Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Άδεια παραμονής μέσω χρονομεριστικής μίσθωσης

Την παροχή πενταετούς άδειας παραμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν συνάψει συμβόλαια χρονομεριστικής μίσθωσης τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας και αφορούν ξενοδοχειακά καταλύματα ή τουριστικές κατοικίες, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» τροποποιείται η αρχική διάταξη που έδινε τη δυνατότητα παροχής πενταετούς άδειας παραμονής σε όσους υπηκόους τρίτων χωρών κατέχουν ακίνητη περιούσια στην Ελλάδα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου στην χώρα.

Πλέον η άδεια παραμονής θα μπορεί να ανανεώνεται εφόσον υπάρχει σε ισχύ το συμβόλαιο χρονομεριστικής μίσθωσης και το ελάχιστο τίμημα για την χρονομεριστική μίσθωση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο των 250.000 ευρώ.

Επίσης, με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται και θα προκύπτει σύμφωνα με τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων άξιες των συμβάσεων μίσθωσης.

Η διάταξη προβλέπει επίσης ότι θα μπορεί να δίνεται σχετική άδεια παραμονής και για τα μέλη της οικογένειας του ενδιαφερόμενου, ύστερα από σχετική αίτηση. Ωστόσο υπογραμμίζεται ότι αυτή η άδεια παραμονής δεν δίνει δικαίωμα και για εργασία στην Ελλάδα ενώ δεν μπορεί να υπολογιστεί ως χρόνος διαμονής για την χορήγηση ιθαγένειας.


 
website counter
friend finderplentyoffish.com