Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Αύξηση 1% στο μισθολογικός κόστος

Αύξηση εμφάνισε στο α’ τρίμηνο του 2017 ο δείκτης μισθολογικού κόστους στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών.
Συγκεκριμένα, ο σχετικός δείκτης, χωρίς διόρθωση, παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 1% έναντι ανόδου 0,9% το 2016.


Με εποχική διόρθωση, το μισθολογικό κόστος ενισχύθηκε επίσης κατά 1% από 0,7% το προηγούμενο έτος.
Τέλος, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,5% έναντι ανόδου 1,3% το 2016.  
 
website counter
friend finderplentyoffish.com