Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Ένα ευρώ του προϋπολογισμού για κάθε ένα ευρώ από τον ESM

Για κάθε ένα ευρώ που θα εξασφαλίζει η Ελλάδα από τον ESM για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, θα πρέπει να διαθέτει σχεδόν άλλο ένα ευρώ από ίδιους πόρους για ακριβώς τον ίδιο σκοπό.
Έτσι, μέσα στο 2017 η Ελλάδα θα λάβει συνολικά 1,9 δισ. ευρώ από τον μηχανισμό στήριξης (ESM) για την αποπληρωμή χρεών, στα οποία θα πρέπει να προσθέσει 1,6 δισ. ευρώ από ίδιους πόρους, ενώ το 2018 ο ESM θα δώσει 1,7 δισ. ευρώ, με τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό να πρέπει να συνδράμει με 1,8 δισ. ευρώ επιπλέον. Συνολικά, στην αγορά θα πρέπει να πέσουν για την αποπληρωμή οφειλών, αλλά και για την καταβολή συντάξεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, περίπου 7 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του προγράμματος, ενώ αυτή τη στιγμή οι «κρυφές και φανερές» ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται περίπου στα 6,46 δισ. ευρώ.
Το πρόγραμμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί στην πράξη η συνταγή «ένα ευρώ του προϋπολογισμού για κάθε ένα ευρώ από τον ESM» αποτυπώνονται στην έκθεση συμμόρφωσης (compliance report) που ενέκρινε το Eurogroup μετά τη συνεδρίαση της 15ης Ιουνίου. Πρόκειται για την έκθεση βιωσιμότητας του χρέους της Κομισιόν, αλλά και με τη λίστα των 113 προαπαιτούμενων που θα πρέπει να υλοποιήσει η ελληνική πλευρά μέχρι το τέλος του προγράμματος. Όσον αφορά το πρόγραμμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ελληνικού Δημοσίου, η έκθεση συμμόρφωσης αναφέρει τα εξής:


1. Από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο ο ESM θα διαθέτει 300 εκατ. ευρώ ανά μήνα για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, ενώ αντίστοιχο ποσό θα πρέπει να εισφέρει και η Ελλάδα με τους ίδιους πόρους.
2. Από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Αύγουστο του 2018, κάθε μήνα θα πρέπει να καταβάλλονται συνολικά 400 εκατ. ευρώ: 200 εκατ. ευρώ με τα δάνεια του ESM και 200 εκατ. ευρώ με τους ίδιους πόρους.
3. Με βάση τα στοιχεία για τον Απρίλιο του 2017, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου υπολογίζονται στα 6,46 δισ. ευρώ. Από αυτά, το 1,365 δισ. ευρώ αφορά συντάξεις που δεν έχουν ακόμη απονεμηθεί, ενώ τα 850 εκατ. ευρώ επιστροφές φόρου, τα σχετικά αιτήματα των οποίων δεν έχουν τύχει ακόμη επεξεργασίας. Περίπου 1,051 δισ. ευρώ είναι οι επιστροφές φόρου των οποίων η επεξεργασία έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι προμηθευτές του Δημοσίου έχουν λαμβάνειν 3,195 δισ. ευρώ.
Μελλοντικές δόσεις
Η έκθεση συμμόρφωσης αποκαλύπτει και το ύψος των μελλοντικών δόσεων που θα εκταμιεύσει η Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρώσει σταδιακά και τα υπόλοιπα 113 προαπαιτούμενα. Δεδομένου ότι με τη δόση που θα εκταμιευτεί τον Ιούλιο θα καλυφθούν οι δανειακές ανάγκες της χώρας μέχρι τον Οκτώβριο, η επόμενη αξιολόγηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο προκειμένου να εκταμιευτούν 5 δισ. ευρώ. Επιπλέον 5 δισ. θα πρέπει να δανειστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2018 με την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης. Μια πέμπτη αξιολόγηση θα φέρει επιπλέον 5 δισ. στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2018, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει με την εκταμίευση 3,4 δισ. τον Ιούλιο του 2018. Συνολικά, από τα διαθέσιμα 86 δισ. της τρίτης δανειακής σύμβασης η Ελλάδα προγραμματίζεται να αξιοποιήσει τα 58,6 δισ., αφήνοντας «υπόλοιπο» 27,4 δισ. ευρώ.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com