Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Αντισταθμιστικά μέτρα 1,7 δισ. ευρώ για έως 6,9 εκατ. ωφελούμενους

Μηδενική συμμετοχή στα  φάρμακα για όσους έχουν μηνιαίο ατομικό εισόδημα έως και 700 ευρώ, επιδότηση ενοικίου για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αύξηση του επιδόματος τέκνων, ειδικά στις οικογένειες με δύο παιδιά, αλλά και σταδιακή αύξηση του αριθμού των παιδιών ηλικίας έως τεσσάρων ετών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας περιλαμβάνει το πακέτο αντισταθμιστικών μέτρων συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ που θα κατατεθεί στη Βουλή από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τα αντισταθμιστικά μέτρα ανά κατηγορία


  • Επιδότηση ενοικίου κόστος 600 εκ ευρώ.
Α) Σε 600.000 ανέρχονται τα ωφελούμενα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοίκιο ή έχουν δάνειο πρώτης κατοικίας.
Β) Τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι από 9.846 ευρώ για μονομελή νοικοκυριάέως και 20.677 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.
Γ) Το μέγιστο ποσό του επιδόματος ανάλογα με το αριθμό των μελών του νοικοκυριού θα είναι έως 150 ευρώ το μήνα ή έως1.800 ευρώ το έτος. Για νοικοκυριά με ένα άτομο η επιδότηση θα είναι έως 50 ευρώ το μήνα, για κάθε επιπλέον άτομο 25 ευρώ το μήνα και έως 12,5 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί.
Δ) Η επιδότηση θα ανέρχεται: για ένα άτομο έως 600 ευρώ το χρόνο, για οικογένεια δύο ατόμων έως 900 ευρώ, για τετραμελή οικογένεια έως1.200 ευρώ, για πενταμελή έως 1.350 και για εξαμελή έως 1.500 ευρώ.
  • Συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη, κόστος 240 εκ ευρώ. Αφορά όλους τους εργαζόμενους, τους άνεργους και τους συνταξιούχους, ανάλογα με το ατομικό μηνιαίο εισόδημα τους. Σύνολο ωφελούμενων 6.966.526 άτομα, δηλαδή το 79,45% του πληθυσμού.
Α) Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα θα έχουν 5.295.728 άτομα με μηνιαίο εισόδημα έως 700 ευρώ, δηλαδή το 60,4% του συνόλου των πολιτών.
Β) Όσοι έχουν μηνιαίο ατομικό εισόδημα από 701 ευρώ έως 1.200 ευρώ η συμμετοχή τους στην φαρμακευτική δαπάνη μειώνεται κατά 50%. Δηλαδή, όσοι είχαν συμμετοχή ποσοστού 10% θα συμμετέχουν με ποσοστό 5% επι της τιμής του φαρμάκου και όσοι είχαν συμμετοχή 25% θα συμμετέχουν στο εξής με ποσοστό 12,5% (1.650.798 ωφελούμενοι).
Γ) Όσοι είχαν μηδενική συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη θα συνεχίσουν να έχουν μηδενική συμμετοχή ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος τους.
  • Αύξηση δικαιούχων δωρεάν πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Κόστος 140 εκ ευρώ. Το μέτρο αφορά παιδιά ηλικίας έως 4 ετών και οι ωφελούμενοι θα είναι: για το 2017 -2018 συνολικά 90.000 παιδιά, για το 2019 ο αριθμός θα αυξηθεί στα 120.000 παιδιά και θα ανέλθει το 2020 στα 135.000 παιδιά.
  • Επέκταση του προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων. Κόστος 190 εκ ευρώ. Το πρόγραμμα θα καλύψει τις ανάγκες 448.500 μαθητών δημοτικού και γυμνασίου, δηλαδή περίπου το 50% του συνόλου με έμφαση σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας.
  • Αύξηση και επέκταση του οικογενειακού επιδόματος. Κόστος 260 εκ ευρώ. Το επίδομα τέκνων αυξάνεται για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες. Το ποσό δεν είναι ίδιο για κάθε παιδί, αλλά προσαυξάνεται για όλους, µε έμφαση στο 1ο και το 2ο παιδί. Συγκεκριμένα:
Α) για οικογένεια με 1 παιδί και εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ το έτος το επίδομα ανέρχονταν έως και 40 ευρώ το μήνα ή έως και 480 ευρώ το χρόνο. Με την εφαρμογή του μέτρου θα ανέλθει έως και 60 ευρώ το μήνα ή έως και 720 ευρώ το χρόνο.
Β) Για οικογένεια με 2 παιδιά και εισόδημα έως και 12.000 ευρώ το χρόνο το επίδομα σήμερα ανέρχεται έως και 54 ευρώ το μήνα ή έως και 648 το χρόνο. Με την εφαρμογή του νέου μέτρου θα ανέλθει έως τα 100 ευρώ το μήνα ή έως τα 1.200 ευρώ το χρόνο.
Γ) Για οικογένεια με 2 παιδιά, αλλά εισόδημα έως 18.000 ευρώ το χρόνο το επίδομα από 26 ευρώ το μήνα ή 312 ευρώ το χρόνο που είναι σήμερα, θα ανέλθει έως τα 75 το μήνα ή έως τα900 το χρόνο.
  • Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας , κόστος 260 εκ ευρώ. Στόχος η δημιουργία 30.000 νέων θέσεων εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com