Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Ψάχνουν για... απολύσεις σε ΙΚΑ, ΟΑΕΔ και δημοτικές επιχειρήσεις

Στο στόχαστρο εργαζόμενοι σε 384 δημοτικές επιχειρήσεις, 66 Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 62 επιμελητήρια, επτά κοινωφελή ιδρύματα και 12 εθνικά αθλητικά κέντρα.


Σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που δημοσιεύει η εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος", στο επίκεντρο βρίσκονται ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμοί όπως ο ΟΑΕΔ και το ΙΚΑ, φορείς υπό τους ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα του τομέα της Ερευνας, Εμπορικά Επιμελητήρια (όπως το ΤΕΕ και το Οικονομικό), Κοινωφελή Ιδρύματα Πρόνοιας, Γενικοί και Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, ακόμα και Εθνικά Αθλητικά Κέντρα.

Συνολικά τα παραπάνω ΝΠΔΔ και οι φορείς απασχολούν 38.139 υπαλλήλους, οι οποίοι, εφόσον τελικώς υιοθετηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο, είτε θα οδηγηθούν εκτός Δημοσίου είτε θα μπουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας-κινητικότητας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται για να μειωθεί περαιτέρω το Δημόσιο όσον αφορά το απασχολούμενο προσωπικό είναι τα εξής:

* Η μετατροπή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Μεταξύ των προτάσεων που έχουν κατατεθεί προβλέπεται η μετατροπή 66 ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ. Στα 66 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου απασχολούνται σήμερα 16.241 υπάλληλοι, ενώ ανάμεσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (4.479 άτομα) και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (6.567 άτομα). Ενδεχόμενη μετατροπή του νομικού καθεστώτος των νομικών προσώπων θα σημάνει τη δημιουργία νέων οργανογραμμάτων, ενώ θα υπάρχει και αξιολόγηση του απασχολούμενου προσωπικού, προκειμένου όσοι περάσουν κάτω από τη βάση είτε να απολυθούν είτε, στην καλύτερη περίπτωση, να περάσουν για ένα χρόνο σε καθεστώς διαθεσιμότητας-κινητικότητας.

* Για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των δήμων της χώρας (πρόκειται για 384 φορείς, που απασχολούν 16.225 εργαζομένους και έχουν ως αντικείμενο τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την πρόνοια και τις κοινωνικές υπηρεσίες) εξετάζονται δύο εναλλακτικά σενάρια. Το πρώτο είναι, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, να καταργηθούν όλα τα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι αρμοδιότητές τους να μεταφερθούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες των δήμων. Οσον αφορά στο προσωπικό των ΝΠΔΔ, όσοι απασχολούνται σε απαραίτητες δομές (όπως είναι οι παιδικοί σταθμοί) θα μετατάσσονται στους δήμους, ενώ οι υπόλοιποι θα περνούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας και αξιολόγησης. Το δεύτερο και πιο ήπιο σε σύγκριση με το πρώτο σενάριο προβλέπει τη μετατροπή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Ιδιωτικού Δικαίου. Παράλληλα, θα υπάρχει νέος καθορισμός του αριθμού, του αντικειμένου και του οργανογράμματος των φορέων που θα μπορούν να διαθέτουν οι δήμοι, με τους υπαλλήλους που θα περισσεύουν να περνούν σε διαθεσιμότητα για δώδεκα μήνες.

*Η μετατροπή των ΝΠΔΔ του τομέα της έρευνας σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Πρόκειται για τέσσερα ΝΠΔΔ (απασχολούν 1.235 άτομα) και επτά ΝΠΙΔ (απασχολούν 1.749 άτομα). Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν νέα οργανογράμματα για τους καινούργιους φορείς και θα υπάρξει μείωση του προσωπικού τους.

*Η μεταφορά δύο ΝΠΙΔ που απασχολούν 136 άτομα και δύο ΝΠΔΔ που απασχολούν 93 άτομα και ασχολούνται με την αγροτική έρευνα στη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

*Οι συγχωνεύσεις Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και οι καταργήσεις Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, που ναι μεν δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά πολλοί από αυτούς παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα διαχείρισης, όπως για παράδειγμα τεράστια ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη ΔΕΗ.

Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων είναι 416. Από αυτούς, οι 24 δεν λειτουργούν και οι 16 υπολειτουργούν. Συνολικά, απασχολούν 874 άτομα. Οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων είναι δέκα. Από αυτούς, οι επτά υπολειτουργούν, ενώ συνολικά απασχολούν 150 άτομα.

*Η μετατροπή των εμπορικών Επιμελητηρίων, του Τεχνικού και Οικονομικού Επιμελητηρίου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν νέα οργανογράμματα και θα περιοριστούν οι θέσεις του απασχολούμενου προσωπικού.

*Η κατάργηση επτά Κοινωφελών Ιδρυμάτων της Πρόνοιας (απασχολούν 227 άτομα) και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στις περιφερειακές προνοιακές δομές.

*Η μετατροπή των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (απασχολούν 194 άτομα) και η μεταφορά τους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι αριθμοί

Μετατροπή 66 ΝΠΔΔ (ανάμεσά τους το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΔ) σε ΝΠΙΔ (16.241 υπάλληλοι).

384 φορείς (ΝΠΔΔ) που ανήκουν στους δήμους. Εξετάζεται είτε η κατάργησή τους είτε η μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ (16.225 υπάλληλοι).

Μετατροπή 15 ΝΠΔΔ του τομέα Ερευνας σε ΝΠΙΔ (3.213 υπάλληλοι).

Συγχωνεύσεις και καταργήσεις ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ (1.024 υπάλληλοι).

Μετατροπή 62 Επιμελητηρίων σε ΝΠΙΔ (1.015 υπάλληλοι).

Κατάργηση 7 Κοινωφελών Ιδρυμάτων Πρόνοιας (227 υπάλληλοι).

-Μετατροπή 12 Αθλητικών Κέντρων σε ΝΠΙΔ (194 υπάλληλοι).


διαβάστε περισσότερα...

Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων

Με 2.200 νέες θέσεις εργασίας επεκτείνεται το «Πρόγραμμα επιχορήγη­σης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως και 35 ετών» που ήδη υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτή­σεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφθηκε σήμερα από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση, οι 2.200 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται θα καλυφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του αρχικού προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα­μικού 2007-2013».

Αρχικός σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία 5.000 θέσεων εξαρτημένης εργασίας και πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες καλύφθηκαν πλήρως. Το ποσό της επιχορήγησης καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες, εκ των οποίων οι 24 μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι 3 μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί σε μείωση προσωπικού, ούτε σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης. Τα δε ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επι­χειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιό­τητα του ανέργου.


διαβάστε περισσότερα...

Πρόστιμα 518.500 σε 22 εταιρείες για εξαπάτηση του καταναλωτή

Έβρεξε... πρόστιμα συνολικού ύψους 518.500 ευρώ η γενική γραμματεία Καταναλωτή σε 22 εταιρίες για παραπλανητικούς ισχυρισμούς που χρησιμοποιούσαν στα προϊόντα τους.

Το... μενού των παραβατών αφορούσε από μηχανές που απωθούν έντομα και τρωκτικά, “μαγικές” μπάλες πλυσίματος που εξαφανίζουν τα μικρόβια από τα ρούχα αλλά και τσιγαρόχαρτα που βοηθούν στο κόψιμο του καπνίσματος.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της γενικής γραμματείας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης επιβλήθηκαν:

Πρόστιμα συνολικού ύψους 295.000 ευρώ σε πέντε εταιρίες για παραβάσεις των διατάξεων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του ν.22521/94 κατά την προώθηση προϊόντων με χρήση παραπλανητικών ισχυρισμών σχετικά με την επίδρασή της στην ανθρώπινη υγεία.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 178.500 ευρώ σε πέντε εταιρίες για παραβάσεις των διατάξεων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του ν.22521/94 και συγκεκριμένα κατά την προώθηση και διάθεση στους καταναλωτές των προϊόντων «μπάλες πλυσίματος ρούχων». Χρησιμοποιήθηκαν ισχυρισμοί που αφορούσαν στην οικολογική, αντιμικροβιακή, απορρυπαντική και καθαριστική δράση τους καθώς και την μη παρουσία χημικών σε αυτά κλπ, χωρίς ωστόσο να προσκομιστούν στις υπηρεσίες της γενικής γραμματείας Καταναλωτή αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ακρίβεια των ισχυρισμών αυτών, παραπλανώντας έτσι τον καταναλωτή ως προς τη φύση, τα οφέλη, τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη χρήση τους, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοκιμών ή ελέγχων του προϊόντος, τις προδιαγραφές και τα διακριτικά τους γνωρίσματα, οδηγώντας τον έτσι να λάβει απόφαση συναλλαγής που σε διαφορετική περίπτωση δε θα ελάμβανε.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 45.000 ευρώ σε δύο εταιρίες για παραβάσεις των διατάξεων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του ν.22521/94 κατά την προώθηση συσκευών απώθησης / εξάλειψης τρωκτικών και εντόμων

Α/Α
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
1
ROLLING INTERNATIONAL ΠΕΤΡΟΣ Λ. ΚΟΛΩΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Παραπλανητικοί ισχυρισμοί κατά την προώθηση της πώληση των προϊόντων «τσιγαρόχαρτο», «τσιγαροφυσίγγια» και «ελλη-νικό φίλτρο καπνοπαραγωγών», οι οποίοι δημιουργούν τη ψευδή εντύπωση ότι η χρήση των συγκεκριμένων φίλτρων καθιστά το κάπνισμα ασφαλέστερο.
(Άρθρο 7 του ν. 2251/94 και 9γ υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 9δ και 9στ του ιδίου νόμου)

