο, 10.679 τ.μ. του υπ. Οικονομικών στο Σύνταγμα με 177 χιλ. ευρώ μηνιαίως όταν παλαιότερα πλήρωνε 226 χιλ. ευρώ.

Τρίτο είναι το ΣΔΟΕ όπου για 12.105 τ.μ. στην Πειραιώς πληρώνει σήμερα 135,9 χιλ. ευρώ από 226 χιλ./μήνα. Συνολικά, τα κτίρια του ΣΔΟΕ κοστίζουν 170.000 τον μήνα. Ακολουθεί το υπουργείο Ανάπτυξης με 4.415 τ.μ. και μηνιαίο ενοίκιο 82 χιλ. ευρώ από 130 χιλ. ευρώ και το ΑΣΕΠ με τρία μισθώματα: 4.352 τ.μ. στην οδό Πουλίου με 63 χιλ. ευρώ ενώ έδινε παλιά 105 χιλ./μηνιαίως, 2.296 τ.μ. με 48 χιλ. ευρώ και 400 τ.μ. με 7.613 ευρώ, συνολικά 127.000 τον μήνα. Τα κτίρια του Συνηγόρου του Πολίτη δίνουν 76.520 το μήνα, ενώ συνολικά όλες οι ΔΟΥ στην Αττική κοστίζουν 675.668 ευρώ μηνιαίως, ή 8,1 εκατ. το χρόνο.

Παράγοντες της αγοράς, πάντως, κάνουν λόγο για ποσά που πολλές φορές ήταν εκτός λογικής και που τώρα σιγά – σιγά εξορθολογίζονται. Για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων νοικιάζει γραφεία 956 τ.μ. στην οδό Σέκερη και Μέρλιν στο κέντρο. Σήμερα πληρώνει περίπου 30.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή περίπου 31 ευρώ/τ.μ. το μήνα, ποσό εξωφρενικό αφού σήμερα τα ενοίκια στα A' class κτίρια δεν ξεπερνούν τα 25 ευρώ/τ.μ. μηνιαίως. Το σκάνδαλο είναι ότι μέχρι το 2011 πλήρωνε 53 ευρώ/τ.μ. το μήνα ή 50.731 ευρώ.

Εξωφρενικό είναι και το ποσό που δινόταν για τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οδό Σταδίου. Για 4.119 τ.μ. δίνονταν σχεδόν 100.000 ευρώ ενοίκιο ή περίπου 24 ευρώ/τ.μ./μήνα. Αλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών πλήρωνε για γραφεία 770 τ.μ. στην οδό Μακρή και Δ. Αρεοπαγίτου, 14.411 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 18 ευρώ/τ.μ. ενώ σήμερα το ενοίκιο έπεσε τα 8.946 ευρώ.
Σχεδόν 19 ευρώ/τ.μ./μήνα πλήρωνε το 2011 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Συνολικά έδινε 29.383 ευρώ και σήμερα δίνει 17.929 ευρώ.
Σε μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές, στον Αγιο Παντελεήμονα το τοπικό αστυνομικό τμήμα έδινε για κτίριο 932 τ.μ. στην οδό Μ. Βόδα, το εξωφρενικό ποσό των 22.968 ευρώ/μήνα και σήμερα δίνει 14.081 ευρώ.
Στα αξιοσημείωτα. Το δημόσιο ενοικιάζει ακίνητο 42 τ.μ. στην οδό Ασκληπιού με νοίκι αρχικά 308 ευρώ και σήμερα 222 ευρώ στο οποίο διαμένει η Φρουρά της Οικίας του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Γιατί άραγε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να ενοικιάζει 6 κτίρια στη Λ. Μεσογείων επιφάνειας περίπου 4.500 τ.μ. με μίσθωμα περίπου 75.000 ευρώ/μήνα. Σήμερα το ποσό έχει πέσει περί τα 10.000 ευρώ.
Εντυπωσιακό το γεγονός ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενοικιάζει 9 κτίρια και δίνει πάνω από 90.000 ευρώ το μήνα με πιο ακριβό φυσικά εκείνο στην οδό Πανεπιστημίου και Κοραή όπου πληρώνει 28.915 ευρώ/μήνα.
Το κτίριο του υπουργείου Οικονομικών στην Καραγιώργη Σερβίας 10, επιφάνειας 4.568 τ.μ. κοστίζει 59.189 ευρώ μηνιαίως ενώ το 2011 κόστιζε 98.148 ευρώ/μήνα.
Περίπου 2.000 τ.μ. στην οδό Αριστοτέλους, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του υπ. Υγείας κοστίζουν 10.381 ευρώ/μήνα αν και το υπουργείο έχει μεταφερθεί στο Μαρούσι.
Το σπάταλο υπουργείο Οικονομικών μισθώνει επίσης κτίριο στην οδό Κολωνού 4.940 τ.μ. και πληρώνει 36.682 ευρώ/μήνα ενώ πλήρωνε και 60.637 ευρώ.
Πόσο κοστίζει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που ενοικιάζει στην οδό Ακαδημίας 68 περίπου 3.000 τ.μ.; Μόλις… 28.672 ευρώ/μήνα αν κι έδινε και 47.288 ευρώ/μήνα.


διαβάστε περισσότερα...

Ποδαρικό με πώληση της ΕΥΑΘ

Το «εναρκτήριο λάκτισμα» για την αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων, οι οποίες διαχειρίζονται δίκτυα κοινής ωφέλειας, θα σημειωθεί το 2013 από την εισηγμένη ΕΥΑΘ Α.Ε., όπου ήδη η συγκεκριμένη διαδικασία έχει καθυστερήσει, καθώς υφίστανται και θεσμικά κωλύματα, όπως η αναμενόμενη σύσταση του φορέα της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων.
Η περίπτωση της ΕΥΑΘ δεν έχει τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες σε διάφορα επίπεδα, που έχει η «μεγάλη αδελφή» της, η ΕΥΔΑΠ, ενώ στο παρελθόν η βορειοελλαδική επιχείρηση έχει επιχειρηθεί να πωληθεί, χωρίς να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, αλλά με μεγάλο αρχικό ενδιαφέρον εκ μέρους ιδιωτών επενδυτών.

Διαγωνισμός
Ποδαρικό με πώληση της ΕΥΑΘ
Ειδικότερα, το 2009 είχε προχωρήσει διαγωνισμός πώλησης για το 23% του μετοχικού κεφαλαίου της και τότε είχαν ενδιαφερθεί τρεις κοινοπραξίες, ήτοι οι «Suez Environment (Γαλλία) - Ελλάκτωρ», «Veolia Environment (Γαλλία) - Marfin Investment Group - Ιόνιος ΑΤΕ» και «Aqualia (Γαλλία) - ΓΕΚ Τέρνα». Το 51% της ΕΥΑΘ θα παρέμενε στον έλεγχο του Δημοσίου, καθώς επίσης και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης στην περιοχή ευθύνης της ΕΥΑΘ, ενώ αρμοδιότητα του κράτους θα ήταν και η άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής.

Η υφιστάμενη διοίκηση της ΕΥΑΘ προχώρησε σε συνεργασία με τον κρατικό πορτογαλικό φορέα ύδρευσης Aguas de Portugal, με την υπογραφή Συμφώνου Προθέσεων ανάμεσα στις δύο εταιρείες, το οποίο επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας, στελεχιακής εκπαίδευσης κ.ά. Μάλιστα είχε προαναγγελθεί και η πιθανή δημιουργία κοινής θυγατρικής, με δραστηριοποίηση στην υλοποίηση έργων του αντικειμένου των δύο επιχειρήσεων.

Ακόμη, η ΕΥΑΘ είναι μία από τις λίγες δημόσιες εταιρείες με πολύχρονη παρουσία στο μετοχικό της κεφάλαιο ενός μεγάλου «παίκτη» της παγκόσμιας αγοράς διαχείρισης δικτύων ύδρευσης και περιβαλλοντικών έργων, της Suez Environment, η οποία διατηρεί μετοχικό ποσοστό 5,46%, που δεν αποκλείεται να το ενισχύει με αγορές μετοχών, μέσω άλλων αλλοδαπών εταιρικών σχημάτων, τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο της.

Παραχώρηση για 30 χρόνια
Ο επικείμενος διαγωνισμός αποκρατικοποίησης με τα μέχρι στιγμής δεδομένα θα αφορά στην παραχώρηση πλειοψηφικού μετοχικού ποσοστού της εταιρείας, καθώς και του μάνατζμεντ για χρονική περίοδο τουλάχιστον 30 ετών. Η ιδιοκτησία των δικτύων θα παραμείνει στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, «ΕΥΑΘ Παγίων», το οποίο όμως θα επεκτείνει χρονικά την αποκλειστική σύμβαση διαχείρισης αυτών των υποδομών με την ΕΥΑΘ.

Ερώτημα παραμένει στο ζήτημα του ορισμού της τιμολογιακής πολιτικής, όπου προφανώς θα υφίσταται κάποιος ελεγκτικός-εγκριτικός ρόλος από την πλευρά του Δημοσίου.

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη της ΕΥΑΘ, στο εννεάμηνο του 2012 ο τζίρος της διαμορφώθηκε στο ποσό των 53,9 εκατ. ευρώ έναντι 55,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση μόλις κατά 2,27%, με δεδομένη την υστέρηση της κατανάλωσης κατά 5% και τη μεγάλη συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 21,5 εκατ. ευρώ, έναντι 23 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας μείωση 6,67%, ενώ τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 17,8 εκατ. ευρώ, έναντι 18,9 εκατ. ευρώ πέρσι (ελάττωση κατά 5,98%). Τα μετά τους φόρους κέρδη προσέγγισαν τα 14,2 εκατ. ευρώ, έναντι 15 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού 9μήνου (συρρίκνωση κατά 5,33%).

Επισφάλειες
Στο τέλος του 2012 η εταιρεία θα έχει διαμορφώσει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις της τάξης των 13 εκατομμυρίων ευρώ και έτσι παρόλο που και η ΕΥΑΘ, όπως η ΕΥΔΑΠ, έχει λαμβάνειν από δήμους κ.ά. για νερό, το οποίο έχει πωλήσει, εν τούτοις τα σχετικά ποσά είναι και ελεγχόμενα και πολύ πιο μικρά, σε σχέση με την επιχείρηση ύδρευσης της πρωτεύουσας.

Τέλος, η ΕΥΑΘ αντιμετωπίζει το πρόβλημα της έλλειψης επαρκούς υπαλληλικού και στελεχιακού ανθρώπινου δυναμικού, ενώ οι επενδυτικές προοπτικές της επικεντρώνονται μεταξύ άλλων και στη διαχείριση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης σε διάφορα αστικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας.διαβάστε περισσότερα...

ΓΚΑΛΟΠ ΚΑΠΑ RESEARCH

Ακόμη χειρότερο περιμένουν το 2013 οι Ελληνες σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΚΑΠΑ Research και δημοσιεύεται στο Βήμα της Κυριακής.
Στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με μικρή διαφορά 1,1% της ΝΔ. Στην ερώτηση αν σήμερα είχαμε νέες βουλευτικές εκλογές εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η ΝΔ συγκεντρώνει 21,5 έναντι 22,6 του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ 6,2, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,8, η Χρυσή Αυγή 9,8, η ΔΗΜΑΡ 5%, το ΚΚΕ 5,2% ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 14,5%.

Πάντως οι πολίτες φαίνεται οτι εμπιστεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό την κυβέρνηση Σαμαρά από μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το 43,6% θεωρεί οτι μια συμμαχική κυβέρνηση με κορμό την ΝΔ του Αντώνη Σαμαρά ειναι καταλληλότερη να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η κοινωνία και η οικονομία τα επόμενα χρόνια. Το 33,5% δηλώνει οτι εμπιστεύεται μια συμμαχική κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα.

Από τη δημοσκόπηση φαίνεται ότι οι πολίτες δεν επιθυμούν εκλογές και ζητούν σε ποσοστό 58,6% να δοθεί περισσότερος χρόνος στην σημερινή κυβέρνηση, ενώ το 28,3 θέλει να γίνουν άμεσα εκλογές. Ο Αντώνης Σαμαράς θεωρείται καταλληλότερος του Αλέξη Τσίπρα στην ερώτηση ποιόν θεωρείτε καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Ο κ. Σαμαράς συγκεντρώνει το 46,1% έναντι 31,4 του Αλέξη Τσίπρα ενώ το 20,1 δηλώνει κανένας από τους δυο.

