Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

EUROSTAT Ρεκόρ υπο - απασχολουμένων και υπο-αμοιβόμενων στην Ελλάδα

Το 74,1% όλων όσοι εργάζονται στην Ελλάδα με καθεστώς μερικής απασχόλησης (συνολικά 585.840, με βάση τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ) δηλώνουν ότι θα ήθελαν να απασχολούνται περισσότερες ώρες για να έχουν ...καλύτερες αποδοχές. Το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με τη Eurostat, αποτελεί αρνητικό ρεκόρ μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Και αποκαλύπτει τη δυσκολία επιβίωσης με τους, αντίστοιχα με τις ώρες απασχόλησης και το χαμηλό ύψος των αμοιβών που ισχύουν στην Ελλάδα καθώς:


• Η μέση απασχόληση για τους μερικώς απασχολούμενους είναι 16,60 ημέρες για τους άνδρες και 17,87 ώρες για τις γυναίκες το μήνα και 17,29 ημέρες στο σύνολο.
• Ο μέσος μεικτός μισθός δεν ξεπερνά τα 398,73 ευρώ και τα 417,12 ευρώ, αντίστοιχα, για τους άνδρες και τις γυναίκες, αντίστοιχα. Δηλαδή 408,69 ευρώ στο σύνολο ή 23,64 ευρώ το μέσο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.
• Στελέχη του υπουργείου Εργασίας και του ΣΕΠΕ θεωρούν, πάντως, ότι η μερική απασχόληση στην Ελλάδα, όπως και η «εκ περιτροπής» απασχόληση, αποτελούν μέρος του προβλήματος της «υποδηλωμένης» εργασίας, για την αποφυγή καταβολής πλήρους μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν...
Τα ποσοστά
Οπως προκύπτει από τον «χάρτη» των υποαπασχολούμενων - εργαζόμενων για λίγες ώρες την ημέρα - η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση των «δυσαρεστημένων» με ποσοστό 74,1%, έναντι 20,9% που είναι ο μέσος όρος στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκονται, κατά σειρά, η Κύπρος (63,7%), η Ισπανία (50,7%), η Πορτογαλία (45,1%) και η Σλοβακία (43,5%) ενώ στον αντίποδα είναι οι μερικώς απασχολούμενοι στην Τσεχία (8%), στη Μάλτα (10,8%), στο Λουξεμβούργο (11,9%), στην Ολλανδία (12%), στην Εσθονία (12,5%) και στη Γερμανία (12,6%).
 
website counter
friend finderplentyoffish.com