100.000,00 €
2
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Παραπλανητικοί ισχυρισμοί για θεραπευτικές ιδιότητες συσκευής παραγωγής όζοντος.
(Άρθρο 9γ ν.2251/94 υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 9δ, 9ε και 9στ του ιδίου)
60.000,00 €
Α/Α
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
3
LEONFLAME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Παραπλανητικοί ισχυρισμοί κατά την προώθηση στην αγορά του προϊόντος «τσιγαρόχαρτο», που δημιουργούν την παραπλανητική εντύπωση σε πληθυσμιακές ομάδες (της ήδη καπνιστές ή ανήλικα άτομα που δεν έχουν ακόμη αρχίσει το κάπνισμα) ότι κινδυνεύουν λιγότερο με τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος κατά το κάπνισμα.
(Άρθρο 7 ν.2251/94 και 9γ υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 9δ και 9στ του ιδίου)
50.000,00 €
4
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Παραπλανητική εντύπωση κατά τη διάθεση της πώληση του συστήματος NICOPAL G. GHIOLVAS SYSTEM II «συσκευή που καθαρίζει το τσιγάρο» με ισχυρισμούς σχετικά με την ασφάλεια και τη βελτίωση της υγείας κατά το κάπνισμα, καθώς και την απεξάρτηση των καπνιστών από το κάπνισμα με τη χρήση του εν λόγω συστή-ματος για την επεξεργασία των τσιγάρων.
(Άρθρο 7 ν. 2251/94 και 9γ υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 9δ και 9 ε του ιδίου)
50.000,00
5
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΖΕΡΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Παραπλανητική εντύπωση κατά τη διάθεση της πώληση του συστήματος NICOPAL G. GHIOLVAS SYSTEM II «συσκευή που καθαρίζει το τσιγάρο» με ισχυρισμούς σχετικά με την ασφάλεια και τη βελτίωση της υγείας κατά το κάπνισμα, καθώς και την απεξάρτηση των καπνιστών από το κάπνισμα με τη χρήση του εν λόγω συστή-ματος για την επεξεργασία των τσιγάρων.
(Άρθρο 7 ν. 2251/94 και 9γ υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 9δ, 9ε και 9στ του ιδίου)
35.000,00 €
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
1
DIAMANT ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. (μπάλα πλυσίματος ρούχων LARA EXCEL WASH BALL)
65.000,00 €
2
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΜΑΡΙΝΑ Γ. ΒΑΣΙΛΗΑ ΕΠΕ» (με δ.τ. «VI.MA ΒΑΣΙΛΗΑ ΕΠΕ) (μπάλα πλυσίματος ρούχων “ECOBALL”)
35.000,00 €
3
ΑΚΤ ΣΟΥΙΝΤΕΝ ACT SWEDEN ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με δ.τ. ECO HOUSE HELLAS A.E.) (μπάλα πλυσίματος ρούχων “MAGIC BALL”)
15.000,00 €
4
ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.
(μπάλα πλυσίματος ECOGENIE BALL”)
15.000,00 €
5
MΑΡΓΙΩΛΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ PRIMATO HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (μπάλα πλυσίματος ρούχωνPRIMATO)
10.000,00 €
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
6
ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΘ. – ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡ. Ο.Ε. (με δ.τ. ALPHA-TEAM O.E.)
(μπάλα πλυσίματος ρούχων “CLEAN BALLZ SUPER”)
10.000,00 €
7
DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
4.000,00 €
8
ΔΕΛΦΙΤΖΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4.000,00 €
9
ADD ONE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. “ADD ONE ΕΠΕ”
4.000,00 €
10
ZINA STAR EΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ –ΕΠΟΧΙΑΚΑ»
3.000,00 €
11
GROUPON GREECE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ
3.000,00 €
12
ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – CENTRONET GROUP
3.000.00 €
13
ΠΑΝΟΣ Σ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
3.000,00 €
14
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ “SMARTSTORE”
3.000,00 €
15
ΔΙΟΝΥΣΙΑ Γ. ΒΟΥΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» με δ.τ. «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ GR»
1.500,00 €
Α/Α
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
1
DIAMANT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με δ.τ. «DIAMANT A.E.»)
Παραπλανητικοί ισχυρισμοί κατά την προώθηση και διάθεση του προϊόντος «απωθητικό εντόμων και τρωκτικών» με την εμπορική επωνυμία «INSECT REPELLER».
[Άρθρο 9γ ν. 2251/94 υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 9δ και 9στ (περ. β)]
30.000,00 €
2
ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.
Παραπλανητικοί ισχυρισμοί κατά την προώθηση και διάθεση της «Συσκευής απομάκρυνσης επιβλαβών ζώων» με την εμπορική επωνυμία «PEST REJECT» .
Της, μη παροχή οδηγιών χρήσης και έγγραφης εγγύησης στην ελληνική γλώσσα.
(Άρθρο 9γ ν.2251/94 υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 9δ και άρθρο 5 του ιδίου)
15.000,00 €


διαβάστε περισσότερα...

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΑΙΠΕΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε τα δυο (2) επενδυτικά σχήματα που θα συνεχίσουν στη Β' φάση του διαγωνισμού για την αξιοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ):

Πρόκειται για τους;

1. SUEZ Environment SAS - ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε.

2. MEKOROT Development and Enterprise Ltd - Γ. Αποστολόπουλος A.E. Συμμετοχών- MIYA Water Projects Netherlands BV - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ABETE

Επίσης, εγκρίθηκαν τα έξι (6) επενδυτικά σχήματα που θα συνεχίσουν στη Β' φάση του διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου στον Αγ. Ιωάννη Σιθωνίας:

1. Lamda Ανάπτυξη Έργων ΑE,

2. JSC Donskoy Tabak,

3. Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα ΑΕ,

4. Πόρτο Καρράς ΑΕ,

5. Δομοτεχνική ΑΕ,

6. Ιωάννης Μεντεκίδης και Γεώργιος Μεντεκίδης

Κατά τη Β' φάση του διαγωνισμού, οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία για το περιουσιακό στοιχείο και τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Επιπλέον, έντεκα (11) διεθνή και εγχώρια επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση της πρώτης ομάδας τουριστικών λιμένων η οποία απαρτίζεται από (α) την μαρίνα Αλίμου, (β) το τουριστικό αγκυροβόλιο Νέας Επιδαύρου, (γ) μέρος του λιμένα Ύδρας και (δ) μέρος του λιμένα και του τουριστικού καταφυγίου του Πόρου.

Τέλος, εγκρίθηκαν οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των εξής έργων:

Παραχώρηση της λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και 3 καθέτων αξόνων.

Τρία (3) ξενοδοχεία ΞΕΝΙΑ (Άνδρος, Τσαγκαράδα, Σκιάθος).διαβάστε περισσότερα...

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΠΑΔ: Σε απογραφή μέσω ΚΕΠ καλούνται οι συνταξιούχοι του Δημοσίου

Σε υποχρεωτική απογραφή και παράλληλη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας τους καλούνται στα ΚΕΠ από 1η Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου όλοι οι συνταξιούχοι – ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ.

Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τους συνταξιούχους καθώς και τα έμμεσα μέλη τους, ανεξάρτητα αν τα βιβλιάρια ασθενείας φέρουν ενεργή θεώρηση (δηλ ακόμα κι όσα φέρουν θεώρηση “εφ' όρου ζωής” ή “για πέντε χρόνια” πρέπει να θεωρηθούν ξανά).

Για την απογραφή και τη θεώρηση των συνταξιούχων θα προσκομίζονται υποχρεωτικά το βιβλιάριο ασθενείας, αστυνομική του ταυτότητα, εκκαθαριστικό σημείωμα συντάξεως του ΓΛΚ, οποιουδήποτε τριμήνου του τρέχοντος έτους και φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου θα φαίνεται ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος.διαβάστε περισσότερα...

Ιδιωτική ασφάλιση για σύνταξη

«Σήμα» για τη «στροφή» από τις δημόσιες (και ολοένα χαμηλότερες) συντάξεις στις επαγγελματικές και τις ιδιωτικές -κατά τα πρότυπα άλλων χωρών από τη Χιλή έως τη Γερμανία- δίνει η Τράπεζα της Ελλάδας εκτιμώντας ότι η μειωμένη, μετά τη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού, «γενναιοδωρία» του πρώτου πυλώνα -δηλ. των εγγυημένων από το κράτος συντάξεων- «δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της μέχρι σήμερα περιορισμένης ζήτησης ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων».
Σε αυτή την κατεύθυνση η ΤτΕ συνιστά να βρεθεί, με βάση τη διεθνή εμπειρία και την ελληνική πραγματικότητα, ένα «μείγμα» φορολογικών κινήτρων ή και επιδοτήσεων που θα στηρίξει την ανάπτυξη τόσο των επαγγελματικών όσο και των ιδιωτικών συντάξεων (του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα ασφάλισης, αντίστοιχα).

«Η διασφάλιση της επάρκειας των μελλοντικών συντάξεων προϋποθέτει αυξημένο ρόλο για το δεύτερο και τρίτο πυλώνα και προαπαιτεί υψηλή συμμετοχή, υψηλές εισφορές και επαρκείς αποδόσεις», αναφέρει η Εκθεση, προβλέποντας ότι:
Ιδιωτική ασφάλιση για σύνταξη

1. Μετά την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2010 «περιορίζεται σημαντικά η γενναιοδωρία του πρώτου πυλώνα και το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης εκτιμάται ότι θα φτάσει κατά μέσο όρο σε 48,5% την περίοδο 2020 - 2060 έναντι 95,7% που ήταν πριν από τη μεταρρύθμιση» («η Ελλάδα εμφάνιζε το υψηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης πρώτου πυλώνα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ) και

2. «Ελλείψει άλλων πηγών εισοδήματος, το μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης του πρώτου πυλώνα θα οδηγεί κάτω από το όριο της σχετικής ένδειας όσους κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου ελάμβαναν μέχρι και 1,2 φορές το διαμέσο εισόδημα».

Κίνητρα
Η ΤτΕ ασκώντας κριτική για την κατάργηση κάθε κινήτρου για την ιδιωτική ασφάλιση, τονίζει ότι «η πρόσφατη κατάργηση των φοροαπαλλαγών που αφορούν την ιδιωτική ασφάλιση (ν. 4110/13) εντάσσεται στο πλαίσιο μιας γενικής κατάργησης των φοροαπαλλαγών με βραχυπρόθεσμα δημοσιονομικά κριτήρια» και πως η ρύθμιση αυτή «θέτει εν αμφιβόλω τη σκοπιμότητα σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα». Επικαλείται, μάλιστα, τα παραδείγματα της Τσεχίας, του Μεξικό, της Ν. Ζηλανδίας, όπου γίνονται στοχευμένες επιδοτήσεις της ιδιωτικής ασφάλισης καθώς και τη Γερμανία (συνδυασμός φοροελαφρύνσεων και επιδότησης ανάλογα με το ύψος των εισφορών).

4 μοντέλα ιδιωτικών συντάξεων

Σε εθελοντική βάση.
Με «αυτόματη εγγραφή» και δικαίωμα αποχώρησης (Ιταλία, Ν. Ζηλανδία, Ην. Βασίλειο).
Υποχρεωτικό (Αυστραλία, Χιλή, Μεξικό).
Ημιυποχρεωτικό (Δανία, Ολλανδία).


διαβάστε περισσότερα...

«Βουτιά» 25,5% στις αποδοχές, αύξηση 1% το 2014

Μεγάλες σωρευτικές απώλειες κατά περίπου 25,5% θα έχουν υποστεί οι ακαθάριστες αποδοχές στο διάστημα 2010 - 2013, αν και τον επόμενο χρόνο η ΤτΕ αναμένει οριακή αύξηση 1% στις ονομαστικές αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα - πλην τραπεζοϋπαλλήλων, για πρώτη φορά ύστερα από 4 έτη.
Φέτος θα συνεχιστεί η μείωση των αποδοχών: Οι μέσες αποδοχές στο σύνολο της οικονομίας θα υποχωρήσουν κατά 7,8%, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στις τράπεζες (10%) και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (10%).

