Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

"Αστερίσκοι" Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα νέα μέτρα

Τις ενστάσεις του διατυπώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του που συνοδεύει τον εφαρμοστικό νόμο.
Στην εισήγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της συμβούλου Ασημίνας Σακελλαρίου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι, ενώ τα συνταξιοδοτικά νομοσχέδια συνοδεύονται υποχρεωτικά από την οικία αιτιολογική έκθεση, και αν συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού από την ειδική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που καθορίζει τη δαπάνη,  η  έκθεση που έχει δοθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο δεν πληροί τη σχετική Συνταγματική επιταγή. Καθώς, όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της, δεν αναφέρεται ο δικαιολογητικός λόγος θέσπισης των μέτρων αλλά απλά ποια διάταξη τροποποιείται. Έτσι, η ολομέλεια δεν έχει επαρκή στοιχεία προκειμένου να ασκήσει το νομοθετικό της έργο σε όλο το εύρος του, επισημαίνεται.
 
Αναφέρεται επίσης  ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι θα πρέπει θεσπίζονται οι νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις σε ιδιαίτερο αυτοτελές κεφάλαιο νομοσχεδίου.
Αναφέρεται, ακόμα, ότι η έναρξη εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων ορίζεται μετά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, πλέον του ενάμισι έτους και σχεδόν πενταετίας για μία ρύθμιση, δηλαδή σε χρόνο για τον οποίο δεν είναι δυνατή η διατύπωση ασφαλούς εκτίμησης από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου αναφορικά με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και με την οικονομική δυνατότητα για τις επιβαλλόμενες κατηγορίες συνταξιούχων.
Σειρά αιτιάσεων παρατίθεται και στις ειδικές παρατηρήσεις των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το  οποίο δέχθηκε ομόφωνα σε επίπεδο ολομέλειας την εισήγηση της κ. Σακελλαρίου.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com