Οι πολίτες ζητούν κυβερνήσεις συνεργασίας, το 70,7% επιθυμεί ένα εκλογικό σύστημα αναλογικό που να αναγκάζει τα κόμματα να συνεργαστούν. Το 22,2% θέλει ένα εκλογικό σύστημα που να δίνει ισχυρές κυβερνήσεις.
διαβάστε περισσότερα...

Τα «στοιχειωμένα» ακίνητα των Ταμείων

Αδεια πολυώροφα κτίρια – φιλέτα και οικόπεδα χιλιάδων τ.μ και στρεμμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια, κλειστά (λόγω και της κρίσης, πλέον) ξενοδοχεία, γραφεία και καταστήματα στην Αθήνα και σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας, ακόμη και δασικές εκτάσεις (!) έχουν στην κατοχή τους, τα ασφαλιστικά ταμεία.


Η λίστα που παραδόθηκε, στο πλαίσιο της πρώτης συστηματικής καταγραφής, στον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση -και την οποία αποκαλύπτει η «ΗτΣ»- περιλαμβάνει σχεδόν 300 «αδρανή» ακίνητα.

Αλλα εγκαταλελειμμένα από χρόνια και άλλα αξιοποιήσιμα «εφόσον υπάρξει σχέδιο», εκτιμούν στελέχη της Κοινωνικής Ασφάλισης υπογραμμίζοντας ότι η κρίση που πλήττει την κτηματαγορά (επηρεάζοντας και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των ταμείων) και η έλλειψη ρευστότητας (η οποία χρειάζεται για να ανακαινισθούν κτήρια που θα μπορούσαν να καλύψουν στεγαστικές ανάγκες καταργώντας την πληρωμή ενοικίων) δεν πρέπει να αποτελέσουν το νέο «άλλοθι» για τη συνέχιση της πολύχρονης αδράνειας των διοικήσεων σχετικά με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Σε αυτή τη βάση, όλα τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στο «ηλεκτρονικό μητρώο ακινήτων» μπαίνουν στο... μικροσκόπιο του υπουργείου με πρώτο στόχο «να αξιοποιηθούν όσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν» προκειμένου να περιοριστούν οι δαπάνες για πληρωμές ενοικίων και, σε δεύτερο στάδιο, να δρομολογηθούν αποφάσεις για τη μελλοντική εκμετάλλευσή τους σε συνεργασία ακόμη και με ιδιώτες – εταιρείες.

ΣΥΣΤΕΓΑΣΕΙΣ
Η «οδηγία» του υπουργείου προς τις διοικήσεις των ταμείων είναι να προχωρήσουν άμεσα σε συστεγάσεις υπηρεσιών αξιοποιώντας ιδιόκτητα κτίρια τους. Υπάρχουν ταμεία με διάσπαρτες υπηρεσίες σε διάφορα κτίρια ή και σε ορόφους χωριστών ενοικιαζόμενων κτισμάτων με μόλις τρεις ή δέκα υπαλλήλους ανά όροφο. Αλλα ταμεία νοικιάζουν δύο ή και τρία κτίρια για να στεγάσουν τις υπηρεσίες τους δίπλα σε ιδιόκτητα οικήματα που έχουν παραδοθεί στη φθορά του χρόνου. Συνολικά τα ασφαλιστικά ταμεία και οι οργανισμοί του υπουργείου Εργασίας νοικιάζουν σε όλη τη χώρα 834 ακίνητα καταβάλλοντας 24 εκατ. ευρώ το χρόνο. «Κινήσεις από τις πολιτικές μεταστέγασης και συστέγασης, έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια καθώς αυτό επιτάσσει μια στοιχειώδης ορθολογική δημόσια διοίκηση», υπογραμμίζει ο Γιάννης Βρούτσης ο οποίος έχει δώσει εντολή να μειωθούν κατά 30% οι δαπάνες από ενοίκια και γενικά λειτουργικά έξοδα των ασφαλιστικών φορέων.
Τα «στοιχειωμένα» ακίνητα των Ταμείων

ΤΑ 300 ΑΚΙΝΗΤΑ
«Κλειδί» για τις συστεγάσεις και μετακινήσεις είναι το μητρώο με τα σχεδόν 300 (μαζί με τα καταπατημένα, υπό κατάληψη και αμφισβητούμενα) «αδρανή» - κενά ακίνητα των Ταμείων:

Τουλάχιστον 80 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας έχει κενά το ΙΚΑ που αυτή την περίοδο επιδιώκει να κρατήσει «ανοικτό» το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη. Το ΙΚΑ που είναι ο μεγαλύτερος ενοικιαστής ακινήτων (νοικιάζει 549 ακίνητα) διαθέτει οικόπεδα – φιλέτα στην Αττική (33.600 τ.μ στην Κηφισιά, 46.177 τ.μ στη Ν. Ερυθραία, κ.ά.) και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, έκταση 121.849,89 τ.μ στην Πυλαία Θεσσαλονίκης που έχει παραχωρηθεί στο Μετρό για εργοταξιακή χρήση, 33.365 τ.μ στην Καβάλα, 13.648 τ.τ στην Κοζάνη. Αναξιοποίητα κτίρια έχει, ωστόσο, στην Αθήνα όπως στην οδό Βουλής 6 (1.833 τ.μ), στην Πανεπιστημίου 46, στη Μενάνδρου, στη Μεσογείων 453 στην Αγ. Παρασκευή (1073,20 τ.μ) κ.ά. Η διοίκηση του ΙΚΑ έχει δρομολογήσει την αξιοποίηση του οκταόροφου κτιρίου στην οδό Πειραιώς 64 που μελλοντικά θα στεγάσει τις διασκορπισμένες σε τουλάχιστον 12 κτίρια υπηρεσίες του...
Το ΕΤΑΑ έχει 32 ακίνητα αδρανή. Ανάμεσά τους το κλειστό, πλέον ξενοδοχείο Εσπέρια στην οδό Σταδίου στην Αθήνα (ανήκει στον τομέα ασφάλισης νομικών), πολλά άδεια καταστήματα δάσος 51.600 τ.μ στον Ωρωπό, οικόπεδα στην Πεντέλη, στη Ραφήνα κ.ά.
Στα 16 φτάνουν τα κενά ακίνητα του ΝΑΤ και των επιμέρους τομέων ασφάλισης. Καταστήματα, 1 κινηματογράφος στην οδό Σταδίου (το πρώην ΑΣΤΟΡ), πολυόροφα κτίσματα στην Αθήνα και ένα από αυτά, στην οδό Πατησίων 61, υπό κατάληψη.
Το Ενιαία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εργαζομένων (πρώην ΕΤΕΑΜ του ΙΚΑ) έχει παραχωρήσει στο ΙΚΑ πολυόροφα κτήρια και γραφεία και έχει ακόμη 16 κενές ιδιοκτησίες, πολυόροφα κτήρια στην Διδότου, στη Μενάνδρου, στην Καβάλα, διατηρητέο στην Στερά Ελλάδα και μικρά κυρίως οικόπεδα.
Το ΤΕΑΙΤ έχει 14 αδρανή ακίνητα. Ανάμεσά τους πολυόροφο κτήριο 10.246,20 τ.μ στη Σωκράτους, πάρκινγκ στη Λένορμαν και ορόφους σε διάφορα κτήρια.
Ο ΟΑΕΕ, ιδιοκτήτης πολλών κτηρίων και καταστημάτων (διαθέτει γνωστά ξενοδοχεία στη Μύκονο και στη Θεσσαλονίκη τα οποία νοικάζει σε τρίτους) έχει 13 ακίνητα κενά.
Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων έχει 11 κενά ακίνητα, κυρίως καταστήματα στην Αθήνα και 2 διατηρητέα στο κέντρο της πρωτεύουσα που είναι υπό ανακαίνιση.
Το ΤΑΥΤΕΚΩ έχει την κατοχή του συνολικά 6 ανεκμετάλλευτα ακίνητα, οικόπεδα και πρώην παιδικές κατασκηνώσεις στη Μαλακάσα της Αττικής και στη Β. Ελλάδα.
Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου «Ηλέκτρα» στη Θεσσαλονίκη, έχει 7 κενά καταστήματα, γραφεία και αποθήκες στην οδό Σταδίου. Πρόσφατα ενοποίησε όλες τις υπηρεσίες του σε ιδιόκτητο κτήριο στην οδό Φιλελλήνων που παρέμενε κενό.
Το ΤΕΑΠΑΣΑ έχει 7κενές ιδιοκτησίες και ανάμεσά τους 2 ανεκμετάλλευτα οικόπεδα 37.000 τ.μ στα Μελίσσια
Μικροϊδιοκτήτης, σε σύγκριση με άλλα ταμεία, είναι το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. Εχει συνολικά 13 κενά ακίνητα στην Αθήνα (στην Πεύκη 945 τ.μ και στη Θεσσαλονίκη 939 τ.μ). Ακολουθούν το ΤΑΠΙΤ με 3 κενά (κατάστημα στον Πειραιά, 61 στρέμματα εκτός σχεδίου στα Βίλλια και στη Θεσσαλονίκη), το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, με μικρή ακίνητη περιουσίας και ένα κενό κτήριο στην Αθήνα.
Χωρίς ακίνητη περιουσία ο ΟΓΑ και το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ).

Τα ενοίκια
Τα ασφαλιστικά ταμεία και το υπουργείο Εργασίας νοικιάζουν συνολικά 834 ακίνητα ξοδεύοντας 23,9 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Σε αυτό τον αριθμό δεν περιλαμβάνονται τα μισθώματα 58 κτιρίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων (οι οποίες επιχορηγούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών).

Με βάση τα στοιχεία:

Το 65,8% των ακινήτων (549) είναι νοικιασμένα από ασφαλιστικά ταμεία τα οποία πληρώνουν το 72% της συνολικής δαπάνης (17,2 εκατ ευρώ σε σύνολο 23,9 εκατ. ευρώ). Ο μεγαλύτερος ενοικιαστής είναι το ΙΚΑ , με 277 ακίνητα και ετήσια μισθώματα 10,9 εκατ. ευρώ.

Υψηλά ποσά καταβάλλουν, λόγω και του εκτεταμένου πανελλαδικά δικτύου υπηρεσιών, ο ΟΑΕΔ (για 96 ακίνητα πληρώνει 3,4 εκατ. ευρώ) και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (για 83 ακίνητα καταβάλει 1,5 εκατ. ευρώ). Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης δαπανών και μετά την κατάργηση του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας, το ΣΕΠΕ και οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας μεταφέρονται σε ιδιόκτητα κτίρια ή συγχωνεύονται (από την οδό Πειραιώς, το υπουργείο μετακομίζει στο ενοικιαζόμενο κτίριο επί της οδού Σταδίου, όπου στεγάζεται η ΓΓΚΑ).

ΟΕΚ και ΕΣΤΙΑ
Πάνω από 45 αδρανή ακίνητα δεκάδων χιλιάδων τ.μ. - κυρίως οικόπεδα σε ολόκληρη τη χώρα που έμειναν ανεκμετάλλευτα, γραφεία ή και ολόκληρα κτίρια (πρώην Κέντρα Νεότητας κ.ά.) σε ολόκληρη τη χώρα διαθέτουν οι καταργηθέντες Οργανισμοί της Εργατικής Κατοικίας και της Ε. Εστίας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:

Εκπαιδευτικά κτίρια.
Κτίρια υπό κατάληψη από οργανώσεις συνταξιούχων, δήμους (στο Αλιβέρι από κοινού με τη ΔΕΗ, στην Κύμη, στο Αργοστόλι κ.ά.).
Οικόπεδο στη Λ. Αλεξάνδρας 76 χαρακτηρισμένο για χρήση θεάτρου.
Οικόπεδα ελεύθερα (όπως στην Παλλήνη) ή δεσμευμένα ή καταπατημένα από δήμους στα Λιόσια, στην Ιεράπετρα, στο Βόλο κ.ά.
Κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή ιστορικά μνημεία (στην Ερμούπολη).
Κτίριο στη νεκρή ζώνη της Αμμοχώστου στην Κύπρο.


διαβάστε περισσότερα...

«ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ» ΖΗΤΑ Η ΤΡΟΙΚΑ Νέος γύρος απολύσεων στο Δημόσιο το 2014

Ακούγοντας κανείς τους επιτελείς του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να περιγράφουν την πορεία του εγχειρήματος της διαθεσιμότητας και της επιχείρησης για δραστική μείωση του αριθμού των υπαλλήλων στο Δημόσιο, θα υπέθετε ότι πρόκειται για ιδιαιτέρως απλή διαδικασία και αυτό γιατί αφενός ο αριθμός μειώνεται με τις μαζικές αποχωρήσεις και αφετέρου γιατί όσοι μπήκαν σε διαθεσιμότητα επανατοποθετούνται σε νέες θέσεις και μάλιστα εντός ενός μηνός. Είναι όμως έτσι τα πράγματα;
Μία απλή ανάγνωση του κειμένου της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Μνημόνιο, αποδεικνύει πέρα πάσης αμφιβολίας ότι όχι μόνο περιμένει να απολύσει όσους υπαλλήλους βγουν σε διαθεσιμότητα (δύο χιλιάδες το 2012 και 25 χιλιάδες το 2013) και δεν κατορθώσουν να επανατοποθετηθούν σε άλλη θέση, αλλά επιπλέον μέσα στο πρώτο δίμηνο του έτους θα πρέπει η χώρα μας να είναι σε θέση να προσδιορίσει τον αριθμό των υποχρεωτικών αποχωρήσεων ανά τρίμηνο και το 2014!

Υποχρεωτικές απολύσεις υπεράριθμων, μείωση αριθμού συμβασιούχων, ποσόστωση στις προσλήψεις και κινητικότητα, περιλαμβάνονται μεταξύ των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση έναντι των δανειστών, προκειμένου ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων να μειωθεί κατά 150 χιλιάδες ως το 2015. Παράλληλα μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέο γύρο απολύσεων αν, παρά τους περιορισμούς στις προσλήψεις, δεν επιτευχθεί ο στόχος για μείωση του προσωπικού κατά 150 χιλιάδες ως το 2015. Ειδικότερα στο κείμενο αναφέρεται ότι έχουμε ξεκινήσει μία αυστηρή αξιολόγηση των διοικητικών δομών και του προσωπικού. «Θα συνδυάσουμε την αξιολόγηση αυτή με την κινητικότητα, την ποσόστωση προσλήψεων, μείωση συμβασιούχων, πειθαρχικές διαδικασίες και υποχρεωτικές απολύσεις υπεραρίθμων. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων στο δημόσιο 150 χιλιάδες έως το 2015, ενώ θα επιτρέψει να προσλάβουμε προσωπικό με καίριες ικανότητες για να υποστηριχθούν εξειδικευμένες κυβερνητικές λειτουργίες».

Συγκεκριμένα, με βάση τη συμφωνία «θα πρέπει τα σχέδια στελέχωσης των υπουργείων να είναι έτοιμα ως το τέλος του Φεβρουαρίου του 2013 και θα χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστούν οι πλεονάζουσες θέσεις και οι πλεονάζοντες εργαζόμενοι, προκειμένου να οριστούν τριμηνιαίοι στόχοι για υποχρεωτικές αποχωρήσεις (mandatory exits) έως το τέλος του 2014».

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το μόνο στο οποίο συμφωνούν οι εκτιμήσεις τρόικας και υπουργείου είναι μάλλον τα... χρονοδιαγράμματα. Σύμφωνα με όσα λέει ο αρμόδιος υπουργός μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των υπηρεσιών δέκα υπουργείων, προκειμένου τον επόμενο μήνα να εκδοθούν τα απαραίτητα ΠΔ για τα νέα τους οργανογράμματα. Με αυτά θα προέλθει μείωση των δομών κατά 50%. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Μανιτάκη το πλεονάζον προσωπικό πρόκειται να μετακινηθεί, ενώ αντίστοιχος είναι ο σχεδιασμός για τους 25 χιλιάδες υπαλλήλους, που πρέπει να μπουν σε διαθεσιμότητα το 2013. Ηδη χθες με Κοινή Υπουργική Απόφαση συγκροτήθηκε τριμελές συμβούλιο αποτελούμενο από τον αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ και εκπροσώπους του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, από το οποίο θα γίνουν οι κρίσεις για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων.

Τι λέει όμως το κείμενο της έκθεσης για τους 25 χιλιάδες εργαζόμενους που θα μπουν σε διαθεσιμότητα το 2013; Σε ό,τι αφορά τη μείωση των δομών τονίζεται ότι θα συνεχιστεί το κλείσιμο οργανισμών και η κατάργηση πλεοναζουσών θέσεων και όλοι οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν είτε στο σχήμα της Κινητικότητας, είτε θα απολυθούν. Όσοι μπουν σε διαθεσιμότητα θα λαμβάνουν μειωμένο μισθό για έναν χρόνο. Στόχος είναι να τοποθετηθούν συνολικά 27 χιλιάδες σε διαδικασία κινητικότητας (διαθεσιμότητα) έως το τέλος του 2013. Το κείμενο ξεκαθαρίζει ωστόσο πως «αν δεν καταφέρουν να βρουν νέα θέση στον δημόσιο τομέα, θα χρειαστεί μετάβασή τους στον ιδιωτικό τομέα». «Για να διευκολύνουμε την ανανέωση του εργατικού δυναμικού του δημοσίου τομέα αναμένουμε ένα μεγάλο τμήμα από εκείνους που εισέρχονται σε αυτό το σχήμα τελικά να μεταβούν στον ιδιωτικό τομέα μέσω υποχρεωτικών αποχωρήσεων», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Επιπλέον η όλη διαδικασία δεν θα περιοριστεί μόνο στα υπουργεία αλλά θα επεκταθεί σε ολόκληρο το δημόσιο. «Η διαδικασία αξιολόγησης θα επεκταθεί και στις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις το 2013», αναφέρεται στην έκθεση που εξηγεί ότι «αυτή θα καθορίσει τους οργανισμούς που θα συγχωνευθούν ή θα κλείσουν, το προσωπικό που είναι πλεονάζον, προσωπικό που δεν είναι απολύτως κατάλληλο για τις θέσεις που κατέχει, καθώς και τις κενές θέσεις όπου απαιτείται νέο προσωπικό». Τον σχεδιασμό αυτό επιβεβαίωσε την περασμένη Πέμπτη και ο κ. Μανιτάκης που δήλωσε ότι μετά τα υπουργεία, σειρά παίρνουν οι δήμοι τα νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα πανεπιστήμια και τα ΝΠΔΔ. Η αξιολόγηση θα ξεκινήσει πιλοτικά από 20-23 φορείς, προκειμένου να δημιουργηθούν «πρότυπα» που θα διοχετευθούν στην αξιολόγηση όλων των ομοειδών φορέων.

Επί ποινή
Περιορισμοί στις προσλήψεις

Κλείνει όμως η στρόφιγγα και για τις προσλήψεις, καθώς η συμφωνία θέτει σαφείς περιορισμούς, και μάλιστα επί ποινή νέων απολύσεων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. «Για να διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειές μας να ανασυντάξουμε και να μειώσουμε το προσωπικό θα είναι αποτελεσματικές, θα προχωρήσουμε σε βελτιστοποίηση των διαδικασιών προσλήψεων. Θα περιορίσουμε τις πηγές «αυτόματων» προσλήψεων, περιορίζοντας την εισροή στις σχολές δημόσιας διοίκησης κατά 30% και βάζοντας ρήτρα λήξης ισχύος στις λίστες των αποφοίτων της σχολής που περιμένουν διορισμό», αναφέρεται στο κείμενο. Αξίζει δε να σημειωθεί πως αν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας για μείωση του προσωπικού, παρά τους ελέγχους προσλήψεων, «θα αυξήσουμε το στόχο των αποχωρήσεων»!
διαβάστε περισσότερα...

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ Σύννεφα αιθαλομίχλης πνίγουν τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας

Μεγάλες ποσότητες αιωρούμενων σωματιδίων και επιβλαβών αρωματικών υδρογονανθράκων απ τα καυσόξυλα «πνίγουν» εν μέσω της χειμερινής περιόδου την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγαλουπόλεις της χώρας, λαμβάνοντας ανησυχητικές διαστάσεις για την δημόσια υγεία.

Η ενεργειακή φτώχεια έχεις στρέψει χιλιάδες καταναλωτές στην καύση ξύλων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης του, εντείνοντας ολοένα και περισσότερο το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τα μικροσωματίδια που εκλύονται από την καύση των ξύλων είναι 30 φορές περισσότερα από την καύση αντίστοιχης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης, ενώ σε συνδυασμό με συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες οι συγκεντρώσεις επιβλαβών μικροσωματιδίων αιθάλης στην ατμόσφαιρα εκτοξεύονται στα ύψη.

Μάλιστα, τα τελευταία 24ωρα μια φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου στα site κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει την κατάσταση στην οποίο έχει περιέλθει το λεκανοπέδιο Αττικής, βουτηγμένο σ' ένα σύννεφο νέφους. Η λήψη της φωτογραφίας έγινε την Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου από ταράτσα πολυκατοικίας στην Πεντέλη και σε λίγες μόλις ώρες η φωτογραφία του Γιάννη Λάριου, έφτασε τις 5 χιλιάδες κοινοποιήσεις στο facebook, προκαλώντας την αντίδραση πλήθους πολιτών. «Πρόκειται για μια οδυνηρή εικόνα που αποτυπώνει αυτό που ζουν οι Αθηναίοι σήμερα, την εποχή της κρίσης. Δεν το έβλεπαν μέχρι σήμερα, παρά μόνο το μύριζαν. Η Αθήνα της ντροπής. Η χωρίς κανένα σχεδιασμό παράλογη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετατρέπει την πόλη σε θάλαμο αιθάλης. Ένα πείραμα σε βάρος της υγείας όλων μας» όπως επισημαίνει ο φωτογράφος Γιάννης Λάριος.

Πράγματι, η ενεργειακή φτώχεια ήταν ήδη το 2011 η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή φτώχειας και πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις τη χρονιά που φεύγει.

Όπως επισημαίνουν σχετικά οι Οικολόγοι Πράσινοι, η αψυχολόγητη και βεβιασμένη αύξηση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης δημιουργεί αλυσιδωτές παρενέργειες τις οποίες η κυβέρνηση παρακολουθεί με απάθεια. Από τη μια, σημαντικότατη μερίδα του πληθυσμού αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στο κόστος του πετρελαίου θέρμανσης, καταφεύγοντας έτσι σε ημιτελείς ενέργειες αναπλήρωσής του με άλλα καύσιμα ή μεθόδους.

Από την άλλη, ο εν πολλοίς χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός δεν εξασφαλίζει σε ικανοποιητικό βαθμό ούτε την προσδοκώμενη ενεργειακή απόδοση, ούτε την αποφυγή ρύπων και την αποπνικτική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η παρουσία μικροσωματιδίων στις αέριες μάζες γύρω από τα αστικά κυρίως κέντρα και τα συνακόλουθα προβλήματα στην υγεία των κατοίκων.

Ενεργειακή θωράκιση
Η αναγκαιότητα ενός εκτεταμένου προγράμματος ενεργειακής θωράκισης των κτισμάτων, με τη συνδρομή κονδυλίων και του ΕΣΠΑ για την κάλυψη των αναγκών των φτωχότερων στρωμάτων, είναι σήμερα περισσότερο επιτακτική από ποτέ.

Μια δράση που θα μειώσει το ενεργειακό κόστος και θα οδηγήσει σε σημαντικότατη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Και πέρα απ' αυτά, θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία του οικονομικού κύκλου, μειώνοντας το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών από εισαγόμενα καύσιμα, αλλά και τις θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο μιας γενικότερης ενεργειακής στροφής, απαιτείται να επισημανθεί ότι η βιομάζα όταν προέρχεται από αειφορική διαχείριση των δασών ή από υπολείμματα (δασικά, αγροτικά) είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με ελάχιστες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η μετατόπιση προς την χρήση βιομάζας σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές έχει θετικά αποτελέσματα και στην οικονομία και στο περιβάλλον. Ενώ, στις αστικές περιοχές η χρήση βιομάζας, όταν δεν γίνεται με βέλτιστες συνθήκες (συσκευή και καύσιμο) και ο καιρός δεν βοηθάει, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Απαιτείται η λήψη μέτρων
Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι, πρέπει άμεσα να ληφθούν πρωτοβουλίες από την πολιτεία για να ελεγχθεί το θέμα πριν δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία των κατοίκων. Συγκεκριμένα, προτείνουν να κατηγοριοποιηθούν οι σόμπες, οι λέβητες και τα τζάκια βιομάζας ως προς τις εκπομπές καπνού και μικροσωματιδίων, σε:

Συσκευές υψηλής απόδοσης με χαμηλές εκπομπές κατάλληλες για αστικά κέντρα, με βάση τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Συσκευές χαμηλής απόδοσης με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα
Ανοιχτά (όχι ενεργειακά) τζάκια

Επιπλέον, με ευθύνη της μετεωρολογικής υπηρεσίας να δίνονται κατευθύνσεις για την καύση βιομάζας στη βάση προβλέψεων μετεωρολογικών συνθηκών 24ώρου (θερμοκρασιακή αναστροφή, άνεμοι κλπ), ώστε όταν οι συνθήκες ευνοούν συγκέντρωση ρύπων να απαγορεύεται η χρήση συσκευών χαμηλής απόδοσης. Απαραίτητο επίσης κρίνεται να απαγορευτεί η λιανική πώληση ξύλων με υγρασία μεγαλύτερη του 30% στις αστικές περιοχές.