Ακολουθούν, ο μη τραπεζικός ιδιωτικός τομέας με μείωση 7,8% και το Δημόσιο με πτώση 6,7%.

Για το 2014, απώλειες 1,9% αναμένονται στο Δημόσιο, πτώση 6,3% στις αποδοχές των τραπεζοϋπαλλήλων, ενώ μηδενική αναμένεται η μεταβολή στις ΔΕΚΟ.

Η μεγάλη μείωση των αποδοχών οδηγεί σε υπερκάλυψη του μνημονιακού στόχου για μείωση του κόστους εργασίας κατά 15%, αφού αναμένεται σωρευτική μείωση 19,2% στην τριετία 2012 - 2014. Φέτος το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος θα μειωθεί για τέταρτη διαδοχική χρονιά κατά 7,8%, στο σύνολο της οικονομίας και 8,2% στον επιχειρηματικό τομέα, ενώ το 2014, αναμένεται οριακή μείωση 0,7% στο σύνολο της οικονομίας και ίσως οριακή αύξηση 0,3% στον επιχειρηματικό τομέα.διαβάστε περισσότερα...

Η ΤτΕ αρνείται να δώσει στοιχεία για τα δάνεια των κομμάτων

Τις διατάξεις περί υπηρεσιακού - επαγγελματικού απορρήτου επικαλείται η Τράπεζα της Ελλάδος, σε αίτημα να διαβιβαστούν στη Βουλή τα στοιχεία για το ύψος των δανείων που έλαβαν τα κόμματα από το 1996 και από ποιες τράπεζες.
Έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, που διαβιβάστηκε στη Βουλή δια του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, αναφέρει ότι «οι όροι χορήγησης δανείων και παροχής εγγυήσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα (επιτόκιο, διάρκεια κλπ), δεν καθορίζονται διοικητικά με αποφάσεις της ΤτΕ αλλά ελεύθερα με τραπεζικά κριτήρια, στο πλαίσιο της Συνθήκης της ΕΕ».

Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι έχει καθορίσει υποχρεώσεις για την ύπαρξη διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου ενώ έχει καθορίσει και τα διοικητικά όργανα που θα ελέγχουν την επάρκεια και την τήρηση των διαδικασιών αυτών (Εσωτερική Επιθεώρηση, Επιτροπή Ελέγχου κλπ). Επιπλέον η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι κάθε τρία χρόνια, κάθε πιστωτικό ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να αναθέτει σε ορκωτούς ελεγκτές την αξιολόγηση της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε ατομική και ενοποιημένη βάση. Η ΤτΕ αξιολογεί την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών λαμβάνοντας τα αναγκαία διορθωτικά ή κυρωτικά μέτρα όπου απαιτείται.

Όμως, όπως σπεύδει να υπογραμμίσει η Τράπεζα της Ελλάδος, τα σχετικά στοιχεία που περιέχονται σε γνώση της, τα πορίσματα που εκπονούνται και τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της άσκησης της εποπτικής της αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτονται, σύμφωνα με το Ν. 3601/2007, όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις περί υπηρεσιακού-επαγγελματικού απορρήτου.

Το υπουργείο Οικονομικών

Αλλά και ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας υπογραμμίζει ότι «η σύναψη δανείων, μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των συναλλασσομένων με αυτά μερών, διακρίνεται από εξ΄ ολοκλήρου ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια εντός της ελεύθερης αγοράς, καθώς και από σχηματισμό σχετικών προβλέψεων εκ μέρους των πρώτων, για κάλυψη πιστωτικών κινδύνων».

Τα δύο έγγραφα διαβιβάστηκαν μετά την ψήφιση της τροπολογίας για την αμνηστία διοικητικών συμβουλίων τραπεζών για δάνεια που χορήγησαν σε ΝΠΔΔ ή Ιδιωτικού Τομέα του Δημοσίου.

Στοιχεία για το ύψος των δανείων που χορηγήθηκαν στα κόμματα είχε ζητήσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος.

Την ίδια ώρα, από το υπουργείο Δικαιοσύνης, εκκρεμεί η διαβίβαση στη Βουλή έγγραφης απάντησης στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολο Κακλαμάνη ο οποίος είχε απευθυνθεί στον κ. Ρουπακιώτη ζητώντας του να αποστείλει τα στοιχεία για τις εκκρεμείς ή τελειωθείσες υποθέσεις απιστίας με καταδικαστικές αποφάσεις κατά διοικήσεων τραπεζών για δάνεια προς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του Δημόσιου Τομέα. Μάλιστα ο κ. Κακλαμάνης επιχειρώντας να προλάβει το ενδεχόμενο επίκλησης των προσωπικών δεδομένων, έχει επισημάνει ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης δύναται να παραθέσει στη Βουλή, περί προσώπων τα αρχικά του ονόματος και επωνύμου.διαβάστε περισσότερα...

Το 2014 η εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Την απόφαση της Κυβέρνησης για την πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από την 1η Ιανουαρίου 2014, καθώς και την εντός του τρέχοντος έτους έκδοση της απαραίτητης ΚΥΑ, επιβεβαίωσε σήμερα, 30 Μαΐου 2013, ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ κυρίας Ασημίνας Ξηροτύρη.

Ειδικότερα, ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφερόμενος στη συγκεκριμένη πολιτική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης η οποία αποτελεί πλέον νομοθετημένη υποχρέωση (ν.4093/2012) τόνισε ότι «εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ανασχεδιασμού των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ανάπτυξης, για μια βιώσιμη Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης». Το Πρόγραμμα Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος είναι μια πολύ σημαντική τομή που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πεδίο των οργανωμένων πολιτικών κοινωνικής προστασίας.

Το πρόγραμμα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, θα ξεκινήσει πιλοτικά την 01-01-2014 σε 2 περιοχές της χώρας με συγκεκριμένα δυσμενή χαρακτηριστικά, ενώ αναμένεται η γενίκευση της εφαρμογής του μόλις ολοκληρωθεί η πιλοτική της φάση.

Υπενθυμίζεται ότι στην υπό έκδοση ΚΥΑ θα καθορίζονται τα εξής:

Οι δικαιούχοι για ένταξη στο πρόγραμμα.

Η βάση υπολογισμού και το ύψος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για κάθε άτομο ή οικογένεια.

Οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα και καταβολής της παροχής ως διαφοράς μεταξύ του πραγματικού εισοδήματος και του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και η επιλογή των δύο περιοχών της Επικρατείας όπου θα εφαρμοστεί πιλοτικά το Πρόγραμμα.


διαβάστε περισσότερα...

Παράταση υποβολής δηλώσεων για επιχειρήσεις

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, παρατείνεται μέχρι και την 17η Ιουνίου 2013 η προθεσμία (λήγει στις 31 Μαΐου 2013) υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ.4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (Ο.Ε., Ε.Ε., κτλ.), που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. ( περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1).

Επίσης, παρατείνεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2013 η προθεσμία (που λήγει στις 31 Μαΐου 2013) υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που ορίζεται με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ.).

Η προθεσμία ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ.διαβάστε περισσότερα...

ΕΚΘΕΣΗ IMD: 54η, μεταξύ 60 χωρών, στην ανταγωνιστικότητα η Ελλάδα

Στην 54η θέση ανάμεσα σε 60 χώρες κατατάσσει την Ελλάδα, με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα, έκθεση του ελβετικού οικονομικού πανεπιστημίου IMD που δημοσιεύθηκε βασίζεται σε μαρτυρίες 4.000 στελεχών επιχειρήσεων, παγκοσμίως.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται οι ΗΠΑ και ακολουθούν η Ελβετία, το Χονγκ Κονγκ, η Σουηδία, η Σιγκαπούρη, η Νορβηγία, ο Καναδάς και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Γερμανία βρίσκεται στην 9η θέση, από την 16η που βρισκόταν το 1997, «χάρη στις εξαγωγές, τον ισχυρό τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τη δημοσιονομική πειθαρχία της και την υψηλή κατάρτιση των εργαζομένων», αναφέρει η έκθεση, ενώ ως σημαντικότερο μειονέκτημα οι ερωτηθέντες επισήμαναν την ανεπάρκεια των κυβερνητικών στελεχών, αλλά και το συχνά «όχι ιδιαίτερα φιλικό» επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, η Γαλλία καταλαμβάνει μόλις την 28η θέση, η Ιταλία την 44η, η Ισπανία την 45η και η Πορτογαλία την 46η.


διαβάστε περισσότερα...

Μύθος ο χορός του Ζαλόγγου λέει η Ρεπούση

Νέες αντιδράσεις προκαλεί η βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Μαρία Ρεπούση, η οποία σε νέα της συνέντευξη χαρακτηρίζει μύθο τον χαρό του Ζαλόγγου.
Σε συνέντευξή της στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989, η κ. Ρεπούση χαρακτηρίζει, ουσιαστικά, «εθνικό μύθο« το χορό του Ζαλόγγου και, αναφερόμενη στο παλαιό βιβλίο της Ιστορίας, εξηγεί ότι δεν γράφτηκε ποτέ η λέξη «συνωστισμός». Συγκεκριμένα, σε ερώτηση, αν υπήρξε ο χορός του Ζαλόγγου, σημείωσε ότι «κάθε λαός δημιουργεί εθνικούς μύθους».

Η κ. Ρεπούση επανέρχεται στο βιβλίο της Ιστορίας και τον «συνωστισμό», σημειώνοντας ότι «υπήρξε μεγάλη εκμετάλλευση». «Ακόμα φέρνουν στην επιφάνεια βιβλίο που έγραψα και η λέξη συνωστίζονται διορθώθηκε αμέσως. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό σχολικό βιβλίο, είχε μια ατυχή έκφραση, διορθώθηκε αμέσως. Δεν υπήρχε η λέξη ''συνωστισμός'' υπήρχε το ρήμα στην περιγραφή μιας αθρόας προσέλευσης. Εμείς αμέσως είπαμε πως δεν είναι σωστή η λέξη συνωστισμός επειδή προσβάλλει τις μνήμες ανθρώπων. Δεν θέλαμε να πούμε ότι στη Σμύρνη έγινε συνωστισμός» υπογράμμισε.

Σημείωσε τέλος ότι «γενικότερη τάση της ιστορίας είναι να μαθαίνουμε από το παρελθόν για να προσπαθήσουμε να μην επαναλάβουμε τα λάθη μας. Πιο πάνω είναι το να μπορεί κανείς να διαβάζει ιστορικά τα πράγματα, να μη στέκεται σε μια αλήθεια αλλά να βλέπει και τις άλλες αλήθειες».

