Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΥΠΟΙΚ προς υπουργεία: Έως τέλος Αυγούστου φτιάξετε προϋπολογισμούς 2018

Την ετήσια εγκύκλιο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2018 έστειλε ο Γ. Χουλιαράκης σε υπουργεία και φορείς του Δημοσίου. 


Προβλέπει ότι το αργότερο μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία σύνταξης των επιμέρους προϋπολογισμών για το 2018 από το "στενό" αλλά και το "ευρύτερο" Δημόσιο, ούτως ώστε να μπορέσει στην συνέχεια στο Γενικό Λογιστήριο να καταρτίσει το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο κατατίθεται βάση Συντάγματος στη Βουλή την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου.
Η εγκύκλιος καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια τα ανώτατα όρια δαπανών τα οποία θα πρέπει να τηρούν όλοι οι φορείς, από τα υπουργεία έως τα νοσοκομεία τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δήμους.
Ουσιαστικά εφαρμόζεται στην πράξη όσα ψηφίστηκαν με το νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής που ήταν παράρτημα του πολυνομοσχεδίου των 6,5 δισ. ευρώ.
Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν από τις δαπάνες για αποδοχές προσωπικού, για επιχορηγήσεις, αλλά και για προμήθειες, για ενοίκια, έως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Το σύνολο των δαπανών για το 2018 είναι στα 56,1 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 49,3 δισ. ευρώ είναι από τον τακτικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 6,75 δισ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Για αμοιβές προσωπικού θα δοθούν 12.16 δισ. ευρώ, για εξοπλιστικά προγράμματα 510 εκατομμύρια ευρώ και για καταπτώσεις εγγυήσεων 1 δισ. ευρώ περίπου. Οι τόκοι που θα πληρώσει το δημόσιο υπολογίζονται σε 5,9 δισ. ευρώ.
Η διαδικασία είναι σύνθετη αφού υπάρχουν προθεσμίες που λήγουν εντός του Ιουλίου προκειμένου να γίνει η πρώτη συλλογή στοιχείων σε επίπεδο υπουργείων (από τους φορείς που εποπτεύουν), ούτως ώστε στην συνέχεια τα αρμόδια υπουργεία να στείλουν στο Γενικό Λογιστήριο τα συγκεντρωτικά στοιχεία.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com