διαβάστε περισσότερα...

Αντ. Σαμαράς: Τερματίζεται η ασυλία των επωνύμων

«Τη χρονιά που πέρασε, διαψεύσαμε τις χειρότερες προσδοκίες για την Ελλάδα. Τη χρονιά που αρχίζει, το 2013, θα ξεπεράσουμε τις καλύτερες προσδοκίες για την Ελλάδα και τους Ελληνες».
Αυτό σημειώνει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε μήνυμά του για το νέο έτος, που δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, με τίτλο «Από το χείλος της καταστροφής στην αναγέννηση της πατρίδας». Ο κ. Σαμαράς αφού κάνει έναν απολογισμό, επισημαίνει πως «μένει να γίνουν ακόμα πολλά». Ως πιο σημαντικά επισημαίνει την επανεκκίνηση της οικονομίας, με επενδύσεις και θέσεις εργασίας, την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας και την αποκατάσταση των αδικιών με προτεραιότητα στους πιο αδύναμους και με έμφαση στην Υγεία, στην Παιδεία και στην απλούστερη, δίκαιη και αναπτυξιακή φορολογία.

Ολόκληρο το μήνυμα του Αντ. Σαμαρά

«Κάθε Πρωτοχρονιά είναι ευκαιρία να κάνουμε απολογισμό για το παρελθόν και σχέδια για το μέλλον…

Αλλά για μας τους Ελληνες αυτή η Πρωτοχρονιά είναι διαφορετική:

Δεν κάνουμε πια σκέτο “απολογισμό” για το παρελθόν…

Κόβουμε τα δεσμά με ό,τι μας κράταγε πίσω!

Δεν κάνουμε μόνο σχέδια για το μέλλον…

Ετοιμάζουμε άλματα στο μέλλον!

Τη χρονιά που πέρασε, το 2012, διαψεύσαμε τις χειρότερες προβλέψεις για την Ελλάδα: Μας είχαν “ξεγραμμένους”! Ολο και περισσότεροι προεξοφλούσαν ότι η Ελλάδα θα βουλιάξει, θα απομονωθεί, θα βγει από την ευρωζώνη, θα θυσιαστεί ως η “Ιφιγένεια” της Ευρώπης, θα μετατραπεί σε παράδειγμα προς αποφυγήν για όλους…

Οι διεθνείς αγορές και οι εταιρίες στοιχημάτων, ακόμα, πόνταραν στην καταστροφή της Ελλάδας!

Μέσα σε λίγους μήνες τους κάναμε να χάσουν το στοίχημα! Διαψεύσαμε τις “Κασσάνδρες”. Και σήμερα όλο και περισσότεροι ποντάρουν ότι θα τα καταφέρουμε…

Πείσαμε ότι μπορούμε να βγούμε από την κρίση χρέους. Εξασφαλίσαμε μοναδικούς στην Ιστορία όρους δανεισμού. Δείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις και τομές που θα επιτρέψουν στη χώρα να σταθεί πάλι στα πόδια της και στους Eλληνες να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους.

Μέσα σε πέντε μήνες τολμήσαμε ό,τι δεν διανοήθηκε κανείς όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Τη χρονιά που πέρασε, διαψεύσαμε τις χειρότερες προσδοκίες για την Ελλάδα.

Τη χρονιά που αρχίζει, το 2013, θα ξεπεράσουμε τις καλύτερες προσδοκίες για την Ελλάδα και τους Eλληνες…

--Hδη, ξεπληρώνουμε όλα όσα χρωστά το Δημόσιο στους πολίτες του εδώ και τρία χρόνια.

--Hδη, αποκαθιστούμε την ομαλή λειτουργία των τραπεζών, για να υπάρχει ρευστότητα στην αγορά.

--Hδη, εξασφαλίζουμε ότι τα χρήματα που θα μπουν στην ελληνική οικονομία μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα είναι περισσότερα απ’ όσα θα βγουν λόγω λιτότητας. Κι αυτό θα συμβεί για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια…

--Hδη, η ανταγωνιστικότητα της χώρας σε όλους τους δείκτες διεθνούς κατάταξης κάνει άλματα προς τα πάνω…

--Hδη, η ασφάλεια του πολίτη εμπεδώνεται, ενώ οι πρώτες “κουκούλες” άρχισαν να βγαίνουν.

--Hδη, πάρθηκαν τα πρώτα μέτρα για τον έλεγχο της λαθρομετανάστευσης, ήδη αρχίσαμε να «ανακαταλαμβάνουμε» τις πόλεις μας και τα αποτελέσματα άρχισαν να φαίνονται…

--Ηδη, η ασυλία των “επωνύμων” τελειώνει και μαζί το καθεστώς ατιμωρησίας των ισχυρών…

Μένουν να γίνουν ακόμα πολλά. Τα πιο σημαντικά:

* Η επανεκκίνηση της οικονομίας, με επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Ωστε να αρχίσει να απορροφάται η ανεργία.

* Η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας. Ωστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει τον πλούτο και τη γεωπολιτική της θέση και να αντιμετωπισθεί όχι ως “βαρίδι” πια, αλλά ως πολύτιμος εταίρος για τους φίλους της…

* Η αποκατάσταση των αδικιών με προτεραιότητα στους πιο αδύναμους και με έμφαση στην Υγεία, στην Παιδεία και στην απλούστερη, δίκαιη και αναπτυξιακή φορολογία.

Και βλέπουμε πλέον το φαινόμενο, στην επιτυχία του Ελληνα να ποντάρουν σήμερα όσοι προεξοφλούσαν μέχρι χθες την καταστροφή της Ελλάδας!

--Hδη, διαψεύσαμε τους χειρότερους φόβους τους.

Τώρα θα ξεπεράσουμε τις καλύτερες προσδοκίες τους.

--O,τι πετύχαμε το καταφέραμε γιατί πιστεύουμε στην Ελλάδα και στο μέλλον της. Και γιατί στηριχθήκαμε στην ενότητα της ελληνικής κοινωνίας.

--O,τι σχεδιάζουμε θα το καταφέρουμε, εφόσον όλοι οι Eλληνες πιστέψουν στις δυνάμεις τους και μείνουμε ενωμένοι μέσα στις δυσκολίες.

Το 2012 ήταν “χρονιά καμπής” για την Ελλάδα. Ανακόψαμε την πορεία προς την καταστροφή και θέσαμε τις βάσεις για την ανάκαμψη της χώρας.

Το 2013 θα είναι “χρονιά άλματος” προς το μέλλον. Για την αναγέννηση της πατρίδας μας.

Ενωμένοι αποφύγαμε τα χειρότερα.

Ακόμα πιο ενωμένοι, θα πετύχουμε τα καλύτερα…».


διαβάστε περισσότερα...

Γιάννης Στουρνάρας: Φέρτε πίσω τα λεφτά για να γλιτώσετε

Μήνυμα σε όσους έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό να τα φέρουν πίσω και να μην περιμένουν "αμνήστευση", απευθύνει ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής».
«Τώρα που οι συνθήκες έχουν ομαλοποιηθεί θα πρέπει όσοι απέσυραν τις καταθέσεις τους από τις ελληνικές τράπεζες να τις επιστρέψουν. Αυτό δεν θα είναι μόνο προς όφελος του εθνικού συμφέροντος, αλλά θα ωφελήσει και τους ίδιους», δηλώνει ο κ. Στουρνάρας και προσθέτει ότι «από το 2013 θα έχουμε περιουσιολόγιο για όλους».

Αποκλείει πάντως οποιαδήποτε μορφής φορολογική αμνηστία για να εξασφαλιστεί ο επαναπατρισμός των κεφαλαίων που διοχετεύθηκαν στο εξωτερικό.Ο υπουργός Οικονομικών θεωρεί ότι οι παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία του 2013 είναι η αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού και των άλλων δύο πολιτικών αρχηγών και η επίσπευση όλων των απαραίτητων αλλαγών στο κράτος και στην οικονομία.

«Το γεγονός ότι εξοβελίσαμε τον κίνδυνο της επιστροφής στη δραχμή δεν σημαίνει ότι τελείωσε η εθνική μας προσπάθεια. Τώρα ξεκινάει ο αγώνας μας να θέσουμε σε λειτουργία το νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα στηρίζεται στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην επιχειρηματικότητα και θα εξασφαλίσει αύξηση της απασχόλησης», προσθέτει ο υπουργός Οικονομικών στη συνέντευξή του.Ερωτώμενος για την ανεργία των νέων, ο υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι «η οικονομία είναι ακόμη και αυτή τη στιγμή γεμάτη περιχαρακωμένες νησίδες προνομιούχων που κρατούν τις πόρτες των επαγγελμάτων τους κλειστές στους νεότερους».


διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Πρώτη ελληνική εφαρμογή για αδέσποτα και κατοικίδια για κινητά τηλέφωνα

Η ομάδα του adespoto.gr παρουσιάζει με υπερηφάνεια την πρώτη ελληνική εφαρμογή για αδέσποτα και κατοικίδια ζώα για κινητά τηλέφωνα.
Μέλη της εθελοντικής ομάδας του adespoto.gr (αρθρογράφοι, προγραμματιστές και γραφίστες) δημιούργησαν την εφαρμογή Adespoto, την πρώτη εφαρμογή για ζώα στην Ελλάδα, ώστε να βοηθήσουμε περισσότερους σκύλους και γάτες να βρουν το σπίτι τους, είτε ζητούν υιοθεσία είτε χάθηκαν ή βρέθηκαν!

Με την εφαρμογή του adespoto.gr για το κινητό δίνεται η δυνατότητα άμεσης εύρεσης ζώων στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης μέσα από τον χάρτη με τις αγγελίες.

Έτσι μπορεί να βοηθήσει άμεσα και ενεργά ένα ζώο που αναζητείται ή ζητά υιοθεσία.


Επίσης, ο χρήστης έχει την δυνατότητα άμεσης και εύκολης αποστολής αγγελίας, με φωτογραφία, από οποιαδήποτε τοποθεσία και έτσι κάθε αδέσποτο έχει μία ελπίδα να προβληθεί και να υιοθετηθεί. Στόχος της ομάδας τουadespoto.gr είναι πάντα η καλύτερη προώθηση των αδέσποτων προς υιοθεσία και η αύξηση των υιοθεσιών.

Ακόμα, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ανάμεσα στις 9.000 αγγελίες του adespoto.gr μέσα απ την εφαρμογή, για να υιοθετήσει ένα ζώο σήμερα, εύκολα και γρήγορα από το κινητό του.

Oι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής υποστηρίζονται σε ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Επιπρόσθετα, στα άρθρα μπορεί κάθε φιλόζωος ιδιοκτήτης ζώου να βρει συμβουλές υγείας, εκπαίδευσης και ψυχολογίας, bazaars, στήλες, καταγγελίες, διαγωνισμούς και ειδήσεις για κατοικίδια και αδέσποτα ζώα.

διαβάστε περισσότερα...

Οι δέκα πιο αγαπημένες σειρές των «πειρατών» του Διαδικτύου

Τις δέκα πιο δημοφιλείς στους διαδικτυακούς «πειρατές» τηλεοπτικές σειρές έδωσε στη δημοσιότητα η ιστοσελίδα Torrentfreak, στο πλαίσιο της ετήσιας μελέτης της πάνω στους τίτλους του χώρου της ψυχαγωγίας που προσελκύουν το «παράνομο» μεν, τεράστιο δε, ενδιαφέρον των απανταχού «πειρατών».

