Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Από τον Αρχιεπίσκοπο μέχρι τον απλό παπά. Τι μισθό παίρνουν οι κληρικοί

Αμοιβές ανάλογες με εκείνες των διακοσίων χιλιάδων κρατικών λειτουργών, όπως δικαστών, διπλωματών, καθηγητών σε πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα και ενστόλων, που ανήκουν στα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια, λαμβάνουν ο Αρχιεπίσκοπος και οι μητροπολίτες.
 Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, και η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν απέφυγε στα χρόνια της κρίσης δραστικές περικοπές στις αποδοχές της, όπως όλοι οι εργαζόμενοι στη χώρα μας.
Οι αμοιβές Αρχιεπισκόπου – ιεραρχών
Ειδικότερα, ο βασικός μισθός στους αρχιερείς καθορίζεται ως εξής:

Α. Βασικός μισθός
α. Αρχιεπίσκοπος: Δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600) ευρώ.
β. Μητροπολίτης και τιτουλάριος μητροπολίτης: Δύο χιλιάδες διακόσια δέκα (2.210) ευρώ.
γ. Τιτουλάριος επίσκοπος και βοηθός επίσκοπος: Χίλια οκτακόσια είκοσι (1.820) ευρώ.
Β. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών:
α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.
β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης, σαράντα πέντε (45) ευρώ.
Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυxίου ανώτατης εκπαίδευσης.
Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το λειτούργημα των υπαγομένων στο παρόν κεφάλαιο. Για τη συνδρομή ή μη της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο και η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στον χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Γ. Αποζημίωση εξόδων παράστασης:
α. Αρχιεπίσκοπος, εκατό (100) ευρώ.
β. Εν ενεργεία μητροπολίτης, πενήντα (50) ευρώ.
Εκτός των παραπάνω, οι αρχιερείς δεν λαμβάνουν καμία άλλη παροχή.
Διαβάστε εδώ: Λαμία: Στις φυλακές Νιγρίτας Ιερέας για υπεξαίρεση 37.000 ευρώ από το ταμείο της Εκκλησίας

Μισθολόγιο κληρικών
Στις τάξεις των κληρικών που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου, ένας πρωτοδιοριζόμενος ιερέας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης λαμβάνει 678 ευρώ καθαρά και με δέκα χρόνια προϋπηρεσίας 1.032 ευρώ, ενώ ένας ιερέας της ίδιας κατηγορίας ΠΕ με 30 χρόνια υπηρεσίας λαμβάνει 1.410 ευρώ καθαρά. Για τους κληρικούς που είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο μισθός ενός πρωτοδιοριζόμενου αγγίζει τα 644 ευρώ καθαρά, ενώ για αυτόν που έχει συμπληρώσει τα 30 έτη προϋπηρεσίας οι μηνιαίες καθαρές απολαβές του είναι 1.099 ευρώ. «Γενικά διαπιστώνεται πως οι κληρικοί μας υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο (ως θρησκευτικοί λειτουργοί) χωρίς καμία θετική ή αρνητική διάκριση και φυσικά χωρίς να έχουν εξαιρεθεί από καμία γενικότερη μισθολογική μείωση», αναφέρει μιλώντας στην «ΚτΟ» ο πρωτοπρεσβύτερος Ευάγγελος Φεγγούλης.
Ανοιχτά «μέτωπα» κληρικών
1. Άμισθοι κληρικοί
Τα τελευταία χρόνια, σε πολλές Μητροπόλεις γίνονται χειροτονίες άμισθων κληρικών. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθότι ο άμισθος κληρικός δεν ασφαλίζεται και δεν μπορεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Επίσης, δεν καλύπτεται ιατροφαρμακευτικά ούτε ο ίδιος ούτε τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του. Η θέση του άμισθου κληρικού δεν καθορίζεται, δεν θεσμοθετείται και πάσχει τόσο σε υπαλληλικό και ασφαλιστικό επίπεδο όσο όμως και σε διοικητικό. Μάλιστα, από τέτοιες χειροτονίες μπορούν να προκύψουν σημαντικά ζητήματα, καθότι οι κληρικοί αυτοί δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής σε επίσημα έγγραφα, αφού δεν έχουν οργανική θέση.
2. Χειροτονίες νέων έμμισθων κληρικών
Οι νέες χειροτονίες θα καλύψουν τα τεράστια κενά που υπάρχουν κυρίως στην επαρχία. Ωστόσο, με παρεμβάσεις και κινήσεις του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου το κράτος πέρυσι έδωσε 180 περίπου νέες θέσεις έμμισθων κληρικών, που ήταν πραγματική ανάσα.
3. Η εκπροσώπηση του εφημεριακού κλήρου στον νέο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ)
Έως τις 31-12-2016, ο εφημεριακός κλήρος είχε εκπροσώπηση διά του ΙΣΚΕ στο Δ.Σ. του πρώην ΤΠΔΥ. Επομένως, μέσα από τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος συμμετείχε στο 11μελές Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, με ψήφο, έχοντας ουσιαστική παρουσία και λόγο σε κυρίαρχα θέματα, που αφορούσαν τους κληρικούς και τους ενοριακούς ναούς. Τώρα, με τον νέο Νόμο 4378/2016 ο εφημεριακός κλήρος μετέχει με έναν εκπρόσωπό του ως τακτικό μέλος και τον αναπληρωτή του στη Συμβουλευτική Επιτροπή Μισθωτών Δημοσίου Τομέα του ΕΦΚΑ, στην ουσία έχοντας ρόλο παρατηρητή, όπως αναφέρουν εκπρόσωποι των κληρικών.
4. Εγγραφή όλων των κληρικών στον ΙΣΚΕ
Όπως εκτιμούν οι κληρικοί, μπορεί να γίνει ένα ακόμη δυναμικό εργαλείο εκκλησιαστικής παρέμβασης στα τεκταινόμενα. Επιπλέον, όπως αναφέρουν στην «ΚτΟ», «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στους ιερείς να ζητούν οργανωμένα από την Πολιτεία τα αυτονόητα, αυτά που και άλλες κατηγορίες υπαλλήλων απαιτούν».
5. Οι συντάξεις των πρεσβυτέρων λόγω θανάτου του συζύγου
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, προκειμένου να χορηγηθεί σύνταξη λόγω χηρείας στα δικαιοδόχα μέλη, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, ο θανών θα πρέπει κατά τον θάνατο να έχει συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, πλήρους ή μειωμένης, όπως διαμορφώνονται ανά ασφαλιστικό οργανισμό και ανά κατηγορία ασφαλισμένων (παλαιοί – νέοι). Οι προϋποθέσεις σύμφωνα με την εγκύκλιο είναι οι εξής: Για τον επιζώντα σύζυγο θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω θανάτου και συγκεκριμένα το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά τον χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οπότε και η σύνταξη χορηγείται εφ' όρου ζωής, αν δεν συντρέξουν οι –περιοριστικά- προϋποθέσεις παύσης της. Εάν ο θάνατος επέλθει προτού συμπληρωθεί το ως άνω όριο ηλικίας, η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο για μία τριετία. Μετά την πάροδο της τριετίας, ελέγχεται εάν ο επιζών σύζυγος συμπλήρωσε ή όχι το 55ο έτος της ηλικίας. Αν όμως προκύψει θάνατος ενός κληρικού σε νεαρή ηλικία, η χήρα πρεσβυτέρα δεν δικαιούται σύνταξη.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com