Με αφορμή το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ τάχθηκε κατά της ποινικοποίησης της μνήμης. «Το ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τις γενοκτονίες των Ποντίων και των Αρμενίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ιστορική επιστήμη είναι υποχρεωμένη να δεχθεί τις πολιτικές αποφάσεις και μάλιστα να τιμωρούνται όσοι έχουν διαφορετική άποψη. Δεν έχω καμία επιφύλαξη με τη διάταξη που προτείνει το σχέδιο νόμου του Ρουπακιώτη» τόνισε.

Για τη Χρυσή Αυγή, η κυρία Ρεπούση δήλωσε πως «η ΧΑ υποσκάπτει τα θεμέλια του δημοκρατικού πολιτεύματος, χρησιμοποιώντας τα ίδια τα όπλα που της δίνει η Δημοκρατία». Ανάμεσα σε άλλα η κυρία Ρεπούση ζήτησε να δοθεί το δικαίωμα υιοθεσίας και στους ομοφυλόφιλους.διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ: Σύνταξη από τα υποκαταστήματα με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

Από τα τμήματα πληρωμών των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ θα μπορούν να λάβουν τη σύνταξή τους όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν δηλώσει τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΦΜ.
Οπως ανακοίνωσε το ΙΚΑ, με αφορμή τη διακοπή της καταβολής περίπου 40.000 συντάξεων λόγω έλλειψης ΑΦΜ (οι 35.210) και ΑΜΚΑ (οι 5.509), το ΙΚΑ ανακοίνωσε ότι οι συνταξιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα πληρωμών συντάξεων στα υποκαταστήματα του τόπου κατοικίας τους ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα προκειμένου “να τα δηλώσουν και να πληρωθούν τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2013 από το υποκατάστημα”. Όσοι δηλώσουν τα στοιχεία τους έως την 6η Ιουνίου 2013 θα λάβουν τη σύνταξη του Ιουλίου και τις επόμενες στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Εάν δηλώσουν τα στοιχεία τους μετά την 6η Ιουνίου θα λάβουν τη σύνταξη του Ιουλίου από το υποκατάστημα μετά την πληρωμή των συντάξεων μηνός Ιουλίου στα πιστωτικά ιδρύματα.

διαβάστε περισσότερα...

Μεγάλες αλλαγές στις Ενοπλες Δυνάμεις

Το πράσινο φως για τις μεγάλες αλλαγές στις Ενοπλες Δυνάμεις, έδωσε το ΚΥΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό, Αντ. Σαμαρά.

Ετσι:
Στον Στρατό Ξηράς:

Καταργούνται τα Στρατηγεία των Α' και Β' Σωμάτων. Στις έδρες των δύο Σωμάτων εξακολουθούν να παραμένουν άλλες μονάδες.
Οι δυνάμεις που διατίθενται στην 1η Στρατιά κατηγοριοποιούνται κατά είδος τακτικής αποστολής σε δυνάμεις άμυνας, δυνάμεις αντίδρασης και δυνάμεις ασφαλείας.
Καταργείται το Διακλαδικό Επιχειρησιακό Στρατηγείο Αμεσης Αντίδρασης.
Συγκροτείται η Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων.
Διαλύεται η Διοίκηση Στρατιωτικών Εργοστασίων η οποία ενσωματώνεται στο Στρατηγείο της ΑΣΔΥΣ ως ειδικό Επιτελείο.
Καταργείται η 70ή Στρατιωτική Διοίκηση που έχει έδρα την Αθήνα και στην έδρα της παραμένει η Σχολή Πυροβολικού.
Καταργείται η 2η Ταξιαρχία Υποστήριξης (ΤΑΞΥΠ), η οποία έχει έδρα την Κοζάνη και στην έδρα της μεταφέρεται η 9η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία.
Καταργείται η 97η Στρατιωτική Διοίκηση που έχει έδρα τη Χαλκίδα και στην έδρα της παραμένει μόνο η Σχολή Πεζικού.
Μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη η Μεραρχία Υποστήριξης (ΜΕΡΥΠ) -που σήμερα έχει έδρα τη Λαμία- και στην έδρα της παραμένουν το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου καθώς και μονάδες διοικητικής μέριμνας.
Μεταπίπτει σε Σύνταγμα η 10η Ταξιαρχία Πεζικού η οποία έχει έδρα τις Σέρρες.

Στο Πολεμικό Ναυτικό:

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο Πολεμικό Ναυτικό οι όποιες καταργήσεις και μετασχηματισμοί πραγματοποιούνται μέσα στους ίδιους κτιριακούς σχηματισμούς-συγκροτήματα στο Ναύσταθμο και στο Κέντρο Εκπαίδευσης «Κανελλόπουλος».

Στο Αρχηγείο Στόλου:
Καταργείται η Μοίρα Υποστήριξης της Διοίκησης Φρεγατών και τα πλοία της ενσωματώνονται στις δύο Μοίρες Φρεγατών που διατηρούνται.
Καταργείται η μία εκ των τριών μοιρών της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών.
Καταργείται η 353η Μοίρα Ναυτικής Συνεργασίας και εντάσσεται ως Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού στη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού.

Στην Πολεμική Αεροπορία:
Στην Πολεμική Αεροπορία οι όποιοι ανασχηματισμοί και οι όποιες αναδιατάξεις και αλλαγές διοικητικών δομών πραγματοποιούνται μέσα στους ήδη υπάρχοντες σχηματισμούς, δηλαδή στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ/Λάρισα), στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ/Ελευσίνα), στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ/Τατόι).

Επίσης, εγκρίθηκαν προγράμματα συντήρησης, προμήθειας, ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης υφιστάμενων οπλικών συστημάτων για την κάλυψη αναγκών των Τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.


διαβάστε περισσότερα...

Χ. Θεοχάρης: Οι τράπεζες θα στείλουν στην εφορία τα στοιχεία για τους τόκους του 2012

Τα στοιχεία για τους τόκους του 2012 θα δοθούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από τις ίδιες τις τράπεζες, σύμφωνα με απόφαση που πήρε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης.

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό που θα γίνεται όταν υπάρχει συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό, ο κ. Θεοχάρης διευκρίνισε ότι θα αποφασίζουν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι ποιος από τους συνδικαιούχους θα δηλώσει τους τόκους.

Επιπλέον, όπως είπε, δεν παίζει ρόλο σε ποιο όνομα εκδίδεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, αλλά το αν έχει πληρωθεί το ΕΕΤΗΔΕ (Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών) που συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό.

διαβάστε περισσότερα...

Κινδυνεύουν με λουκέτο και υγιείς επιχειρήσεις

Η τάση εξισορρόπησης που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό, καθώς ελλοχεύουν σημαντικές αβεβαιότητες, που μπορούν να απειλήσουν την προοπτική ανάκαμψης το 2014, όπως ο κίνδυνος νέων «λουκέτων» σε υγιείς, κατά βάση, επιχειρήσεις, οι οποίες «στραγγαλίζονται» λόγω έλλειψης ρευστότητας και της παρατεταμένης, βαθιάς, ύφεσης που αναμένεται στο 4,6% φέτος.

Αυτό υποστηρίζει η Τράπεζα της Ελλάδας, προβλέποντας έναρξη της ανάκαμψης, υπό έξι προϋποθέσεις, από το 2014, περαιτέρω αύξηση της ανεργίας στο 28% και έναρξη αποκλιμάκωσης από το 2015, ενώ συστήνει στις επιχειρήσεις να στραφούν σε νέες μορφές δανεισμού, όπως τα εταιρικά ομόλογα.

Την ίδια ώρα, ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει πως η τρόικα θα πρέπει να δώσει περαιτέρω δάνεια ή ελάφρυνση χρέους στην Ελλάδα, εάν χρειαστεί λόγω παράτασης της ύφεσης, για να τονωθεί η οικονομία, ενώ διαφοροποιείται από κυβέρνηση, τρόικα και ΤτΕ, προβλέποντας ύφεση 1,2% για έβδομο διαδοχικό χρόνο το 2014.
Κινδυνεύουν με λουκέτο και υγιείς επιχειρήσεις

Η ΤτΕ:

- Εκτιμά πως η οικονομία εξισορροπεί πάλι, αφού απομακρύνεται ο κίνδυνος εξόδου από το ευρώ. Τονίζει, όμως, πως 3 βασικοί κίνδυνοι δεν επιτρέπουν εφησυχασμό:

1. Το ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των επιχειρήσεων που θα κλείσουν, ή θα καθυστερήσουν σημαντικά την ανάκαμψη των επενδύσεων, εξαιτίας περιορισμένης ρευστότητας και ύφεσης. Θεωρεί δε επιτακτική την ανάγκη διαμόρφωσης εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δίνοντας έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων μέσω ιδιωτικοποιήσεων και την αξιοποίηση εταιρικών ομολόγων.

2. Την προβληματική λειτουργία του κράτους που οδηγεί σε πλημμελή εφαρμογή μέτρων που έχουν ψηφιστεί, προκαλώντας καθυστερήσεις σε μεταρρυθμίσεις που θα μετρίαζαν την ύφεση.

3. Τα συγκρουσιακά χαρακτηριστικά στον πολιτικό διάλογο, που αποτρέπουν τη διαμόρφωση ελάχιστου πλαισίου συνεννόησης.

- Θέτει 6 προϋποθέσεις ώστε το 2013 να αποτελέσει έτος καμπής:

1. Συνέχιση δημοσιονομικής προσαρμογής με πρωταρχικό στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος φέτος.

2. Επίσπευση μεταρρυθμίσεων, με έμφαση στη φορολογική μεταρρύθμιση και τη δημόσια διοίκηση.

3. Ολοκλήρωση ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

4. Επίσπευση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

5. Αποκρατικοποιήσεις με βασικά κριτήρια την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη διαμόρφωση νέου παραγωγικού μοντέλου.

6. Αποκατάσταση ρευστότητας.

ΟΟΣΑ
Αίσθηση προκάλεσε χθες η πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για ύφεση 1,2% το 2014, με τον Οργανισμό να προβαίνει στη διαπίστωση ότι η τρόικα θα πρέπει να δώσει νέα βοήθεια στην Ελλάδα, είτε με νέα δάνεια ή με ελάφρυνση χρέους, εάν χρειαστεί υπό το βάρος της ύφεσης, για να τονωθεί η οικονομία.

Ο ΟΟΣΑ αναμένει έκρηξη ανεργίας στο 27,8% φέτος και 28,4% το 2014, ενώ εμφανίζεται ικανοποιημένος στα δημοσιονομικά, αναμένοντας έλλειμμα 4,1% του ΑΕΠ φέτος και 3,5% το 2014. Παράλληλα, προβλέπει πλεόνασμα 0,9% του ΑΕΠ, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2014.