Καθώς το 2012 φτάνει στο τέλος του, η σειρά που βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης είναι το «Game of Thrones». Οι περιπέτειες και οι μηχανορραφίες των ευγενών οίκων του φανταστικού κόσμου του Westeros άφησαν στη δεύτερη θέση το περσινό «νούμερο 1» της κατάταξης, τη σειρά «Dexter»: μια σειρά που ασχολείται με τη ζωή ενός κατά συρροήν δολοφόνου που εργάζεται για την αστυνομία και επιλέγει τα θύματά του βάσει ενός ιδιότυπου «κώδικα».

Οι υπόλοιπες σειρές που βρίσκονται επίσης μέσα στη δεκάδα είναι το κατασκοπευτικό θρίλερ «Homeland», η σειρά επιστημονικής φαντασίας «Fringe», το post - apocalyptic «Revolution» (διαδραματίζεται σε έναν κόσμο από τον οποίο έχει χαθεί ο ηλεκτρισμός, με κεντρική πρωταγωνίστρια την Ελληνοκαναδή Tracy Spiridakos), το βασισμένο σε κόμικ σχετικά με τους επιζώντες μίας επιδημίας ζόμπι «The Walking Dead», τα κωμικά «The Bing Bang Theory» και «How I met your Mother», οι ιατρικοί γρίφοι του ιδιοφυούς μεν, κυνικού μισάνθρωπου δε, «House» και το «Breaking Bad».

Το Game of Thrones αποτέλεσε την πιο «στοχευμένη» από πειρατές τηλεοπτική σειρά του 2012, καθώς άγγιξε τα 4.280.000 downloads για ένα επεισόδιο, τη στιγμή που οι αντίστοιχοι «κανονικοί» τηλεθεατές ήταν 4.200.000.

Όπως αναφέρεται από το Torrentfreak, τα τελευταία χρόνια τα πειρατικά downloads τηλεοπτικών σειρών είχαν δείξει να παραμένουν σταθερά ή και να μειώνονται ελαφρώς, αλλά φέτος σημειώθηκε αύξηση, προφανώς λόγω των πολλών παραγωγών σειρών, παρά τις ενέργειες κατά πειρατικών ιστοσελίδων.

Ο κύριος όγκος της πειρατικής δραστηριότητας προέρχεται από περιοχές εκτός των ΗΠΑ, καθώς υπάρχουν πολλοί, ανά τον κόσμο, που θέλουν να βλέπουν τις σειρές, αλλά είτε δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, είτε δεν θέλουν να περιμένουν να πάρει τα δικαιώματα κάποιο τοπικό κανάλι για να τις προβάλει. Αυτός είναι και ο λόγος που στρέφονται στα torrents και το πειρατικό download.

Στην περίπτωση του Game of Thrones, δύο από τους λόγους που βρέθηκε στην κορυφή της λίστας ήταν οι καθυστερήσεις στην προβολή των επεισοδίων εκτός των ΗΠΑ και οι επιλογές στρατηγικής της παραγωγού εταιρείας, ΗΒΟ, που δεν κατέστησε τα επεισόδια διαθέσιμα online σε υπηρεσίες όπως το Netflix, το Hulu, το Amazon Prime κ.α. Για παράδειγμα, η εν λόγω σειρά είναι εξαιρετικά δημοφιλής στην Αυστραλία, ωστόσο εκεί οι φίλοι της πρέπει να περιμένουν μία εβδομάδα για να δουν ένα επεισόδιο το οποίο έχει παίξει ήδη στις ΗΠΑ. Επίσης, είναι πάρα πολλοί αυτοί εντός των ΗΠΑ που θέλουν να παρακολουθούν το Game of Thrones, αλλά όχι άλλες παραγωγές της εταιρείας, οπότε και θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν μία «αποκλειστική» συνδρομή για τη σειρά - ωστόσο, εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, στρέφονται στο Ίντερνετ.

Οι δέκα δημοφιλέστερες στους «πειρατές» του Διαδικτύου τηλεοπτικές σειρές ήταν οι εξής:

1. Game of Thrones

2. Dexter

3. The Big Bang Theory

4. How I met your Mother

5. Breaking Bad

6. The Walking Dead

7. Homeland

8. House

9. Fringe

10. Revolution

Η τελευταία μεγάλη προσπάθεια κατά της πειρατείας είναι η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας οι αρχές των δύο χωρών και οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων θα συνεργαστούν εναντίον των «πειρατών», αναπτύσσοντας παράλληλα και σχετική νομοθεσία.

Παλαιότερες ενέργειες οι οποίες δεν είχαν αποτέλεσμα, καθώς μπλοκαρίστηκαν λόγω έντονων αντιδράσεων από τη διαδικτυακή κοινότητα, ήταν οι διάσημες πλέον Sopa (Stop Online Piracy Act), Pipa (Protect Intellectual Property Act) και Acta (Anti Counterfeiting Trade Agreement).


διαβάστε περισσότερα...

2012: Οι μεγάλες «απώλειες» της χρονιάς που φεύγει

Γουίτνεϊ Χιούστον και Ντόνα Σάμερ, Κάρλος Φουέντες και Νιλ Άρμστρονγκ, είναι μερικές μόνο από τις προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή το 2012, έχοντας προλάβει να αφήσει το «στίγμα» τους στους τομείς που δραστηριοποιούνταν.

Το «απουσιολόγιο» του 2012 περιλαμβάνει μεγάλα ονομάτα από όλους τους χώρους, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Ιδιαίτερη αίσθηση και συγκίνηση προκάλεσαν ωστόσο, όπως είναι λογικό, αιφνίδιοι και πρόωροι θάνατοι, όπως του Θόδωρου Αγγελόπουλου και της Γουίτνεϊ Χιούστον.

Σύμφωνα με την ανασκόπηση του ΑΠΕ, ανάμεσα στις σημαντικότερες προσωπικότητες που έφυγαν φέτος από κοντά μας, περιλαμβάνονται οι:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

24: Θόδωρος Αγγελόπουλος (76 ετών), ο διάσημος έλληνας σκηνοθέτης που τιμήθηκε με το Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ των Καννών το 1998 για την ταινία τους "Η Αιωνιότητα και μια μέρα".

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

6: Αντόνι Τάπιες (88 ετών) καταλανός ζωγράφος και γλύπτης, τελευταίος μεγάλος καλλιτέχνης της ευρωπαϊκής πρωτοπορείας.

11: Γουίτνεϊ Χιούστον (48 ετών). "Η Φωνή". Η αμερικανίδα τραγουδίστρια του "I Will Always Loving You" βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο της, θύμα της κοκαΐνης και των καρδιακών προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

ΜΑΡΤΙΟΣ

17: Τζον Ντέμιανιουκ (91 ετών), πρώην δεσμοφύλακας στο ναζιστικό στρατόπεδο Σόμπιμπορ. Πέθανε σε οίκο ευγηρίας στη Βαυαρία, περίπου ένα μήνα μετά την καταδίκη του σε πενταετή φυλάκιση για το ρόλο του στη δολοφονία 27.900 εβραίων.

25: Αντόνιο Ταμπούκι (68 ετών), ιταλός συγγραφέας, ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν το "Νυχτερινό στην Ινδία" και "Ισχυρίζεται ο Περέιρα". Μετέφρασε τα έργα του πορτογάλου ποιητή Φερνάντο Πεσόα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

7: Φανγκ Λιζί (76 ετών), αστροφυσικός που ονομάστηκε "Ζαχάροφ της Κίνας" για τους αγώνες του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πέθανε στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ζούσε μετά τα γεγονότα της πλατείας Τιανανμέν το 1989.

11: Αχμέτ Μπεν Μπελά (95 ετών), ένας από τους ιδρυτές του Μετώπου Εθνικής Απελευθέρωσης και πρώτος πρόεδρος της ανεξάρτητης Αλγερίας.

ΜΑΙΟΣ

15: Κάρλος Φουέντες (83 ετών), ένας από τους σημαντικότερους λογοτέχνες της εποχής μας και από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Λατινικής Αμερικής. Μαζί με τους δύο νομπελίστες, τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες και τον Περουβιανό Μάριο Βάργκας Λιόσα, o Kάρλος Φουέντες συντέλεσε αποφασιστικά στη μεγάλη «έκρηξη» και την ανανέωση της λατινοαμερικανικής λογοτεχνίας κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

17: Ντόνα Σάμερ (63 ετών), η αμερικανίδα "βασίλισσα της ντίσκο" άφησε το σημάδι της στη δεκαετία του '70 με τραγούδια όπως το "Love to love you baby", "Last Dance" και "Hot Stuff".

18: Ντίτριχ Φίσερ-Ντισκάου (87 ετών), γερμανός βαρύτονος ένας από τους διασημότερους ερμηνευτές λίντερ στον κόσμο.

20: Ρόμπιν Γκιμπ (62 ετών), η φωνή του "Stayin' Alive" και των Bee Gees, το μόνο συγκρότημα στον κόσμο που είχε ταυτόχρονα πέντε τραγούδια του στο Top Ten.

ΙΟΥΝΙΟΣ

5: Ρέι Μπράντμπερι (91 ετών), αμερικανός συγγραφέας, μαιτρ της επιστημονικής φαντασίας, έργα του το "Φαρενάιτ 451" (1953) και τα "Χρονικά του Αρη"(1950).

30: Γιτζχάκ Σαμίρ (96 ετών), πρωθυπουργός του Ισραήλ, ένας από τους ιστορικούς ηγέτες της εθνικιστικής δεξιάς.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

25: Νιλ Άρμστρονγκ (82 ετών), αμερικανός αστροναύτης , ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη, με την αποστολή του διαστημοπλοίου Απόλλων 11, στις 20 Ιουλίου 1969.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

3: Σουν Μιουνγκ Μουν (91 ετών), ιδρυτής της Εκκλησίας της Ένωσης, γνωστής ως αίρεση Μουν.

18: Σαντιάγο Καρίγιο (97 ετών), ο ιστορικός γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ισπανίας και ένας από τους τελευταίους επιζώντες του Ισπανικού Εμφυλίου.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

6: Τσαντλί Μπεντζεντίντ (83 ετών), πρόεδρος της Αλγερίας από το 1979 ως το 1992, πρωτεργάτης του εκδημοκρατισμού των θεσμών της χώρας.

14: Νοροντόμ Σιχανούκ (89 ετών), τέως βασιλιάς της Καμπότζης, "πατέρας" της ανεξαρτησίας της χώρας του.

18: Σίλβια Κριστέλ (60 ετών), ολλανδή ηθοποιός που έγινε γνωστή σε ηλικία μόλις 22 ετών όταν πρωταγωνίστησε στην ερωτική ταινία "Εμμανουέλλα".

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

4: Χαν Σουγίν (95 ετών), κινεζικής καταγωγής βελγίδα συγγραφέας. Έγραψε περίπου 40 βιβλία για τη σύγχρονη Κίνα και ήταν πρέσβειρα καλής θέλησης της Κίνας του Μάο στη Δύση.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

5: Όσκαρ Νιμάγιερ (104 ετών), βραζιλιάνος αρχιτέκτονας, σύμβολο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής που άφησε το αποτύπωμά του σε πολλές πόλεις του κόσμου.

5: Ντέιβ Μπρούμπεκ (91 ετών), αμερικανός πιανίστας της τζαζ, δημιουργός του "Take Five".

12: Ραβί Σανκάρ (92 ετών), ινδός μετρ του σιτάρ που επηρέασε πολλούς δυτικούς μουσικούς.

διαβάστε περισσότερα...

Μπαίνει στην αγορά το Beidou το κινεζικο GPS

Τη λειτουργία του για εμπορικούς σκοπούς και δημόσια χρήση ξεκίνησε ο κινεζικός «αντίπαλος» του GPS στην Ασία, Beidou.
Πρόκειται για μία εναλλακτική πρόταση στη αμερικανικό GPS. Μέχρι τώρα, το Beidou εχρησιμοποιείτο από τον κινεζικό στρατό και την κυβέρνηση της χώρας- ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, πλέον το κινεζικό σύστημα «στοχεύει» σε ένα μερίδιο 70 - 80% στην κινεζική αγορά των υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης μέχρι το 2020, έτος κατά το οποίο θεωρείται πως το Beidou θα είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλο τον κόσμο.

Το σύστημα μπορεί να εντοπίσει τη θέση ενός ατόμου με ακρίβεια δέκα μέτρων. Το κόστος των chip του παραμένει υψηλότερο από αυτό των αντίστοιχων chip του GPS, ωστόσο θεωρείται πως σύντομα θα υπάρξει πτώση των τιμών, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κατασκευαστών από εταιρείες από όλο τον κόσμο. Το σύστημα αποτελείται από 16 δορυφόρους πλοήγησης και έξι πειραματικούς δορυφόρους, σύμφωνα με την China Daily. Τα σήματά του μπορούν να λαμβάνονται από χρήστες μέχρι και στην Αυστραλία.

