Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Οι δικηγόροι διαφωνούν με τη νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών

Η ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με ανακοίνωσή της, διατυπώνει την απόλυτη διαφωνία της στην αύξηση της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών. 

 
Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως «ο μη συνυπολογισμός των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στο καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους, έχει ως αποτέλεσμα σημαντικότατη επιβάρυνση των οφειλόμενων τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών».
Ακόμη, αναφέρεται πως το δικηγορικό σώμα διατυπώνει τη διαφωνία του «κατά τρόπο καθολικό και απόλυτο» για τους ακόλουθους λόγους: α) Η περαιτέρω αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών επιτείνει το δημευτικό αποτέλεσμα του νέου ασφαλιστικού συστήματος. β) Η επιβολή νέων επιβαρύνσεων υπονομεύει την βιωσιμότητα του συστήματος, διότι έχει αποδειχθεί ότι κάθε αύξηση εισφορών μέχρι σήμερα οδηγεί σε ελάττωση της εισπραξιμότητάς τους. γ) Το νέο μέτρο είναι επιπλέον κοινωνικά άδικο, διότι πλήττει δυσανάλογα τους πλέον αδύναμους οικονομικά ελευθέρους επαγγελματίες, τους οποίους μέχρι σήμερα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας διατεινόταν ότι προστατεύει. δ) Η προωθούμενη πρόσθετη εισφοροδοτική επιβάρυνση καταδεικνύει, τέλος, την «προκλητική αναξιοπιστία της κυβέρνησης, η οποία συστηματικά αυτοαναιρείται».
Οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων, καλούν «την ύστατη ώρα, την κυβέρνηση και το νομοθετικό σώμα, να εμμείνει στον κοινώς αναγνωρισμένο, και ανταποκρινόμενο στην κοινή λογική, τρόπο υπολογισμού του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος».
 
website counter
friend finderplentyoffish.com