Θεωρεί πως θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης δεν αναμένονται παρά κατά τη διάρκεια του 2014, ωστόσο σε μέσα επίπεδα θα έχουμε ύφεση 1,2%. «Με δεδομένο το βάθος της ύφεσης και τις κοινωνικές εντάσεις, θα πρέπει να επιτραπεί στην Ελλάδα να ενεργοποιήσει αυτόματους σταθεροποιητές. Χωρίς πρόσβαση στις αγορές, αυτό ίσως απαιτήσει πρόσθετη χρηματοδότηση από τους δανειστές ή περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους», τονίζει. Υπογραμμίζει πως η επίτευξη βιώσιμου χρέους «απαιτεί δημοσιονομική προσαρμογή αλλά και ανάκαμψη» και επιμένει στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων και στοχευμένα προγράμματα ενίσχυσης των ασθενέστερων.

Η οικονομία αντιμετωπίζει σήμερα «έλλειμμα ζήτησης»: Το παραγωγικό κενό σήμερα είναι περίπου στο -12%, δηλαδή η ζήτηση πρέπει να αυξηθεί 12% για να καλύψει τη δυνητική προσφορά προϊόντων.
Η πιθανότητα παραμονής στην ανεργία σε δύο διαδοχικά έτη αυξήθηκε από 69% το 2008 σε 87% το 2012, το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας αυξήθηκε από 4% το 2009 σε 14,8% πέρσι, ενώ «τίθεται σε κίνδυνο το μέλλον της νέας γενιάς» καθώς αυξάνεται ο αριθμός των νέων που μεταναστεύουν στο εξωτερικό.
Το 2013 θα εκρεύσουν από την οικονομία 26 δισ. ευρώ, λόγω της μείωσης αποδοχών - απασχόλησης, της επιβολής δημοσιονομικών μέτρων και της μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης, ενώ θα εισρεύσουν 13 δισ. από εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εισροών κοινοτικών πόρων.

διαβάστε περισσότερα...

Στο κατηγορητήριο και το αδίκημα της απιστίας

Αντιμέτωπος, εκτός των άλλων, και με το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος απειλείται να βρεθεί ο τέως υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, τις ευθύνες του οποίου διερευνά η Επιτροπή της Βουλής που έχει συσταθεί σχετικά με την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.
Στόχος της πλειοψηφίας της Επιτροπής, είναι να τεκμηριωθεί «δόλος» στις κινήσεις του τέως τσάρου, ώστε να του κλείσουν μια θέση σε Ειδικό Δικαστήριο. Οι βουλευτές των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κατέθεσαν χθες σχετική πρόταση που συνέταξε ο πρόεδρος της Επιτροπής Χ. Μαρκογιαννάκης μετά τα επιβαρυντικά στοιχεία από τα οποία προέκυψε ότι οι γαλλικές Αρχές είχαν αποστείλει επισήμως στην Ελλάδα το επίμαχο ψηφιακό υλικό αποκλειστικά, όπως υπογράμμιζαν, «για φορολογική χρήση».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε ζωηρά, καθώς θεωρεί ότι δικαιώνεται η αρχική του πρόταση στην οποία είχε προτείνει εξαρχής τα ίδια αδικήματα, προσθέτοντας και την υπεξαγωγή εγγράφου, η οποία όμως αφορούσε ευθέως και τον σημερινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγ. Βενιζέλο.

Σε δήλωσή της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Κωνσταντοπούλου σημειώνει ότι όταν ήρθε το θέμα στη Βουλή «οι κυβερνητικοί εταίροι καταψήφισαν επιδεικτικά την πρότασή μας» και καταγγέλλει «απόπειρα προστασίας» του κ. Βενιζέλου. Εν τω μεταξύ χθες, καταθέτοντας ο Φ. Σαχινίδης, αρνήθηκε ότι γνώριζε οτιδήποτε σχετικά με τη λίστα, σημειώνοντας ότι ούτε την περίοδο που διετέλεσε υφυπουργός ενημερώθηκε από τον προϊστάμενό του, αλλά ούτε και επί υπουργίας του πληροφορήθηκε σχετικά από τον προκάτοχό του. Παραδέχθηκε πάντως, πως αν κάποιος είχε την υπηρεσιακή υποχρέωση να τον ενημερώσει, ήταν ο τέως Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ Ι. Διώτης.


διαβάστε περισσότερα...

Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της νομοθεσίας για τα απόβλητα

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τον χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο Κιάτο, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τους πολίτες της και το περιβάλλον από τις επιπτώσεις της κακής επεξεργασίας αποβλήτων στην Πελοπόννησο. Παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις, ο ΧΥΤΑ Κιάτου εξακολουθεί να λειτουργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ περί αποβλήτων και υγειονομικής ταφής, με αποτέλεσμα να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων προβλέπει πολύ αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές για τους ΧΥΤΑ, με σκοπό την πρόληψη των επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, τα ύδατα, το έδαφος και τον αέρα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, διάφοροι επιτόπιοι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι στον ΧΥΤΑ Κιάτου δεν έχει απομείνει χώρος, και ότι αυτός εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς έγκυρη άδεια δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον.

Μολονότι οι ελληνικές Αρχές αναγνωρίζουν το πρόβλημα και προσπαθούν να το λύσουν, δεν έχουν ακόμη λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τον καθαρισμό του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ που συνεχίζει να λειτουργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ περί αποβλήτων, ανέφερε η Επιτροπή, η οποία τόνισε ότι ο ΧΥΤΑ Κιάτου λειτουργεί χωρίς άδεια από το 2002.

διαβάστε περισσότερα...

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς 6.408 παραγωγών αποζημιώσεις 6,1 εκατ. ευρώ

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 6.408 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 6,1 εκατ. ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών για τα έτη 2012 και 2013. Ειδικότερα, για ζημιές του 2012 θα καταβληθούν 3,9 εκατ. ευρώ και για ζημιές του 2013 θα καταβληθούν 2,2 εκατ. ευρώ.
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε πατάτες, κηπευτικά, ελιές και πορτοκάλια και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια. Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Νομό είναι η εξής:

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 145.541,20

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1.346.992,06

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 66.148,54

ΑΡΤΗΣ 1.700.471,85

ΑΤΤΙΚΗΣ 7.639,50

ΑΧΑΙΑΣ 172.988,33

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 52.146,91

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 13.311,63

ΔΡΑΜΑΣ 5.927,58

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.376,13

ΕΒΡΟΥ 92.490,37

ΕΥΒΟΙΑΣ 1.532,20

ΗΛΕΙΑΣ 352.721,28

ΗΜΑΘΙΑΣ 43.607,82

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 201.862,97

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 176.815,57

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 48.267,07

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5.542,75

ΚΑΒΑΛΑΣ 223.789,97

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 13.998,99

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9.847,64

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 44.318,70

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.094,02

ΚΙΛΚΙΣ 10.612,41

ΚΟΖΑΝΗΣ 51.059,33

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 29.951,05

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.078,37

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 109.736,99

ΛΑΡΙΣΗΣ 63.432,68

ΛΕΣΒΟΥ 2.555,51

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 11.559,29

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 82.739,26

ΞΑΝΘΗΣ 7.194,78

ΠΕΛΛΗΣ 83.042,14

ΠΙΕΡΙΑΣ 14.370,55

ΠΡΕΒΕΖΗΣ 94.523,42

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 41.436,65

ΡΟΔΟΠΗΣ 7.494,26

ΣΕΡΡΩΝ 51.910,85

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16.057,55

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 447.990,19

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 90.361,24

ΦΩΚΙΔΟΣ 55.006,93

ΧΑΝΙΩΝ 117.406,91


διαβάστε περισσότερα...

Απαγόρευση οπλοφορίας στη Βουλή

Το συμβάν, με την εκπυρσοκρότηση του όπλου του χρυσαυγίτη βουλευτή Αντώνη Γρέγου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», επανέφερε το ζήτημα της οπλοφορίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ να ζητούν επανέλεγχο των αδειών οπλοφορίας, ενώ η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής έθεσε το ζήτημα της απαγόρευσης οπλοφορίας εντός του Κοινοβουλίου.
ο επίμαχο θέμα της οπλοφορίας των βουλευτών τέθηκε στη συνεδρίαση της Πέμπτης όπου ο γραμματέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, πρότεινε να υπάρξει τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής ώστε να απαγορεύεται να οπλοφορούν εντός του εθνικού κοινοβουλίου βουλευτές και υπουργοί, πρόταση που «έγινε αποδεκτή από το σύνολο των μελών της Διάσκεψης των Προέδρων και ταχύτατα θα γίνει πράξη», όπως δήλωσε.διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

ΟΟΣΑ: Οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο και αμείβονται λιγότερο

Οι άνθρωποι στην Ελλάδα εργάζονται 2.032 ώρες ετησίως, περισσότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 1.776 ώρεςΗ Ελλάδα έχει μετρίως καλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ευημερία, όπως δείχνει το γεγονός ότι κατατάσσεται κοντά στο μέσο όρο σε μεγάλο αριθμό θεμάτων στο Δείκτη Καλύτερης Ζωής.

Μέσο εισόδημα 15.890 ευρώ

Στην έκθεση του ΟΟΣΑ για τον δείκτη ευημερίας στην Ελλάδα που προκάλεσε εντύπωση, αναφέρεται ότι το μέσο καθαρό εισόδημα ενός νοικοκυριού στη χώρα μας είναι 20.440 δολάρια ετησίως (15.890 ευρώ), ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (23.047 δολάρια το χρόνο).

Ο ΟΟΣΑ συμπεραίνει μεν ότι οι Έλληνες είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους συγκριτικά με το μέσο όρο των μελών του, ωστόσο εκτιμά ότι μπορούν να στηριχθούν σε μια αίσθηση αλληλεγγύης καθώς το 81% των ανθρώπων πιστεύει ότι γνωρίζει κάποιον στον οποίο θα μπορούσε να βασιστεί σε ώρα ανάγκης.

Το 71% των ατόμων να δηλώνει ότι έχει περισσότερες θετικές εμπειρίες (αίσθηση ικανοποίησης για μια επιτυχία, ευχαρίστηση κλπ) από αρνητικές (πόνος, ανησυχία , θλίψη, ανία, κλπ). Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (80%).

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, «τα χρήματα, παρότι δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία, είναι ένα σημαντικό μέσο για την επίτευξη υψηλότερων προτύπων διαβίωσης».

Μόλις το 56% σε αμειβόμενη εργασία

Στον τομέα της απασχόλησης το 56% των ατόμων ηλικίας από 15 έως 64 ετών στην Ελλάδα έχει σχέση αμειβόμενης εργασίας, ποσοστό κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που βρίσκεται στο 66%. Το 66% των ανδρών είναι σε σχέση αμειβόμενης εργασίας, έναντι 45% των γυναικών.

Παρα ταύτα οι Έλληνες πολίτες εργάζονται 2.032 ώρες ετησίως, σημαντικά περισσότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ που φθάνει τις 1.776 ώρες.

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι το 65% των ενηλίκων ηλικίας 25-64 διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ που φθάνει το 74%.

Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα είναι σχεδόν 81 χρόνια (ανεξαρτήτως φύλου), ένα έτος παραπάνω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (80 χρόνια). Το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες είναι 83 σχεδόν χρόνια, έναντι 78 ετών για τους άνδρες.

Το 69% των Ελλήνων να δηλώνουν ικανοποιημένοι με την ποιότητα της ύδρευσης, ποσοστό κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (84%.).


διαβάστε περισσότερα...

«Παγίδα» για το χαράτσι στήνει το υπουργείο Οικονομικών

Τους φορολογουμένους που δεν έχουν πληρώσει το «χαράτσι» για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους θα αναζητήσει το υπουργείο Οικονομικών μέσω των αριθμών παροχής ρεύματος, που θα πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά για όλες τις κατοικίες στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.
Οπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης, τα στοιχεία που έλαβε το υπουργείο από τη ΔΕΗ, για όσους δεν είχαν πληρώσει το ΕΕΤΗΔΕ του 2011, σε ποσοστό 40% δεν αφορούσαν στους πραγματικούς ιδιοκτήτες των ακινήτων που είναι και οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους. Αυτό συνέβη γιατί πολλοί λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδονται στα ονόματα προηγούμενων ιδιοκτητών ή στα ονόματα ενοικιαστών ή σε ονόματα προσώπων που είναι συγγενείς με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες. Ετσι βεβαιώθηκαν οφειλές από ΕΕΤΗΔΕ σε φορολογούμενους που δεν ήταν οι πραγματικοί υπόχρεοι.

Προκειμένου, λοιπόν, να βρεθούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των ακινήτων οι οποίοι οφείλουν το ΕΕΤΗΔΕ, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να υποχρεώσει όλους τους φορολογούμενους να δηλώσουν στα έντυπα των φετινών φορολογικών δηλώσεων τους αριθμούς παροχής ρεύματος. Με τον τρόπο αυτό, θα καταστεί δυνατό να διασταυρωθούν οι αριθμοί παροχής ρεύματος που έχουν περιληφθεί στον κατάλογο των περιπτώσεων του απλήρωτου ΕΕΤΗΔΕ με τους αριθμούς παροχής ρεύματος που θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στις φετινές δηλώσεις και να εντοπιστούν αυτοί που πραγματικά οφείλουν το Τέλος.

Επίσης, στη συνέντευξή του, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ακόμη ότι:

[1] Η συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων, δηλαδή μισθωτοί και συνταξιούχοι, θα πληρώσει φέτος μικρότερο φόρο σε σύγκριση με πέρυσι. Ο φορολογικός λογαριασμός θα είναι ελαφρύτερος φέτος για τους περισσότερους μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς:

Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012 θα φορολογηθούν όπως ακριβώς και τα εισοδήματα του 2011. Δηλαδή, με βάση το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και την φορολογική κλίμακα με τα 8 κλιμάκια.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης έχει ήδη παρακρατηθεί από τους μισθούς και τις συντάξεις κατά τη διάρκεια του 2012.

Ετσι οι φορολογούμενοι που το 2012 απέκτησαν εισοδήματα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες, δηλαδή δεν είχαν εισοδήματα από άλλες πηγές (ενοίκια, τόκους καταθέσεων, μερίσματα κ.λπ.), θα πληρώσουν φέτος μικρότερα ποσά φόρου. Αντίθετα ελεύθεροι επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες θα κληθούν να καταβάλουν αυξημένους φόρους καθώς στο εκκαθαριστικό σημείωμα εκτός από τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά τους θα περιλαμβάνεται και

η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σε όσους έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές 1%-4%,
το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος που ανέρχεται σε 650 ευρώ και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

[2] Στις τράπεζες θα πρέπει να απευθυνθούν οι φορολογούμενοι που εντός του 2012 εισέπραξαν τόκους από καταθέσεις άνω των 250 ευρώ για να λάβουν τη σχετική βεβαίωση. Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, οι τράπεζες θα εκδώσουν βεβαιώσεις τόκων έπειτα από αίτημα του πελάτη τους, αν και γίνεται προσπάθεια να δοθούν από τις τράπεζες τα στοιχεία με τους τόκους του 2012 στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και δεν θα χρειαστεί να το ζητήσουν οι φορολογούμενοι από τις τράπεζες για να το υποβάλλουν.

διαβάστε περισσότερα...

Δεν θα πληρώσουν ¨χαράτσι¨ οι κατ' επάγγελμα αγρότες

Την εξαίρεση από τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων των εκτάσεων γης που ανήκουν στους κατ΄ επάγγελμα αγρότες αποφάσισε χθες η διακομματική επιτροπή για τη φορολογία των ακινήτων.
Αυτό σημαίνει, ότι για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό περίπου 300 εκατ. ευρώ, που προκύπτει από την απαλλαγή των αγροτικών εκτάσεων γης το βάρος θα πέσει στους ιδιοκτήτες των υπόλοιπων εκτός σχεδίου ακινήτων (αγροτεμάχια, οικόπεδα, δασικές εκτάσεις) με την επιβολή υψηλότερου φόρου για το 2014. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος για τα υπόλοιπα εκτός σχεδίου ακίνητα ενδεχομένως να φθάσει κατά μέσο όρο τα 15 ευρώ ανά στρέμμα ενώ για ακίνητα – «φιλέτα» που βρίσκονται σε νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές δεν αποκλείεται να ξεπεράσει τα 20 ευρώ ανά στρέμμα. Στο τραπέζι έχει πέσει και η πρόταση ένα μέρος του «κενού» να καλυφθεί από την φορολόγηση των αυθαιρέτων που δεν έχουν δηλωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής στην οποία συμμετείχαν ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης, ο γενικός γραμματέας Εσόδων Χ. Θεοχάρης και οι εκπρόσωποι των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Να εξαιρεθούν από το ενιαίο φόρο οι εκτάσεις γης που ανήκουν στους κατ΄ επάγγελμα αγρότες. Η απαλλαγή θα αφορά μόνο τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Με βάση τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Εκτάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις που ανήκουν στους κατ΄επάγγελμα αγρότες ανέρχονται σε 17,3 εκατ. στρέμματα.

2. Παραμένει ο στόχος για την είσπραξη 3,1 δισ. ευρώ ετησίως από την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων. Από αυτά, τα 1,7 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τα αστικά ακίνητα, 800 εκατ. ευρώ από τα εκτός σχεδίου ακίνητα και τα υπόλοιπα από τα ακίνητα που κατέχουν οι επιχειρήσεις και η Εκκλησία.

3. Το δημοσιονομικό κενό που προκύπτει από την απαλλαγή των αγροτικών εκτάσεων γης από το ενιαίο φόρο να καλυφθεί με την επιβολή υψηλότερου φόρου στα υπόλοιπα εκτός σχεδίου ακίνητα.

4. Να γίνει πλήρης καταγραφή των εκτός σχεδίου ακινήτων.

5. Παραμένει ως βασικό σενάριο η φορολόγηση των εκτός σχεδίου εκτάσεων γης να γίνει για το 2014 χωρίς αφορολόγητο όριο με βάση το στρέμμα και όχι με την αντικειμενική αξία. Το ύψος του φόρου θα διαφοροποιείται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εδαφικής έκτασης. Από το 2015 και μετά ο υπολογισμός του ενιαίου φόρου θα γίνεται με βάση την αξία των αγροτεμαχίων.

6. Οι εκπρόσωποι και των τριών κομμάτων επιμένουν στην επιβολή του ενιαίου φόρου ακινήτων με αφορολόγητο όριο για τα αστικά ακίνητα.

Η διακομματική επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου την ερχόμενη Τρίτη όπου αναμένεται να εξεταστεί η πρόταση του υπουργείου Οικονομικών για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων σε όλα τα ακίνητα.


διαβάστε περισσότερα...

Με το φόβο της απόλυσης ζουν 2 στους 3 Έλληνες

Την ανασφάλεια μέσα στην οποία ζουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα αποκαλύπτει έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύμφωνα με αυτή, δύο στους τρεις ζουν με το φόβο της απόλυσης, ενώ ένας στους πέντε θέλει να μεταναστεύσει αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το πραγματοποιήσει.

Συγκεκριμένα, το 60,33% απάντησε καταφατικά στην ερώτηση «Φοβάστε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να μην έχετε δουλειά;», με εκείνους που έχουν μέση εκπαίδευση να ανησυχούν σε μεγαλύτερο βαθμό (75,51%).

Ακόμη, από το 21,93% που δήλωσε πως σκέφτεται να αναζητήσει δουλειά σε άλλη χώρα, οι μισοί είναι μεταξύ 18 και 24 ετών. Όσο για το αν πιστεύουν πως η παρουσία των μεταναστών δημιουργεί πρόβλημα στην εργασία των νέων, το 49,83% απάντησε καταφατικά, με την συντριπτική πλειοψηφία αυτών να είναι άνω των 50 ετών, αλλά το ίδιο δείχνει να πιστεύει και το 21,05% των νέων (18-20 ετών).

Παράλληλα, οι ερωτηθέντες ήταν ιδιαίτερα αρνητικοί σε ό,τι αφορά το μέλλον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το 66,45% από αυτούς να απαντούν αρνητικά στην ερώτηση «Πώς κρίνετε αυτή την περίοδο τη συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης;».

Στην ίδια έρευνα, το 83,99% θεωρεί απαραίτητη την παρέμβαση ανθρώπων του πνεύματος στη διαχείριση της κρίσης.

Τέλος, απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι Έλληνες στην προοπτική η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει την επόμενη διετία τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, καθώς το 70,76 % πιστεύει ότι αυτό δεν θα συμβεί.

Η έρευνα διενεργήθηκε από την εταιρία OpinionPoll έπειτα από πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε πανελλαδικό δείγμα 1.011 ατόμων.


διαβάστε περισσότερα...

Χ. Θεοχάρης: Από τις τράπεζες τα στοιχεία για τους τόκους του 2012 στην εφορία

Τα στοιχεία για τους τόκους του 2012 θα δοθούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από τις ίδιες τις τράπεζες, διαβεβαίωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος άφησε, παράλληλα, ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό που θα γίνεται όταν υπάρχει συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό, ο κ. Θεοχάρης διευκρίνισε ότι θα αποφασίζουν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι ποιος από τους συνδικαιούχους θα δηλώσει τους τόκους.

Επιπλέον, όπως είπε, δεν παίζει ρόλο σε ποιο όνομα εκδίδεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, αλλά το αν έχει πληρωθεί το ΕΕΤΗΔΕ (Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών) που συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό.διαβάστε περισσότερα...