Πέρα από τα εμφανή οικονομικά οφέλη που θα συνεπάγεται η χρήση του Beidou για την Κίνα, η καθιέρωσή του θα σημαίνει πως η χώρα θα έχει το δικό της σύστημα δορυφορικής πλοήγησης και δεν θα εξαρτάται από κάποιο ξένο. Αντίστοιχα συστήματα που αναπτύσσονται και «απειλούν» τον μέχρι πρότινος κυρίαρχο του χώρου, GPS, είναι το ρωσικό Glonass και το ευρωπαϊκό Galileo.


διαβάστε περισσότερα...

Κοντά στην ανακάλυψη της... «δίδυμης αδελφής» της Γης το 2013

Την ελπίδα αλλά και την πεποίθησή τους ότι ο πρώτος εξωπλανήτης που μοιάζει πραγματικά με τη Γη, παρέχοντας τη δυνατότητά να φιλοξενεί ζωή, εκφράζουν για το νέο έτος πολλοί... «κυνηγοί» πλανητών.

Σημειώνεται ότι από τους περίπου 800 εξωπλανήτες των οποίων η ύπαρξη έχει επιβεβαιωθεί , οι περισσότεροι είναι γίγαντες στο μέγεθος του Δία γεγονός που καθιστά αδύνατη την υποστήριξη ζωής σε αυτούς.


Τα σύγχρονα τηλεσκόπια έχουν εντοπίσει ελάχιστυς πλανήτες στο μέγεθος της Γης, οι οποίοι όμως βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα μητρικά τους άστρα και είναι επομένως υπερβολικά καυτοί.


Ωστόσο, οι ειδικοί ευελπιστούν.


«Είμαι βέβαιος ότι η πρώτη δίδυμη αδελφή της Γης θα ανακαλυφθεί του χρόνου» δήλωσε στο Space.com ο Άμπελ Μέντεζ, επικεφαλής του Εργαστηρίου Κατοικησιμότας Πλανητών στο Πανεπιστήμιο του Πουέρτο Ρίκο στο Αρεσίμπο.


Στο ίδιο μήκος κύματος και η εκτίμηση του Τζέφ Μέισι, κυνηγού πλανητών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ και μέλος της ομάδας που αναλύει τα δεδομένα της αποστολής Kepler.


Αξίζει να σημειωθεί ότι το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler της NASA, σχεδιασμένο ειδικά για τον εντοπισμό μακρινών πλανητικών συστημάτων, έχει ανιχνεύσει από το 2009 μέχρι σήμερα πάνω από 2.300 πιθανούς εξωπλανήτες, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται στη λεγόμενη «κατοικήσιμη ζώνη» -βρίσκονται δηλαδή στην κατάλληλη απόσταση από το μητρικό τους άστρο ώστε να διαθέτουν υγρό νερό και δυνητικά ζωή.


Μόλις πέρυσι, το Kepler ανακάλυψε έναν εξωπλανήτη 2,4 φορές μεγαλύτερο από τη Γη, με την ονομασία Kepler-22b, ο οποίος βρίσκεται μάλιστα εντός της κατοικήσιμης ζώνης.


Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ένα άλλο όργανο που θα μπορούσε να ανακαλύψει τα πρώτα δίδυμα αδέλφια της Γης είναι το HARPS (Υψηλής Ακρίβειας Ανιχνευτής Πλανητών Γωνιακής Ταχύτητας), το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο σε τηλεσκόπιο του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου (ESO) στη Χιλή.


Θεωρούν μάλιστα ότι επειδή χρησιμοποιεί διαφορετική τεχνική, ίσως είναι σε θέση να βρει τους πιο ενδιαφέροντες και πιο κοντινούς δίδυμους αδελφούς της Γης.


διαβάστε περισσότερα...

Tα social media πόλος έλξης για τους Ελληνες

Το ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο παραμένει μεν σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη πλευρά, όμως, οι Έλληνες χρήστες του ίντερνετ είναι από τους πλέον ενεργούς -αναλογικά- στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδίως στο Facebook.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των Ελληνικών νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο ανέρχεται στο 54% όταν ο μέσος όρος στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινείται στα επίπεδα του 76%. Πρακτικά, η μόνη χώρα με χαμηλότερη επίδοση από την Ελλάδα είναι η Βουλγαρία (51%), ενώ την ίδια διείσδυση με τη χώρα μας έχει η Ρουμανία. Στον αντίποδα βρίσκονται χώρες όπως η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Δανία και η Σουηδία όπου τα ποσοστά είναι πάνω από 90%.

Υψηλές ταχύτητες
Όσον αφορά στη διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων, φαίνεται πως πλέον ελάχιστα είναι τα συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο νοικοκυριά στην Ε.Ε. που δεν το κάνουν μέσω ADSL ή κάποιας τεχνολογίας που προσφέρει ταχύτερες συνδέσεις (π.χ. VDSL ή οπτική ίνα). Η Eurostat αναφέρει πως το 72% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών έχει ευρυζωνική σύνδεση, δηλαδή, μόλις ένα 4% συνδέεται σε χαμηλές ταχύτητες. Στην Ελλάδα, το ποσοστό είναι στο 51% και ισοβαθμούμε στην προτελευταία θέση με τη Βουλγαρία, ενώ πιο κάτω με 50% είναι μόνο η Ρουμανία με 50%. Το υψηλότερο ποσοστό έχει η Σουηδία με 87% με τις Δανία και Φινλανδία να βρίσκονται πολύ κοντά με 85%. Το ενδιαφέρον στοιχείο σύμφωνα με την Eurostat είναι πως σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., τουλάχιστον 1 στα 2 νοικοκυριά έχει ευρυζωνική σύνδεση.

Χρήση
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κομμάτι της έρευνας αφορά τη χρήση του διαδικτύου. Η πιο δημοφιλής χρήση είναι, φυσικά, το e-mail (89%), αλλά είναι πολύ σημαντικό πως το 61% των νοικοκυριών στην Ε.Ε. χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να ενημερώνεται. Μάλιστα, στην Ελλάδα, το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο καθώς φθάνει στο 77%, ενώ σε χώρες όπως η Λιθουανία φθάνει ακόμη και στο 92%. Αξιοπρόσεκτο είναι πως η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό είναι η Γαλλία με μόλις 38%.

Οι Έλληνες είναι αρκετά ενεργοί στο Facebook, καθώς το 59% των εγχώριων χρηστών του διαδικτύου δημοσιεύει μηνύματα στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όταν ο μέσος όρος είναι στο 52%. Από την άλλη πλευρά, απέχουμε πολύ από τους Πορτογάλους όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 75%. Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στην Τσεχία (35%), στη Γαλλία (40%) και στη Γερμανία (42%).

Ηλεκτρονική τραπεζική
Ένας τομέας όπου η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι στη χρήση του διαδικτύου για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Είναι εντυπωσιακό πως μόλις το 17% των Ελλήνων χρηστών του Internet κάνει χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 52% και υπάρχουν χώρες όπως η Φινλανδία που το ποσοστό φθάνει στο εντυπωσιακό 91%.

Πάντως, γενικώς οι Βαλκάνιοι δεν δείχνουν να εμπιστεύουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, καθώς μόνο η Βουλγαρία (7%) και η Ρουμανία (8%) έχουν χειρότερες επιδόσεις από την Ελλάδα.


διαβάστε περισσότερα...

Τα δημοφιλέστερα άρθρα της Wikipedia

Μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα δημοφιλέστερα άρθρα των διαφορετικών «εκδόσεων» της Wikipedia παρουσιάστηκαν φέτος.
Στην κορυφή της αγγλόφωνης Wikipedia βρέθηκε το Facebook, ενώ το κινεζικό όρος Χούα Σαν (όπου βρίσκεται το αποκαλούμενο ως πιο επικίνδυνο ορειβατικό μονοπάτι του κόσμου) ήταν το νούμερο ένα της ολλανδικής. Τα στοιχεία αυτά δημοσίευσε ο Σουηδός μηχανικός λογισμικού Γιόχαν Γκούναρσον, στο πλαίσιο του προγράμματος Wikitrends.

Εξαιρετικά δημοφιλή θέματα παρουσιάζονται παγκοσμίως το σεξ, η ιστορία και ο χώρος της ψυχαγωγίας. Στο Ιράν, πέρα από τα άρθρα για την Τεχεράνη, μεγάλη επισκεψιμότητα είχαν επίσης καταχωρήσεις σχετικά με το σεξ, την κλειτοριδεκτομή και την ομοφυλοφιλία.

Στην αραβική Wikipedia, στην κορυφή βρέθηκαν η Αίγυπτος και ο Μωχάμετ Αλή Πασάς, ο θεωρούμενος ως ιδρυτής της σύγχρονης Αιγύπτου. Στη ρωσική επίσης τα πρωτεία κατέκτησε το άρθρο για την ίδια τη Ρωσία, αλλά επίσης το ενδιαφέρον προσέλκυσαν τα πορνογραφικά sites και η ανεργία.

Στην ιταλική, νούμερο ένα ήταν η αμερικανική τηλεοπτική σειρά Grey's Anatomy, ενώ στο ίδιο πνεύμα ακολούθησαν τα Gossip Girl και Vampire Diaries. Στην Τουρκία, πρώτη ήταν η εγγραφή για τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Το Top 10 της αγγλικής έκδοσης της Wikipedia ήταν το εξής:

1. Facebook

2. Wiki

3. Deaths in 2012

4. One Direction

5. The Avengers (2012 film)

6. Fifty Shades of Grey

7. 2012 phenomenon

8. The Dark Knight Rises

9. Google

10. The Hunger Games

Όσον αφορά την Βικιπαίδεια, ελληνική έκδοση της Wikipedia, το Top 10 ήταν το εξής

1. Ελλάδα

2. Χρυσή Αυγή

3. Σουλεϊμάν Α' ο Μεγαλοπρεπής

4. Χρυσή Τομή

5. Οδυσσέας Ελύτης

6. Αλέξης Τσίπρας

7. Στάσεις στο σεξ

8. Ευρώπη

9. Κατάλογος κωδικών κλήσεων χωρών

10. Θεσσαλονίκη

Την πλήρη κατάταξη μπορείτε να δείτε εδώ

http://toolserver.org/~johang/2012.htmlδιαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Σε επικίνδυνους θαλάμους αερίων έχουν μετατραπεί τα σπίτια από τη χρήση τζακιών

Σε επικίνδυνους θαλάμους αερίων έχουν μετατραπεί τα σπίτια που χρησιμοποιούν τζάκια και σόμπες για τη θέρμανσή τους καθώς, σε συνδυασμό και με τις μετεωρολογικές συνθήκες, αυξάνονται τα εισπνεόμενα σωματίδια δημιουργώντας σοβαρά αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα.

Μάλιστα, το εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ εκτιμά ότι το οικονομικό κόστος της επιβάρυνσης της δημόσιας υγείας από τη χρήση στερεών καυσίμων αυξήθηκε το 2012 σε σχέση με το 2011 κατά 40 εκατομμύρια ευρώ μόνο για τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος TRANSPHORM με θέμα την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις επιπτώσεις στην υγεία από τις μεταφορές και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μεθοδολογιών για την εκτίμηση των επιπτώσεων των σωματιδίων, πραγματοποιήθηκαν από το καλοκαίρι του 2012 από το εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής, μετρήσεις εκπομπών σωματιδίων και επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων από την καύση ξύλων σε τζάκια και ξυλόσομπες σε περίπου 30 σπίτια της Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα δείχνουν μια αύξηση της μέσης συγκέντρωσης σωματιδίων στον αέρα εσωτερικών χώρων ύστερα από μόλις 2-3 ώρες λειτουργίας του τζακιού. Οι μέσες τιμές που παρατηρούνται σε αυτά τα σπίτια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του τζακιού και υπό συνθήκες χαμηλής ρύπανσης του εξωτερικού αέρα κυμαίνονται ανάμεσα σε 50 μg/m3 για τα αιωρούμενα μικροσωματίδια ΡΜ2.5 και 90 μg/m3 για τα σωματίδια ΡΜ10 (το όριο ασφαλείας είναι 20 μg/m3 και 40 μg/m3 αντίστοιχα σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία).

