Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Moody’s: Η καθυστέρηση της αξιολόγησης χτυπά τις ελληνικές τράπεζες

Η μειωμένη χρήση του ELA όπως αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, είναι credit positive γιατί μείωσε το κόστος χρηματοδότησής τους και τις προμήθειες για κρατικές εγγυήσεις σε σχέση με το 2016, και παράλληλα βελτίωσε την κερδοφορία τους, όπως σημειώνει η Moody’s σε νέα της έκθεση, αν και προειδοποιεί για το κόστος της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Οι ελληνικές τράπεζες ανακοίνωσαν γενικότερα βελτιωμένα βασικά προ προβλέψεων έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2017, τα οποία αυξήθηκαν συνολικά κατά 98 εκατ. ευρώ από το πρώτο τρίμηνο του 2016, χάρη στη βελτίωση των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων καθώς και στις χαμηλότερες προμήθειες προς το κράτος, όπως σημειώνει η Moody’s. Η βελτίωση αντανακλά τα χαμηλότερα κόστη χρηματοδότησης των τραπεζών στη διατραπεζική αγορά repo και από την ΕΚΤ σε σύγκριση  με το κόστος της τάξης του 1,5% του ELA, καθώς και της μείωσης των προμηθειών που καταβάλουν οι τράπεζες για τις κρατικές εγγυήσεις που χρησιμοποιούνται ως collateral για τον ELA. Οι χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες, μετά τη μείωση του προσωπικού μέσω της εθελούσιας εξόδου, συνέβαλαν και αυτές στα υψηλότερα προ προβλέψεων έσοδα.
Όπως επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης, η μείωση του κόστους χρηματοδότησης και του λειτουργικού κόστους στηρίζουν τις προσπάθειες των ελληνικών τραπεζών να βελτιώσουν την κερδοφορία του,  μετά από πολλά έτη ζημιών. Η αναμενόμενη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, έχει βελτιώσει σχετικά το επενδυτικό κλίμα και έχει αυξήσει τη όρεξη των διεθνών τραπεζών για ρίσκο και για έκθεση στις ελληνικές τράπεζες.
Σύμφωνα με την Moody’s, οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τα χαμηλότερα κόστη χρηματοδότησης και χρεώσεων σε όλη τη διάρκεια του 2017, ενώ το 2016 επωφελήθηκαν από τα χαμηλότερα κόστη χρηματοδότησης μόνο για έξι μήνες καθώς η ΕΚΤ άρχισε να αποδέχεται τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ως collateral τον Ιούνιο του 2016. Αυτό επέτρεψε στις ελληνικές τράπεζες να μεταφέρουν μέρος από τον ELA στο περιθώριο που τους έδωσε η ΕΚΤ, βελτιώνοντας την κερδοφορία τους το β’ εξάμηνο του 2016.
Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες μπόρεσαν να μεταφέρουν μέρος του υψηλής ποιότητας collateral στη διατραπεζική αγορά repo μέσω της ΕΚΤ με χαμηλότερο κόστος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι βραχυπρόθεσμες διατραπεζικές συναλλαγές έχουν αρνητικά επιτόκια λόγω της υψηλής ποιότητας των εγγυήσεων που διακρατούν οι διεθνείς τράπεζες, όπως σημειώνει η Μoody’s.
Πάντως, η bottom-line κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών παραμένει περιορισμένη από τις σημαντικές προβλέψεις για επισφάλειες που συνεχίζονται. Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης εμπόδισε τη θετική δυναμική στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2016 και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν νέα NPLs ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2017.
Κάθε τράπεζα έχει δεσμευτεί να παρουσιάζει στον SSM τριμηνιαίο πρόγραμμα μείωσης των NPLs, ωστόσο το αναποτελεσματικό νομικό σύστημα και οι εξαιρετικά υποτιμημένες τιμές των ακινήτων θα δυσκολέψουν την επίτευξη των στόχων τους. Η νομοθεσία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες και η βελτίωση του πτωχευτικού πλαισίου, θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων ειδικά αυτά των στρατηγικών κακοπληρωτών, όπως καταλήγει η Moody’s.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com