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Συνελήφθη ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ για μαϊμού προϊόντα

Απάτη με «μαϊμού» απορρυπαντικά και καλλυντικά από τον διευθύνοντα σύμβουλο της γνωστής αλυσίδας super market στη Βόρεια Ελλάδα, Αρβανιτίδης, που αποτελεί την 7η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σε δύο αποθήκες στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, παρασκεύαζαν και συσκεύαζαν απορρυπαντικά-«μαϊμού» πολύ γνωστών πολυεθνικών επιχειρήσεων, αλλά και καλλυντικά. Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν σχεδόν 22.500 φιάλες παιδικού αφρόλουτρου και άλλων καλλυντικών, αλλά και 19 ντεπόζιτα χωρητικότητας ενός τόνου το καθένα, τα 13 από τα οποία είχαν πρώτη ύλη, έτοιμη να γεμίσει κενές φιάλες.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 45χρονο, που διατηρεί εταιρία παρασκευής καλλυντικών και απορρυπαντικών για πλυντήρια ρούχων και μετέφερε την…τεχνογνωσία του, ενώ χθες το πρωί προσήλθε στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης και συνελήφθη ο 52χρονος διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, αλλά και της αλυσίδας σούπερ-μάρκετ, Χαρίλαος Αρβανιτίδης, καθώς επίσης και ένας 33χρονος Βούλγαρος, ο οποίος είχε ενοικιάσει τις αποθήκες.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε μετά από καταγγελίες, που έφτασαν στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης, ενώ όπως έγινε γνωστό, μετά από μήνυση υπαλλήλου μιας από τις εταιρίες παρασκευής συγκεκριμένου απορρυπαντικού, προέκυψε ότι η οικονομική ζημιά που θα προκαλούνταν από την πώληση 4.460 φιαλών, που βρέθηκαν στην αποθήκη, θα ξεπερνούσε τις 62.000 ευρώ.

Αστυνομικοί παρακολουθούσαν την κίνηση στις δύο αποθήκες στο Λάκκωμα και προχθές το βράδυ εισέβαλαν σε αυτές. Όταν μπήκαν στο εσωτερικό τους βρέθηκαν μπροστά σε τεράστιες ποσότητες απορρυπαντικών και καλλυντικών.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.460 φιάλες πολύ γνωστής φίρμας υγρού απορρυπαντικού για πλυντήρια ρούχων και 20 φιάλες, άλλης μάρκας. Επίσης 630 φιάλες κρεμοσάπουνο επώνυμης μάρκας και 22.428 μπουκάλια αφρόλουτρου,τζελ μαλλιών και παιδικών καλλυντικών, αμερικάνικης φίρμας, η προέλευση των οποίων ερευνάται. Ακόμη, βρέθηκαν τρεις πλήρεις μονάδες μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής και εμφιάλωσης υγρών, 19 δεξαμενές, ένα ανυψωτικό μηχάνημα και δελτίο αποστολής της αλυσίδας super market για ποσότητα 5.000 φιαλών απορρυπαντικών.

Σε βάρος του 52χρονου επιχειρηματία, αλλά και του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και πλαστογραφία. Ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών άσκησε κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος του 52χρονου ιδιοκτήτη της αλυσίδας Αρβανιτίδης.
Ο 52χρονος, αδελφός ιδιοκτήτη ΠΑΕ, οδηγήθηκε το μεσημέρι στην εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και με βάση τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, που αφορά παραβάσεις των νόμων περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και πλαστογραφία, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
Μαζί του θα δικαστούν ένας 45χρονος κι ένας 33χρονος αλλοδαπός. Ο πρώτος φέρεται να είχε πρόσβαση και να εκμεταλλευόταν τις δύο αποθήκες (ιδιοκτησίας του 52χρονου) και ο δεύτερος κατηγορείται ότι τις νοίκιαζε από τον επιχειρηματία.

Επιπλέον η ασφάλεια Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παρήγγειλλε την χημική εξέταση των κατασχεθέντων προϊόντων, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός επικινδυνότητάς τους για τη δημόσια υγεία.

Η αλυσίδα σούπερ-μάρκετ Αρβανιτίδης, η οποία ιδρύθηκε το 1949, είχε τζίρο 222,27 εκατ. Ευρώ το 2011, έναντι 239,89 εκατ. Ευρώ το 2010 και είναι η 7η μεγαλύτερη εγχώρια αλυσίδα σούπερ-μάρκετ.

Το δίκτυο της αριθμεί πάνω από 170 σημεία πώλησης και έχει 1.700 εργαζόμενους, ενώ τα καταστήματα της είναι διεσπαρμένα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και η διοίκηση της έχει “συγκρουστεί” αρκετές φορές με τους εργαζόμενους για θέματα απλήρωτων δεδουλευμένων, απολύσεων κα..

Οι εργαζόμενοι έχουν καταγγείλει πως η επιχείρηση τους αφήνει απλήρωτους όταν την ίδια στιγμή, αναπτύσσει μία νέα αλυσίδα discount markets, την BEST Prices.

Η ΒΕST Prices πριν περίπου τρεις-τέσσερις μήνες άνοιξε το πρώτο κατάστημα της στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ενώ επίσης σημεία πώλησης BEST Prices λειτουργούν στη Βέροια, την Πτολεμαϊδα και την Αριδαία.

διαβάστε περισσότερα...

Από «κόσκινο» τα πτυχία των δημοσίων υπαλλήλων

Tίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, αποδεικτικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσει των οποίων προσελήφθησαν και εξελίχθηκαν βαθμολογικά οι δημόσιοι υπάλληλοι, μπαίνουν στο μικροσκόπιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι πλαστογραφημένα, ο υπάλληλος θα παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης.

Το κυνήγι των πλαστογράφων δημοσίων υπαλλήλων ξεκινάει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς με εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργού Αντ. Μανιτάκη ζητείται απ' όλες τις διευθύνσεις προσωπικού να επικαιροποιήσουν τους φακέλους 622.000 εργαζομένων στο Δημόσιο σε υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

Οι αρμόδιες διευθύνεις θα «περάσουν από κόσκινο» τα έγγραφα που διατηρούνται στον προσωπικό φάκελο κάθε υπαλλήλου, με στόχο να εντοπίσουν όσα δικαιολογητικά δεν είναι νομίμως επικυρωμένα και αφορούν την υπηρεσιακή και μισθοδοτική κατάσταση των εργαζομένων (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και αποδεικτικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών).

Σε αυτή την περίπτωση θα ζητείται η εκ νέου επικύρωση των εγγράφων και σε περίπτωση που αυτό δεν πραγματοποιηθεί, το έγγραφο δεν θα λαμβάνεται υπόψη, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ελέγχεται η γνησιότητά του.διαβάστε περισσότερα...

EBRD: Δυνατό «χαρτί» για την Ελλάδα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Δυνατό «χαρτί» αποτελεί για την Ελλάδα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο «πρέπει να γίνει το κύριο σημείο εισόδου εμπορευμάτων για όλη την περιοχή των Βαλκανίων», όπως επισήμανε ο Ζαν- Μαρκ Πέτερσμιτ, γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), με αρμοδιότητα την περιοχή της Κεντρικής και Νότιοανατολικής Ευρώπης.
Μιλώντας σε εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Β. Ελλάδος (ΣΒΒΕ), στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Πέτερσμιτ σημείωσε ότι βασικός στόχος της EBRD -η οποία σημειωτέον έχει διαθέσει 2 δισ. ευρώ σε ελληνικές επιχειρήσεις τα τελευταία 22 χρόνια- είναι να φέρει τις χώρες των Βαλκανίων "κοντά", γιατί η κατακερματισμένη αγορά τους δεν συνιστά πλέον ιδιαίτερο δέλεαρ για τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Ο στόχος αυτός επιδιώκεται μέσω της χρηματοδότησης έργων υποδομών διασύνδεσης, όπως οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων και ηλεκτρονικών διασυνδέσεων, πεδία στα οποία η Βόρεια Ελλάδα και οι επιχειρηματίες της περιοχής μπορούν να διαδραματίσουν -κατά τον κ.Πέτερσμιτ- σημαντικό ρόλο.

Πόρτα για 34 χώρες η Ελλάδα
"Η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στη μέση της περιοχής των 34 κρατών, όπου χρηματοδοτούμε projects, βρίσκεται στην πόρτα της περιοχής", είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι προτεραιότητες της EBRD για την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης το 2013 είναι -μεταξύ άλλων- η υποστήριξη της προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων ("τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης, οι πολυεθνικές έβγαλαν την περιοχή από τα ραντάρ τους λόγω της κρίσης, ενώ θεωρώ ότι η Ελλάδα και η Βόρεια Ελλάδα ειδικότερα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο"), η προώθηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας ("μέσω των οποίων μπορείτε να μειώσετε το λειτουργικό κόστος σημαντικά") και η στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας ("σε αυτό το πεδίο η προοπτική είναι τεράστια").

“Ψάξτε ευκαιρίες κι αλλού”
"Αυτή τη στιγμή, λόγω της κρίσης, οι προοπτικές στην Ελλάδα είναι περιορισμένες, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να ψάξετε τις ευκαιρίες κι αλλού [...] Η EBRD, εκ του ρόλου της, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει επενδύσεις επί ελληνικού εδάφους, αλλά μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτές που γίνονται από ελληνικές επιχειρήσεις [κυρίως σε Βαλκάνια και Β. Αφρική]. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ", είπε χαρακτηριστικά ο κ.Πέτερσμιτ, απευθυνόμενος σε κοινό 23 επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Μπαρτζώκας, αναπληρωτής διευθυντής διοικητικού συμβουλίου της EBRD, επισήμανε ότι η κρίση έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των Ελλήνων επιχειρηματιών για τις χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας.

"Στα 272 επεισόδια ύφεσης, που έχουμε μελετήσει παγκοσμίως, παντού υπάρχει αρχικά μείωση επενδύσεων, αλλά μετά αυτές ανακάμπτουν. Δεν λέω ότι βρισκόμαστε ήδη σε αυτό το επίπεδο [στην Ελλάδα], αλλά ότι πρέπει να προετοιμαστούμε και η προετοιμασία να ξεκινήσει από σήμερα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να ξανασκέφονται την πιθανότητα επενδύσεων, το 19% εκτός Ελλάδας", σημείωσε.

100 επιχειρηματικά "ραντεβού"
Η EBRD ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο σειρά διεπιχειρησιακών συναντήσεων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των οποίων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότερα από 100 επιχειρηματικά "ραντεβού".Σε εξέλιξη βρίσκονται, για παράδειγμα, επαφές της EBRD με θυγατρικές ελληνικών τραπεζών και βιομηχανίες, που ενδιαφέρονται να επενδύσουν -ή να ενισχύσουν τις υφιστάμενες επενδύσεις τους- κυρίως σε Βουλγαρία και Ρουμανία, αλλά και σε πΓΔΜ, Τουρκία και Βόρεια Αφρική. Ωστόσο, ο κ.Μπαρτζώκας δεν θέλησε να επεκταθεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες, πριν υπάρξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Επιβεβαίωσε ότι η Β.Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία ενοποίησης των βαλκανικών αγορών, σε πεδία όπως οι μεταφορές και οι ενεργειακές υποδομές. "Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων,πχ, για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τα δίκτυα ενέργειας, μπορεί να υπάρξει πραγματικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον", κατέληξε.