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η αύξηση που παρατηρείται στον αριθμό των πιο λεπτόκοκκων σωματιδίων που εκπέμπονται κατά τη διάρκεια της καύσης ξύλων στο εσωτερικό των σπιτιών.

“Ας σημειωθεί εδώ ότι τα υπέρλεπτα αιωρούμενα σωματίδια είναι και τα πιο επικίνδυνα για την υγεία γιατί, λόγω της μικρής τους διαμέτρου, μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά στους πνεύμονες και να φτάσουν στα βρογχιόλια, τις περιοχές δηλαδή των πνευμόνων όπου γίνεται η ανταλλαγή αερίων (οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα). Τα πιο λεπτά από αυτά μπορούν από το βρογχιόλια να περάσουν στο αίμα και στη συστημική κυκλοφορία επιβαρύνοντας σημαντικά την ανθρώπινη υγεία, τόσο σε ό,τι αφορά σε νόσους του αναπνευστικού, όσο και σε καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο του πνεύμονα” αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής.

Με δεδομένο μάλιστα, όπως επισημαίνεται, ότι ο μέσος άνθρωπος περνά περίπου 55% του χρόνου του στο σπίτι και λαμβάνοντας υπόψη τις μετρήσεις της σωματιδιακής ρύπανσης τόσο του ατμοσφαιρικού όσο και του αέρα εσωτερικών χώρων, η μέση συγκέντρωση σωματιδίων στον αέρα που εισπνέουν οι Θεσσαλονικείς που χρησιμοποιούν καύση ξύλων για θέρμανση σε ημερήσια βάση κατά την ψυχρή περίοδο του χειμώνα, είναι πολύ πάνω από τα όρια ασφαλείας που έχουν τεθεί από την Κοινοτική νομοθεσία.

“Αν υπολογίσουμε μάλιστα και το γεγονός ότι πολλοί καταφεύγουν στην καύση ξύλων εμποτισμένων με χημικά, μιλάμε για έγκλημα που γίνεται μέσα στα σπίτια σε βάρος του εαυτού μας αλλά και των ίδιων μας των παιδιών” επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος χημικών μηχανικών Δημοσθένης Α. Σαρηγιάννης.

Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η αυξημένη ρύπανση τόσο του ατμοσφαιρικού όσο και του αέρα εσωτερικών χώρων προτείνονται, μεταξύ άλλων, αποξήρανση της χρησιμοποιούμενης ξυλείας και άλλων τύπων βιομάζας, επιδότηση της συντήρησης τζακιών και καυστήρων βιομάζας, έλεγχος ποιότητας και πιστοποίηση των μπρικετών και των πέλετς βιομάζας ώστε να αναπτυχθεί η αγορά της βιομάζας για ενέργεια ορθολογικά, χωρίς να αυξάνεται η παράνομη υλοτομία.

“Θα πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι μια επικείμενη αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ για οικιακούς καταναλωτές απειλεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της άναρχης χρήσης βιομάζας για θέρμανση, επιτείνοντας έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία” καταλήγει ο κ.Σαρηγιάννης.

διαβάστε περισσότερα...

Συγγενείς του Παπακωνσταντίνου αφαιρέθηκαν από τη λίστα Λαγκάρντ

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, φέρεται να είναι αυτός που αφαίρεσε από τη λίστα Λαγκάρντ τα ονόματα τεσσάρων συγγενικών του προσώπων με καταθέσεις σε ξένη τράπεζα όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της λίστας που έκαναν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Τέντες με τον αντεισαγγελέα Νικόλαο Παντελή.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε σχέση με οποιονδήποτε λογαριασμό στη «λίστα Λαγκάρντ», καθώς και ότι παρενέβη σε αυτή. Όμως, αυτό δεν εμπόδισε τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ σε μια πρώτη αντίδραση της Ιπποκράτους στο μείζον αυτό πολιτικό θέμα.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Παπακωνσταντίνου τονίζει πως δεν γνώριζε ότι υπήρχαν στη λίστα πρόσωπα του ευρύτερου συγγενικού του περιβάλλοντος και θεωρεί αυτονόητο ότι όλοι αυτοί οι λογαριασμοί θα ελεγχθούν πλήρως για να φανεί η αλήθεια. «Δεν θα γίνω εξιλαστήριο θύμα» σε αυτήν την υπόθεση, καταλήγει ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Ολόκληρη η δήλωσή του έχει ως εξής:

«Τις τελευταίες ώρες γίνεται μια άθλια διαδικασία διαρροών και περιγραφών ονομάτων γύρω από τη «λίστα Λαγκάρντ», σύμφωνα με την οποία «φωτογραφίζονται» άτομα του ευρύτερου συγγενικού μου περιβάλλοντος και γίνονται εικασίες περί «αλλοίωσης».

Δηλώνω κατηγορηματικά τα εξής:

Καμμία απολύτως σχέση δεν είχα και δεν έχω με οποιονδήποτε λογαριασμό στη λίστα.

Καμμία απολύτως παρέμβαση στα στοιχεία που εγώ ζήτησα και έλαβα από τις Γαλλικές αρχές δεν έχω κάνει - παρέδωσα στους αρμόδιους τα πλήρη στοιχεία που μου παραδόθηκαν.

Εάν υπάρχουν λογαριασμοί στη λίστα που αφορούν σε πρόσωπα του ευρύτερου συγγενικού μου περιβάλλοντος, είναι κάτι το οποίο δεν εγνώριζα μέχρι σήμερα.

Είναι αυτονόητο ότι όλοι αυτοί οι λογαριασμοί θα ελεγχθούν πλήρως για να φανεί η αλήθεια.

Δεν πρόκειται να αποδεχθώ την κατασκευή ενοχής εκεί που δεν υπάρχει ούτε να γίνω εξιλαστήριο θύμα σε αυτήν την υπόθεση. Άλλωστε με δική μου πρωτοβουλία φρόντισα να έρθουν τα στοιχεία αυτά στην Ελλάδα και τα παρέδωσα στον ΣΔΟΕ για να γίνει έλεγχος.

Ζητώ να έρθουν όλα τα στοιχεία στο φως - ονομαστικά και άμεσα - και να γίνει πλήρης διερεύνηση».

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του στο 1ο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο πρώην υπουργός, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία, υποστήριξε ότι δεν έχει προβεί σε καμία αλλοίωση και διερωτήθκε «αν είναι ποτέ δυνατόν» να έπαιρνε «αυτό το 'ηλίθιο' ρίσκο».

Τέσσερα νέα πρόσωπα + Δύο λογαριασμοί

Ο εποπτεύων το οικονομικό έγκλημα, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νίκος Παντελής, με έγγραφό του προς τον πρόεδρο της Βουλής «δια του κ. υπουργού Δικαιοσύνης» Αντώνη Ρουπακιώτη, διαβίβασε την αξιολόγηση των δύο οικονομικών εισαγγελέων Γρηγόρη Πεπόνη και Σπύρου Μουζακίτη από τη σύγκριση που έγινε μεταξύ της πρώτης “λίστας Λαγκάρντ”, που παρέδωσε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος και αυτής (της δεύτερης) που έστειλε πρόσφατα το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών.

Ο κ. Παντελής διαβίβασε στη Βουλή και αντίγραφο ψηφιακού δίσκου (CD) με το περιεχόμενο της λίστας Λαγκάρντ όπως αυτό «παραδόθηκε εκ νέου από το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών την 20.12.2012 σε αντιπροσωπεία του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν αιτήματος διοικητικής συνδρομής, που υπέβαλε ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών στα πλαίσια της διμερούς συμβάσεως μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας».

Κατά «τις διαβεβαιώσεις δε αρμοδίων του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών», σημειώνει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, «ο εκ νέου παραδοθείς ψηφιακός αυτός δίσκος είναι πανομοιότυπος με εκείνον που είχε παραδοθεί στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών και κατά το παρελθόν».

Από τη σύγκριση που έγινε από τους δύο οικονομικούς εισαγγελείς προέκυψε ότι η μόνη διαφοροποίηση που είχε γίνει στην πρώτη λίστα σε σχέση με τη δεύτερη, είναι ότι είχαν αφαιρεθεί δύο τραπεζικοί λογαριασμοί. Ο ένας εξ' αυτών περιείχε κατάθεση 1.222.000 δολαρίων, ενώ ο δεύτερος είναι κλειστός και δεν αναφέρεται ποσό. Οι δύο αυτοί τραπεζικοί λογαριασμοί συνδέονται με τα ονόματα τεσσάρων συγγενικών προσώπων του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη λίστα Λαγκάρντ είχε παραδοθεί από τις Γαλλικές αρχές στον κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος στη συνέχεια την παρέδωσε στον αντικαταστάτη του και μεταγενέστερα πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος με τη σειρά του παρέδωσε τη λίστα στο Μαξίμου, το πρώτο δεκαήμερο του περασμένου Οκτωβρίου.

Το έγγραφο των κ.κ. Πεπόνη και Μουζακίτη ήδη έχει διαβιβαστεί από τον κ. Παντελή στο υπουργείο Δικαιοσύνης και μέσα στις επόμενες ώρες θα σταλεί στον πρόεδρο της Βουλής Ευάγγελο Μεϊμαράκη.

ΔΗΜΑΡ: Να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες

Την άμεση δημοσιοποίηση της λίστας και την αντιμετώπισή της από τη δικαιοσύνη ζητεί η ΔΗΜΑΡ σε ανακοίνωσή της, στην οποία αναφέρει: «Άμεση πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της λίστας Λαγκάρντ από τη δικαιοσύνη και τη Βουλή, με πλήρη δημοσιοποίησή της. Το δημόσιο συμφέρον έχει προσβληθεί, όπως και η ελληνική κοινωνία η οποία δοκιμάζεται. Το ελληνικό δημόσιο πρέπει να λάβει αυτά που του ανήκουν. Πρέπει άμεσα να αποδοθούν τόσο οι ποινικές, όσο και οι πολιτικές ευθύνες στους υπαιτίους».

ΣΥΡΙΖΑ: Τεραστίων διαστάσεων πολιτικές ευθύνες

«Η διαφαινόμενη αλλοίωση της πρώτης λίστας Λαγκάρντ όπως προκύπτει από το πόρισμα των οικονομικών εισαγγελέων, επιφέρει τεραστίων διαστάσεων πολιτικές ευθύνες σε όσους την αλλοίωσαν, την απέκρυψαν και προσπάθησαν να την υποβαθμίσουν. (...) Στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ αποτυπώνεται με τον πλέον εύγλωττο τρόπο η διαφθορά, η ελεγχόμενη ανομία και η παθογένεια του δικομματικού συστήματος των προηγούμενων δεκαετιών, έτσι όπως αυτό υπηρετήθηκε από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Τα δύο κόμματα προσπάθησαν μάταια να κρύψουν την πολιτική προστασία που επεφύλαξαν σε όλους όσοι προσπάθησαν να θάψουν τα στοιχεία της λίστας, ενώ διαμόρφωσαν διαχρονικά ένα σύστημα ασυλίας των κομματικών ημετέρων, καθώς και σχέσεων διαπλοκής ισχυρών οικονομικών κέντρων με την πολιτική», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετούμενος επί του θέματος.διαβάστε περισσότερα...

Ψυχικές διαταραχές και αυτοκτονίες στην Ελλάδα λόγω κρίσης

Αποκαρδιωτικά στοιχεία, αναφέρουν οι FT για τον «αντίκτυπο της κρίσης στην ψυχική υγεία των Ελλήνων».
Σε εκτενές άρθρο οι Financial Times αναφέρουν την εκτόξευση του αριθμού των αυτοκτονιών κατά 37% από το 2009 έως το 2011 σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Επισημαίνει μάλιστα ότι το ποσοστό ενδέχεται να είναι ακόμη υψηλότερο καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι θάνατοι δεν αποδίδονται σε αυτοκτονία, εν μέρει και λόγω της θέσης της Εκκλησίας.

Το «Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών» διαπιστώνει ότι στον Πειραιά ο αριθμός των ασθενών παιδικής και εφηβικής ηλικίας αυξήθηκε κατά 51% την περίοδο 2006-2011.

«Ο αντίκτυπος της κρίσης στην ψυχική υγεία των Ελλήνων επισκιάζεται από τις πιο επείγουσες ανησυχίες για την πείνα και την φτώχεια. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ολοένα και περισσότερες αποδείξεις για τις ψυχολογικές πιέσεις στην ελληνική κοινωνία – αυξάνονται οι διαγνώσεις κατάθλιψης και ο αριθμός των αυτοκτονιών» αναφέρουν οι FT.

