Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

"Λύση" με επιστροφή στην 22α Μαΐου και "βοήθειες" από την ΕΚΤ

Στις 15 Ιουνίου το ΔΝΤ θα επαναβεβαιώσει την θέλησή του να επανέλθει στο ελληνικό πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι η χρηματοδοτική συμμετοχή θα ενεργοποιηθεί όταν ο ESM συγκεκριμενοποιήσει ολοσχερώς τα μέτρα μεσοπρόθεσμης παρέμβασης στο χρέος, δηλαδή μετά τον Αύγουστο του 2018.
Στην φόρμουλα αυτή, ο κεντρικός πυρήνας της οποίας διατυπώθηκε στις 22 Μαΐου, αλλά τότε δεν είχε γίνει αποδεκτός από την Αθήνα, καταλήγει το EWG, σύμφωνα με κοινοτικούς αξιωματούχους .
Αυτή η διατύπωση θα διευκρινισθεί περαιτέρω στην σημερινή συνάντηση του EWG όσο αφορά τις "λεπτομέρειες" της συμμετοχής του ΔΝΤ, ήτοι την διάρκεια, το ύψος και το είδος της χρηματοδότησης η οποία θα είναι εξαιρετικά ελαστική ώστε να επιτρέπει ακόμα και την απόσυρση του Ταμείου πρόωρα αν η ελληνική κυβέρνηση το ζητήσει.
Τα σημαντικά "νέα" όμως δεν βρίσκονται σ’ αυτή την μεταβατική φόρμουλα συμμετοχής του ΔΝΤ, η οποία άλλωστε ήταν λίγο πολύ γνωστή από τις 22 Μαΐου. 
Τα νέα βρίσκονται στο γεγονός ότι αναζητείται ο ρόλος του εγγυητή για την επιστροφή στις αγορές, πέραν του ΔΝΤ, στην ΕΚΤ. 

Όπως διευκρινίζεται αρμοδίως στις Βρυξέλλες η σταδιακή επιστροφή στις αγορές μπορεί να στηριχθεί από ένα σύνθετο σχήμα, το οποίο θα στηρίζεται αφ’ ενός στην συμφωνία συμμετοχής του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα – με χρηματοδότηση η οποία θα ενεργοποιηθεί μετά τον Αύγουστο του 2018 – και αφ’ εταίρου στην χρήση των 30 περίπου δις. ευρώ που έχουν "περισσέψει" από το τρέχον δάνειο και τα οποία η ΕΚΤ θα μπορούσε (μέρος τους) να εντάξει ως εγγύηση στους όρους για την μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους για να κρίνει την "προσωρινή" ένταξή του στο QE.

Τα 30 δισ. ευρώ συσσωρεύονται σταδιακά σε ειδικούς λογαριασμούς του ESM τόσο από τα κεφάλαια που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών όσο και από τα "κέρδη" των κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους (ANFAs και SMPs). Για τα κεφάλαια αυτά, εδώ και καιρό, έχει κατατεθεί η "ιδέα" να χρησιμοποιηθούν είτε ως εγγύηση για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους στην διάρκεια εξόφλησης του ΔΝΤ είτε – τώρα – σαν εγγύηση για την διασφάλιση της ΕΚΤ για τα ποσά που θα αγοράσει ελληνικά ομόλογα. 

Άλλωστε, όπως διευκρινίζεται αρμοδίως, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν σε ομόλογα βραχυμεσοπρόθεσμης διάρκειας και είναι απολύτως εφικτό να καλυφθούν με χρηματικές εγγυήσεις διαθέσιμες από τον ESM με κεφάλαια που ήδη έχουν εγκριθεί για το ελληνικό πρόγραμμα. 

Οι διευθετήσεις αυτές μελετώνται από τον ESM στο πλαίσιο των "λεπτομερειών" με τις οποίες είναι δυνατή η βελτίωση της φόρμουλας της 22ας Μαΐου την οποία είχε αρχικά απορρίψει η ελληνική κυβέρνηση και η οποία μετά την ολοκλήρωση των 140 προαπαιτούμενων, θα τεθεί προς έγκριση στις 15 Ιουνίου. 
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΤ θα προχωρήσει στην ανεξάρτητη δική της εξέταση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους η οποία θα στηριχθεί αφ’ ενός στην διάκριση των χρονικών περιθωρίων στα οποία είναι ήδη διασφαλισμένη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους (π.χ. 2030) και των πλέον μακροπρόθεσμων που θα πρέπει να επανεξετασθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Με τους όρους αυτούς θα μπορούν να επιλεγούν τα ομόλογα εκείνα των οποίων η διάρκεια είναι τέτοια που να αποτελούν τίτλους μηδενικού ρίσκου για την ΕΚΤ και να μπορεί να τους εντάξει – με την επιπλέον εγγύηση των 30 δις. ευρω – στο πρόγραμμα αγοράς του QE. 
 
website counter
friend finderplentyoffish.com