Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Τα 9 βήματα για τη διόρθωση των δασικών χαρτών

Σε εννέα βήματα - διευκρινίσεις επιχειρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος να διορθώσει τα πρόδηλα σφάλματα στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να αιτηθούν ατελώς στις Δασικές Υπηρεσίες τη διόρθωσή τους.

Με εγκύκλιο που αναμένεται να εκδώσει τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Περιβάλλοντος θα καθορίζει τη διαδικασία εξέτασης από τις Επιτροπές Εξέτασης των Αντιρρήσεων επί του δασικού χάρτη των αιτήσεων, εφόσον για την ίδια περίπτωση έχει υποβληθεί και αντίρρηση. Συνοπτικά, η νέα υπουργική απόφαση καθορίζει ως πρόδηλο σφάλμα στη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη οποιαδήποτε προφανή τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση στα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα, απεικόνιση εμφανώς λανθασμένης αγροτικής έκτασης, παράλειψη εγγραφών στοιχείων και ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη.
Τα πρόδηλα σφάλματα του δασικού χάρτη αντιμετωπίζονται ως ακολούθως:

1. Σφάλματα που οφείλονται στα χαρτογραφικά υπόβαθρα. (ελέγχεται και εξασφαλίζεται η καλύτερη γεωμετρική ακρίβεια του νέου χαρτογραφικού υλικού)

2. Λάθος τοποθέτηση των θεματικών οριογραμμών (μεταφέρονται στην πραγματική θέση, και γίνονται όλες οι προκύπτουσες αλλαγές στη βάση δεδομένων).

3. Παράλειψη ή λάθος απεικόνισης θεματικών εκτάσεων (συμπληρώνεται και τροποποιείται ο δασικός χάρτης με αυτές).

 4. Παράλειψη ή λάθος εγγραφών στοιχείων (Διορθώνονται τα λάθη που έχουν παρεισφρήσει προφανώς εκ παραδρομής).

5. Τροποποιημένα στοιχεία κατόπιν επεξεργασίας εικόνας λόγω διαβαθμισμένων περιοχών (κατόπιν αίτησης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάρτησης ή και αυτεπάγγελτα, μπορούν να διορθωθούν).

6. Σφάλματα λόγω συμπερίληψης πεδινών χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων (διορθώνονται, εξαιρουμένων των πολυγώνων).

7. Συμπερίληψη χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων αναγνωρισμένων ως ιδιωτικών (Στις περιπτώσεις που συμπεριλήφθηκαν στους δασικούς χάρτες εκτάσεις ως υπαγόμενες στις παραγράφους 5α', 5β' άρθρου 3 ν. 998/1979, οι δασικοί χάρτες διορθώνονται, εξαιρουμένων των πολυγώνων που αφορούν στις παραπάνω εκτάσεις).

8. Σφάλματα λόγω συμπερίληψης τεχνητών δασικών φυτειών ως δασικών εκτάσεων

9. Ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη (εάν δεν έχει υποβληθεί αντίρρηση και παράλληλα δεν έχει συσταθεί η ΕΠ.Ε.Α., μπορεί κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου η ίδια ανωτέρω υπηρεσία να εισηγηθεί στην Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναδεικνύοντας την παράληψη και ζητώντας τη θετική γνωμοδότησή της, προκειμένου να συμπεριληφθεί η πράξη στον δασικό χάρτη).
 
website counter
friend finderplentyoffish.com