Ψυχολόγοι και ψυχίατροι που μιλούν στη βρετανική εφημερίδα αναφέρουν σημαντική αύξηση όλων των ψυχικών διαταραχών: άγχος, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου κλπ. «Έχουμε πολλές κρίσεις πανικού. Για τη μεγαλύτερη γενιά είναι σαν διαταραχή μετατραυματικού στρες. Βίωσαν τον πόλεμο και την φτώχια. Για αυτούς είναι θέμα αξιοπρέπειας, δεν θέλουν να εξευτελιστούν πάλι, αφού έφτασαν σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο» δηλώνει η ψυχολόγος Λίζα Κάλμπαρη.


διαβάστε περισσότερα...

Δυνατότητα αναστολής στην καταβολή δόσεων δανείων για όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007

Δυνατότητα αναστολής στην καταβολή των δόσεων που οφείλουν στα πιστωτικά ιδρύματα για το διάστημα από 01/01/2012 έως και 31/12/2012, παρέχεται στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα. Η απόφαση αφορά όσους έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 36579/Β1666/27-8-2007, και δεν έχουν λάβει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι τόκοι του χρονικού διαστήματος της αναστολής βαρύνουν αποκλειστικά τους δανειολήπτες. Οι δόσεις, των οποίων η καταβολή ανεστάλη κατά τα ανωτέρω, προσαυξάνουν ισόποσα και αποπληρώνονται μαζί με τις τελευταίες δύο εναπομείνασες δόσεις.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνουν στα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι τις 28/02/2013.

διαβάστε περισσότερα...

Ευρωπαϊκή ενίσχυση 60 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Tην αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόρων ύψους 60 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» εξασφάλισε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας με συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης:

«Αφήνουμε το 2012 με την επιτυχή έκβαση της αποδέσμευσης κοινοτικών πόρων ύψους 60 εκατ. ευρώ υπέρ της χώρας.

Η έγκριση πληρωμής επιβεβαιώνει την τήρηση των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει το υπουργείο, για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα «Κατ΄ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», το οποίο βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην άμβλυνση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το Υπουργείο Εργασίας, μέσα από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, επικεντρώνει τις προσπάθειές του προς την κατεύθυνση της βέλτιστης αξιοποίησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, τη στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η μεθοδικότητα και η συνέπεια των ενεργειών του υπουργείου μας αλλά και η πλήρης ανταπόκριση στα αυστηρά χρονοδιαγράμματα θέσπισης θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, έκδοσης υπουργικών αποφάσεων καθώς και στις απαιτήσεις του σχετικού ελέγχου, που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης διεθνούς κύρους, οδήγησε στην άρση των εμποδίων συγχρηματοδότησης και στην αποδέσμευση των παραπάνω πόρων.

Με άλλα λόγια κέρδισε η χώρα μας σημαντικούς πόρους που για κάποιους ήταν προεξοφλημένο ότι θα τους χάσουμε. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν στην επίτευξη αυτής της προσπάθειας».

διαβάστε περισσότερα...

Λ. Γρηγοράκος: Είχαν τη λίστα στα χέρια τους και δεν έκαναν τίποτα

Για παραλείψεις που βαρύνουν συγκεκριμένα άτομα γύρω από την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λεωνίδας Γρηγοράκος.
«Μιλάω για την παρέα Ραγκούση, Παπακωνσταντίνου και όλους αυτούς που είχαν τη λίστα στα χέρια τους και δεν έκαναν τίποτα», ανέφερε ο κ. Γρηγοράκος, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να έρχεται αυτή η παρέα [...] και να ζητάει και τα ρέστα από το Βενιζέλο και το ΠΑΣΟΚ».

«Δεν είχε ενημερωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο ή μια ολόκληρη κυβέρνηση, η οποία στηριζόταν σε συγκεκριμένα άτομα, της ηγετικής ομάδας του Γιώργου Παπανδρέου; Δεν ήξεραν για τη λίστα Λανγκάρντ; Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός της χώρας να μην το ήξερε. Αλίμονο κι αν δεν του το είχαν πει», συμπλήρωσε.

Ο κ. Γρηγοράκος τόνισε ότι η Βουλή πρέπει να πάρει θέση για την υπόθεση και η Δικαιοσύνη να κάνει παράλληλα τη δουλειά της. «Θα πρέπει να ψάξουμε και εμείς στη Βουλή αν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα. Και αν έχουν γίνει αυτές οι παρανομίες, να τις καταδικάσουμε και να τις βρούμε και να αποδώσουμε το του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να κρεμάμε έναν ανώνυμο έντιμο πολίτη στα μανταλάκια».

Ερωτηθείς για το αν πρόσωπα που έχουν ενδεχόμενες ευθύνες για τους χειρισμούς της υπόθεσης θα πρέπει να φύγουν από το ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι οι τυχόν εμπλεκόμενοι θα έπρεπε να έχουν φύγει ήδη.

«Πιστεύω ότι είναι πιο έντιμο ένας πολιτικός χώρος να μην πληρώνει τα λάθη τα δικά τους. Θα περίμενα από ένα έντιμο πολιτικό να κάνει την αυτοκριτική του», παρατήρησε.

Οι ραδιοφωνικές δηλώσεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του πρώην υπουργού Γ. Ραγκούση, ο οποίος έκανε λόγο για «εμετική προσπάθεια συκοφάντησης», χαρακτηρίζοντας «γελοίους» και «φαιδρούς» τους ισχυρισμούς του αντιπροέδρου της Βουλής.

«Το στοιχείο της γελοιότητας και της φαιδρότητας είναι όσα είπε εν γνώσει του ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, στενότατος συνεργάτης του Ακη Τσοχατζόπουλου και του Βαγγέλη Βενιζέλου, ο κ. Γρηγοράκος, σχετικά με το ότι χρησιμοποίησε πληθυντικό ότι ξέραμε για τη λίστα Λαγκάρντ. Αυτό είναι ψευδέστατο», ανέφερε.

Επισήμανε ακόμη ότι η πρώτη φορά που ο ίδιος, αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία των μελών των υπουργικών συμβουλίων της περιόδου εκείνης πληροφορήθηκαν για την ύπαρξη της λίστας Λαγκάρντ ήταν όταν ο κ. Βενιζέλος παραδέχθηκε ότι έκρινε τον Αύγουστο του 2011 «χωρίς να ενημερώσει κανέναν» ότι δεν μπορούσε να την αξιοποιήσει.

Ο κ. Ραγκούσης προειδοποίησε μάλιστα ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη αν ο αντιπρόεδρος της Βουλής επαναλάβει οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπο του. «Θα το μετανιώσει πάρα πολύ πικρά ο κ. Γρηγοράκος, που τολμάει τέτοιες μέρες να διαπράττει αυτές τις συκοφαντικές εμετικές αθλιότητες με αυτά που είπε σήμερα», πρόσθεσε.


διαβάστε περισσότερα...

Σε ισχύ από την πρωτοχρονιά το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύμφωνο

Το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύμφωνο, το οποίο εισάγει τον «χρυσό κανόνα» και προβλέπει κυρώσεις στην περίπτωση δημοσιονομικού εκτροχιασμού, θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου χάρη στην επικύρωσή του από την Φινλανδία, ανακοινώθηκε από το ευρωπαϊκό συμβούλιο.
«Για να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη, έπρεπε να επικυρωθεί από (τουλάχιστον) 12 κράτη μέλη της ευρωζώνης. Ο όρος αυτός εκπληρώθηκε καθώς η Φινλανδία ήταν το 12ο κράτος της ευρωζώνης που επικύρωσε την συνθήκη, στις 21 Δεκεμβρίου», δήλωσε το ευρωπαϊκό συμβούλιο.

«Είναι μια καλή είδηση», που η συνθήκη θα μπορέσει να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, σημείωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Γκέοργκ Στάινερ.

«Η ισχύς της δημοσιονομικής συνθήκης είναι ένα στοιχείο κλειδί του θετικού απολογισμού της χρονιάς που τελειώνει. Όμως θα πρέπει να ακολουθήσουν κι άλλα μέτρα», σημείωσε.

«Είναι απαραίτητο τους προσεχείς μήνες να ενισχυθεί η ευρωζώνη από έναν πιο στενό οικονομικό συντονισμό», επέμεινε.

Το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύμφωνο υπεγράφη στις 2 Μαρτίου στις Βρυξέλλες από 25 κράτη μέλη της ΕΕ — η Βρετανία και η Τσεχική Δημοκρατία αποφάσισαν να μην το υπογράψουν.


διαβάστε περισσότερα...

Καλπάζει η μαύρη εργασία - Στο 35% το 2012

Στοιχεία σοκ προκύπτουν απο την ανασφάλιστη εργασία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.
α στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας αυξήθηκε κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες, μέσα σε μια τριετία και σήμερα φθάνει στο 35%, έναντι 29%, το 2011 και 25%, το 2010.

Στις εργασιακές σχέσεις καταγράφεται υπερδιπλασιασμός της μετατροπής των συμβάσεων από πλήρους απασχόλησης, σε εκ περιτροπής εργασίας, μονομερώς από τον εργοδότη.

Οι επιθεωρητές εργασίας διενήργησαν, φέτος, 19.000 ελέγχους. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες εργοδότες ξεκινούν από 500 ευρώ, ενώ μπορούν να υπερβούν και τα 50.000 ευρώ, ανάλογα με την παράβαση.


διαβάστε περισσότερα...

Σε ισχύ οι παλιοί κωδικοί TaxisNet

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, παρατείνεται η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012, μέχρι και την 30η Απριλίου 2013.

Συνεπώς, οι υφιστάμενοι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, διατηρούνται σε ισχύ και με αυτούς θα μπορούν να υποβάλλονται κάθε είδους δηλώσεις.

διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Διαφορά 3-5 ονομάτων ανάμεσα στην 1η και τη 2η λίστα Λαγκάρντ

Διαφορά μεταξύ 3 ως 5 ονομάτων εντοπίζεται ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη λίστα Λαγκάρντ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που θέλουν τις έρευνες να επικεντρώνονται κυρίως στις αποκλίσεις στα αναγραφόμενα ποσά, όπου εντοπίζεται πιο πολύ... ψωμί.

Εντωμεταξύ, στη Βουλή διαβιβάζουν οι οικονομικοί εισαγγελείς την πρωτότυπη «λίστα Λαγκάρντ», η οποία εστάλη πριν από λίγες ημέρες από τη Γαλλία στις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο υλικό αποστέλλεται μέσω της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στη Βουλή, ως συμπληρωματικό της δικογραφίας, που ήδη έχουν στείλει η οικονομικοί εισαγγελείς για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων.

Οι εισαγγελείς ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αντιπαραβολής και τις επομενες ημέρες πρόκειται να γίνει ανακεφαλαίωση όλου το υλικού της δικογραφίας, ώστε με την αξιοποίηση των δεδομένων να κριθεί αν πρέπει να γίνουν περαιτέρω ενέργειες σε ό,τι αφορά τα μη πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή τους δύο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, κυρίους Διώτη και Καπελέρη, που έχουν ήδη καταθέσει με την ιδίοτητα του υπόπτου, εμπλεκομένου στην υπόθεση.

Όπως διευκρίνισαν οι οικονομικοί εισαγγελείς, ο φορολογικός έλεγχος των προσώπων, που περιλαμβάνονται στη λίστα, συνεχίζεται.

Ο φάκελος των κ. Πεπόνη και Μουζακίτη έφτασε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αλλά λόγω της απουσίας του εισαγγελέα Ι. Τέντε και του αντεισαγγελέα, Ν. Παντελή, δεν έγινε η διαδικασία. Ο φάκελος παρέμεινε όλο το βράδυ κλεισμένος σε ένα συρτάρι στον Αρειο Πάγο και αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή. Το πρωί της Παρασκευής ανμένεται να πραγματοποιηθεί στο γραφείο του κ. Τέντε έκτακτη σύσκεψη για το θέμα αυτό με τον κ. Παντελή, χωρίς να αποκλείεται και η συμμετοχή των κ.κ. Πεπόνη και Μουζακίτη, για να παρέχουν εξηγήσεις επί του περιεχομένου της λίστας.

Στη συνέχεια το επίμαχο έγγραφο των δύο οικονομικών εισαγγελέων θα διαβιβαστεί υπηρεσιακά στο γραφείο του προέδρου της Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής, Θανάση Νάκου, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης.

διαβάστε περισσότερα...
 
website counter
friend finderplentyoffish.com