Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Τελεσίγραφο από την Τράπεζα Αττικής στην εταιρεία Τοξότης

Σε 15 ημέρες ανέρχεται η προθεσμία που έδωσε η διοίκηση της Attica Bank  στον όμιλο Καλογρίτσα, προκειμένου να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης και αναδιάρθρωσης των οφειλών του προς την τράπεζα.


Μέσω εξώδικης επιστολής, η τράπεζα εμφανίστηκε αποφασισμένη να στραφεί πλέον νομικά κατά του ομίλου για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της.
Με την εξώδικη επιστολή που έστειλε στην τεχνική εταιρεία, η τράπεζα ζητεί από την τελευταία να καταθέσει λύση για τη ρύθμιση των δανείων, «η οποία να έχει επιβεβαιωθεί από την ελεγκτική εταιρεία που έχει τοποθετήσει η τράπεζα με δικά της έξοδα ως CRO/Financial Controller».
«Παρά την εκπεφρασμένη, ξεκάθαρη και ρητή θέση της Τράπεζας μας ότι είναι αδύνατη κάθε περαιτέρω χρηματοδότηση σας και τις επανειλημμένες συναντήσεις και επικοινωνίες μας κατά τις οποίες μας παρείχατε ρητές διαβεβαιώσεις για την άμεση εξεύρεση λύσης στα σημαντικά διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο όμιλος εταιρειών σας καθώς και για την αντιμετώπιση του κινδύνου κατάπτωσης των χορηγηθεισών από την Τράπεζα μας υπέρ των εταιρειών σας εγγυητικών επιστολών, μέχρι σήμερα δεν έχετε φανεί συνεπείς στις ανωτέρω ρητές δεσμεύσεις σας»  αναφέρει η Τράπεζα Αττικής στο εξώδικό της.
«Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε προσηκόντως και εμπροθέσμως στην ανωτέρω πρόσκληση μας, σας δηλώνουμε ότι η Τράπεζα μας επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της για την διασφάλιση των συμφερόντων της και την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σε βάρος σας» καταλήγει η εξώδικη επιστολή.
Επίσης, με άλλη επιστολή, η τράπεζα ζητάει να λάβει αναλυτική ενημέρωση για τυχόν συμφωνία του ομίλου με τον όμιλο Ελλάκτωρ.  Τέτοιου είδους συμφωνίες λέει η τράπεζα θα πρέπει να τύχουν την έγκρισης της τράπεζας δια των αρμοδίων οργάνων της.
Όπως αναφέρουν αρμόδιες τραπεζικές πηγές στο πλαίσιο του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που κινείται κάθε πιστωτικό ίδρυμα, η τράπεζα προσπάθησε να εξορθολογήσει την όλη κατάσταση του λογαριασμού, συστήνοντας ταυτόχρονα με τη στήριξή της προς τις εταιρείες του ομίλου, μια σειρά ενεργειών με κυριότερες εν των οποίων, την προσπάθεια δημιουργίας Πιστωτικών Ορίων και σε άλλες τράπεζες και τη σύνταξη από πλευράς της εταιρείας Επιχειρηματικού Σχεδίου, που θα καθορίζει με σαφήνεια τις επόμενες κινήσεις, με κύριο και βασικό στόχο τη μείωση των υπολοίπων της τράπεζας, την απόκτηση της αναγκαίας ρευστότητας και τον εξορθολογισμό της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.
Η τράπεζα, έχοντας εξαντλήσει πλέον όλα τα όρια ανοχής και καλής πίστης μέσα στα οποία κινείται και στο πλαίσιο της βέλτιστης συνολικής εξυγίανσης της πιστοδότησης, ζήτησε τη σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου το οποίο θα επιβεβαιωνόταν από ελεγκτική εταιρεία πρώτης τάξεως, την οποία προσέλαβε η ίδια η τράπεζα.
Επίσης, τοποθέτησε την ίδια ελεγκτική εταιρεία ως Financial Controller και CRO στην εταιρεία και σταμάτησε τις περαιτέρω χρηματοδοτήσεις, δεδομένου και του γεγονότος ότι τα υφιστάμενα όρια χρηματοδοτήσεων με βάση το νομοκανονιστικό πλαίσιο είχαν εξαντληθεί.
Συγκεκριμένα, η απόφαση των αρμόδιων Οργάνων της τράπεζας προέβλεπε τη μη δημιουργία νέων Πιστοδοτικών Ορίων αλλά τη συνέχιση των επαφών με την εταιρεία, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση και για τις δύο πλευρές και πάντα μέσα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η νέα διοίκηση της τράπεζας με την ανάληψη των καθηκόντων της βρέθηκε προ μιας διαμορφωμένης κατάστασης στις εταιρείες του Ομίλου Τοξότη, με υπόλοιπα λογαριασμών που προσέγγιζαν τα 110 εκατ. ευρώ και με έντονα προβλήματα ρευστότητας τα οποία αναδεικνύονταν από τα συνεχή και έντονα αιτήματα χρηματοδοτήσεων.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com