Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Αγωνία για το «λουκέτο» στην International Life

Aνακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της «International Life» με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας. Η ασφαλιστική βρίσκονταν εδώ και ενάμιση χρόνο στη διαδικασία της εκκαθάρισης και μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής και υγείας στην Εθνική Ασφαλιστική, ενώ μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου αυτοκινήτου μεταβιβάστηκε στην Interamerican και σε άλλες εταιρείες.


Από την ημερομηνία οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αναστέλλεται η υποχρέωση της επιχείρησης για καταβολή ασφαλισμάτων ή άλλων πληρωτέων παροχών και δεσμεύονται τα περιουσιακά της στοιχεία. Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες οι ασφαλιστικές συμβάσεις της. Οι έχοντες απαιτήσεις αποζημίωσης που προέκυψαν πριν τις 9.2.2017, όπως και απαιτήσεις από καταβληθέντα ασφάλιστρα (το μέρος των καταβληθέντων ασφαλίστρων που αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης έως τη λήξη ισχύος του συμβολαίου), θα ικανοποιηθούν από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή. Οι ασφαλισμένοι στην υπό ασφαλιστική εκκαθάριση, πλέον, επιχείρηση μπορούν να ενημερώνονται από τον δικτυακό τόπο της, καθώς και από υπαλλήλους της εκκαθάρισης στo τηλέφωνο της επιχείρησης και από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή
 
website counter
friend finderplentyoffish.com