Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

«Ανταγωνιστικότητα» στην Ελλάδα: Χαμηλό κόστος εργασίας και φτώχεια

Γερμανικές έρευνες καταδεικνύουν το κόστος που έχει στην Ελλάδα η πίεση για άνοδο της «ανταγωνιστικότητας». Μόνο η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι φτωχότερες χώρες από την Ελλάδα στην ΕΕ, όπως καταδεικνύει έρευνα του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας (IW). Την ίδια ώρα, τα ελληνικά εργατικά χέρια είναι τα πιο φτηνά στην ΕΕ προ του 2004 μετά τα πορτογαλικά, σύμφωνα με έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας (Destatis).

Όπως προκύπτει από τις συγκριτικές μετρήσεις του IW, η Γερμανία βρίσκεται στην 7η θέση της κατάταξης των 27 χωρών της ΕΕ με βάση την ευημερία.

Την ξεπερνούν η Δανία, η Σουηδία η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Αυστρία.

Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τα γερμανικά νοικοκυριά «βγάζουν» με άνεση τον μήνα.

Η έρευνα καθορίζει τον παράγοντα της φτώχειας με βάση 4 δείκτες:

Εισοδηματική φτώχεια (αφορά όσους διαθέτουν εισόδημα κάτω από το 60% του εθνικού μέσου όρου)
Υποκειμενική εισοδηματική φτώχεια (προσδιορίζεται από την ατομική εκτίμηση)
Στέρηση (χαμηλό επίπεδο διαβίωσης)
Οικονομική στενότητα (βαθμός εισοδηματικής επάρκειας ενός νοικοκυριού)

Ως βασικά «θύματα» της φτώχειας στην ΕΕ καταδεικνύονται οι άνεργοι, οι ανύπαντροι γονείς και οι μετανάστες.

Η έρευνα επισημαίνει ως αποτελεσματική μέθοδο καταπολέμησης του φαινομένου την ανάληψη πρωτοβουλιών στον εργασιακό τομέα, όπως και τη λήψη μέτρων για τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Σημειωτέον, η Ελλάδα και η Ισπανία «συναγωνίζονται» τις πιο αρνητικές ευρωπαϊκές επιδόσεις στον τομέα της απασχόλησης.

Την ίδια ώρα, εν μέσω διαρκών πιέσεων της τρόικας προς την Ελλάδα για μείωση του κόστους εργασίας ως μόνη λύση με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, έρευνα της Destatis καταδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα είδαν να μειώνεται το ποσό που λαμβάνουν ανά ώρα εργασίας, κατά μέσο όρο 6,8 το 2012. Σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ, το ίδιο έτος, καταγράφηκε μεσοσταθμική αύξηση κατά 2,1%.

Το κόστος της ωριαίας εργασίας στον ιδιωτικό τομέα το 2012 κυμάνθηκε στα 15,5 ευρώ στην Ελλάδα. Η υψηλότερη αύξηση καταγράφηκε στη Βουλγαρία και την Εσθονία (6.4%) αλλά και στην Αυστρία (4.4%).

Η Ελλάδα κατατάσσεται 15η με βάση το κόστος εργασίας στη σημερινή ΕΕ. Το ελληνικό κόστος εργασίας είναι το χαμηλότερο στην ΕΕ προ του 2004, με εξαίρεση την Πορτογαλία, όπου οι εργοδότες πληρώνουν κατά μέσο όρο 12,3 ευρώ για κάθε ώρα εργασίας.

Πανευρωπαϊκά, στο υψηλότερο επίπεδο βρίσκεται η Σουηδία με 41,9 ευρώ ανά ώρα και στο χαμηλότερο η Βουλγαρία, με 3,70 ευρώ ωριαίο κόστος για κάθε εργαζόμενο.


 
website counter
friend finderplentyoffish.com