Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Πρόσθετοι φόροι 2,7 εκατ. ευρώ για τον ΟΛΘ

Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις, ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, καταλογίστηκαν τον Νοέμβριο του 2016 στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), όπως προκύπτει από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο της εταιρείας.
Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση του Οργανισμού διαμηνύει ότι η πληρωμή του συγκεκριμένου ποσού δεν συνεπάγεται και την αποδοχή αυτού, καθώς έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με στόχο:

 
  • τη μερική ακύρωση των καταλογισμένων φόρων και προσαυξήσεων καθώς για το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που δεν αναγνωρίσθηκαν από τις φορολογικές αρχές, υφίστανται συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις και νόμοι, που αναφέρουν ρητά την φορολογική αναγνώρισή τους προς έκπτωση
  • την ακύρωση των καταλογισμένων διαφορών των ετών 2005-2007 λόγω παραγραφής τους.
Σημειώνεται ότι ο ΟΛΘ σχημάτισε πρόσθετη πρόβλεψη, ύψους 796.678 ευρώ, η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα του 2016, ώστε το σωρευτικό ποσό της πρόβλεψης να καλύπτει τον μέγιστο εκτιμώμενο κίνδυνο από την τελική επιβάρυνση του φορολογικού ελέγχου.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com