Η σχέση EBRD-ελληνικών επιχειρήσεων σε αριθμούς
Τον Ιανουάριο του 2013, οι κοινές επενδύσεις Ελλάδας- EBRD ανέρχονταν συνολικά στο ύψος των 3,49 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,02 δισ. ήταν οι χρηματοδοτήσεις από πλευράς της τράπεζας και τα υπόλοιπα 1,47 δισ. τα κεφάλαια που εισέφεραν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των projects στα οποία εμπλέκονταν οι δύο πλευρές, από κοινού με άλλες χώρες και χρηματοδοτικές πηγές, ανερχόταν σε 11,13 δισ. ευρώ. Οι κοινές επενδύσεις Ελλάδας- EBRD ήταν ιδιαίτερα υψηλές στη Ρουμανία (συνολικά 820 εκατ. ευρώ), αλλά και στη Βουλγαρία (520 εκατ. ευρώ) και τη Ρωσία (450 εκατ.).

Ως προς τους τομείς, η μερίδα του λέοντος των κεφαλαίων κατευθύνθηκε στη βιομηχανία, το εμπόριο και την αγροτική επιχειρηματικότητα (1,59 δισ. ευρώ) και ακολούθησαν: ενέργεια (820 εκατ. ευρώ), χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (790 εκατ.) και οι υποδομές (300 εκατ. ευρώ).


διαβάστε περισσότερα...

Επεκτείνεται κατά 2.200 θέσεις το πρόγραμμα πρόσληψης πτυχιούχων ανέργων

Με 2.200 νέες θέσεις εργασίας επεκτείνεται το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως και 35 ετών» που ήδη υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε σήμερα από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση, οι 2.200 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται θα καλυφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του αρχικού προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». Αρχικός σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία 5.000 θέσεων εξαρτημένης εργασίας και πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες καλύφθηκαν πλήρως.

Το ποσό της επιχορήγησης καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες, εκ των οποίων οι 24 μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι 3 μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί σε μείωση προσωπικού, ούτε σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης. Τα δε ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από τις 6 Ιουνίου 2013 να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).


διαβάστε περισσότερα...

Επιχορήγηση για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ σε πάνω από 60.000 μητέρες

Η συνέχιση της χρηματοδότησης της εξαιρετικά επιτυχημένης δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» που υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και δικαιούχο την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και για το επόμενο σχολικό έτος 2013-2014 με το ποσό των 150.000.000 αποφασίστηκε μετά από συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση.
Με την εξασφάλιση του ποσού, το Υπουργείο Εσωτερικών θα προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες και τα κριτήρια ώστε οι δομές που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα να είναι έτοιμες στην έναρξη του σχολικού έτους να υποδεχθούν τα παιδιά.

Με τη δράση αυτή επιχορηγούνται πάνω από 60.000 άνεργες ή εργαζόμενες μητέρες ώστε να μπορούν να βάλουν τα παιδιά τους σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς σταθμούς προκειμένου να αναζητήσουν εργασία ή να μπορούν να εργάζονται.

«Βιάστηκαν κάποιοι να προδικάσουν την κατάλυση των κοινωνικών δικτύων και την αδυναμία τους φέτος, που η κοινωνία δοκιμάζεται σκληρά, να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής. Η χθεσινή Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων αποτελεί μια θετικότατη εξέλιξη. Διασφαλίστηκαν 150 εκατ. ευρώ για να λειτουργήσουν και φέτος οι δομές των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για χιλιάδες παιδιά ανέργων ή εργαζόμενων γυναικών με κοινωνικά κριτήρια» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης.


διαβάστε περισσότερα...

GPS σε βυτιοφόρα και πλοία για την αντιμετώπιση της νοθείας στην αγορά καυσίμων

Σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας στην αγορά καυσίμων προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα μέχρι το τέλος Ιουνίου αναμένεται να εγκατασταθεί σύστημα GPS στα βυτιοφόρα και τα πλωτά μέσα μεταφοράς καυσίμων ενώ προωθείται τροπολογία για την επέκταση εφαρμογής των συστημάτων εισροών – εκροών και στους μεταπωλητές καυσίμων, καλύπτοντας έτσι όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Έχει διευθετηθεί το θέμα της χρηματοδότησης μέρους του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών όγκου καυσίμων στα πρατήρια, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έχει ήδη ξεκινήσει η εγκατάστασή τους. Σημειώνεται ότι τα συστήματα αυτά θα είναι συνδεδεμένα on line με τη ΓΓΠΣ και θα μεταδίδουν στοιχεία για τις εισροές (τροφοδοσία) και τις εκροές (πωλήσεις καυσίμων). Σχετικά με τη συγχρηματοδότηση θα υπογραφεί προγραμματική συμφωνία μεταξύ της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έως το τέλος του μήνα. Η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1171/15-5-2013. Επιπλέον, η ολοκλήρωση των πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της δράσης έχει προγραμματιστεί για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ενώ στο ίδιο διάστημα έχει προβλεφθεί η προκήρυξη της δράσης. Να σημειωθεί ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προδιαγραφές του συστήματος αντλιών. Παράλληλα βρίσκονται στο τελικό στάδιο υπογραφών οι δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τις διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και τα πλωτά μέσα μεταφοράς αντίστοιχα. Επίσης έχει προγραμματιστεί άμεσα η ψήφιση τροπολογίας για την επέκταση εφαρμογής των συστημάτων εισροών – εκροών και στους μεταπωλητές καυσίμων, καλύπτοντας έτσι όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών θα επιλύσει μεταξύ άλλων και το πρόβλημα της ελλιπούς παράδοσης καυσίμων στους καταναλωτές μέσω καταδολίευσης των αντλιών.

Επίσης έχει προγραμματιστεί για τέλος Ιουνίου η εγκατάσταση συστήματος GPS στα βυτιοφόρα και τα πλωτά μέσα μεταφοράς καυσίμων. Ειδικότερα έχουν συνταχθεί ήδη οι προδιαγραφές των υπηρεσιών/λογισμικού παρακολούθησης των σημάτων GPS. Σε αυτές έχει ληφθεί υπόψη η λήψη δεδομένων τηλεμετρίας του συστήματος σφράγισης των δεξαμενών καυσίμων των βυτιοφόρων όταν είναι διαθέσιμο. Η δράση αυτή με την ανάπτυξη και του αντίστοιχου υποσυστήματος παρακολούθησης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου. Επίσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπογραφών κοινή υπουργική απόφαση για τη δημιουργίας κέντρου ελέγχου της κίνησης των μεταφορικών μέσων πετρελαιοειδών προϊόντων μέσω GPS. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται επίσης η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των προδιαγραφών, της διαδικασίας και των όρων εγκατάστασης των ηλεκτρονικών συστημάτων διασφάλισης ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη διακίνηση προσμετρημένων ποσοτήτων καυσίμων, μέσω σφράγισης των δεξαμενών των βυτιοφόρων, με δυνατότητα τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων, σχετικών με την οποιαδήποτε παρέμβαση κατά τη διακίνηση.

Ολοκληρώθηκε η δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις για τεχνολογίες ιχνηθέτησης καυσίμων και συστημάτων ή υποδομών ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης ιχνηθέτησης καυσίμων. Στη συνέχεια η Ομάδα Εργασίας κατέληξε στο σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών αξιολόγησης των τεχνολογιών ιχνηθέτησης καυσίμων και έθεσε τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις διεργαστηριακού ελέγχου. Κατόπιν το Υπουργείο Οικονομικών προέβη σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «Διεργαστηριακή δοκιμή για την αξιολόγηση των μεθόδων και του εξοπλισμού προσδιορισμού των ιχνηθετών νέας τεχνολογίας σε καύσιμα». Η δράση αυτή βρίσκεται στο στάδιο εργαστηριακών δοκιμών. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι μία από τις δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιρλανδία) που έχει προχωρήσει στην επεξεργασία αυτού του συστήματος, το οποίο θωρακίζει την αγορά από τη νοθεία και τη λαθρεμπορία, ενώ παράλληλα αυστηροποιεί και διευκολύνει τους ελέγχους ως προς την καθαρότητα των καυσίμων.

Το κυβερνητικό λοιπόν σχέδιο για την πάταξη του λαθρεμπορίου στην αγορά καυσίμων εφαρμόζεται με απόλυτη συνέπεια όπως άλλωστε έχει ανακοινωθεί από τα συναρμόδια υπουργεία.

διαβάστε περισσότερα...

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤτΕ: Μειώστε τώρα τους φόρους στα ακίνητα

Συστάσεις για μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων στην ακίνητη περιουσία ώστε να υπάρξει αναθέρμανση, κάνει η ΤτΕ στην ετήσια έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική.

Η κεντρική τράπεζα αναφέρει ότι ο φόβος της ανεργίας και η μείωση του εισοδήματος είναι οι κύριοι παράγοντες της βουτιάς στη ζήτηση για ακίνητα. Όπως αναφέρεται στην έκθεση:

«Η ελληνική κτηματαγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υπερβάλλουσα προσφορά και υποχώρηση των εμπορικών τιμών (αγοράς και ενοικίασης). Τα μεγαλύτερα προβλήματα εμφανίζει ο κλάδος των επαγγελματικών ακινήτων, με σημαντικές πιέσεις για επαναδιαπραγμάτευση των ενοικίων. Η υποχώρηση της ζήτησης κατοικιών μπορεί να αποδοθεί στη δραματική αύξηση της ανεργίας και στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, στην απομείωση του πλούτου, στις αρνητικές προσδοκίες των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών για τις προοπτικές των εισοδημάτων και της απασχόλησης, στην αύξηση της φορολογίας των ακινήτων, καθώς και στους αυστηρότερους όρους τραπεζικής χρηματοδότησης. Το 2012 και το α' τρίμηνο του 2013 η αποκλιμάκωση των τιμών στην αγορά των κατοικιών συνεχίστηκε με εντονότερο ρυθμό από ό,τι στα πρώτα έτη της τρέχουσας κρίσης
Το 2012 και το α' τρίμηνο του 2013 η αποκλιμάκωση των τιμών στην αγορά των κατοικιών συνεχίστηκε με εντονότερο ρυθμό από ό,τι στα πρώτα έτη της τρέχουσας κρίσης

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,7% το 2012 και 11,5% το α' τρίμηνο του 2013, ενώ από την αρχή της τρέχουσας κρίσης η συνολική υποχώρηση των τιμών των διαμερισμάτων έχει φθάσει στο 29,4% και ήταν μεγαλύτερη στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα (-29,6%) και τη Θεσσαλονίκη (-32,7%).

Aνασταλτικό παράγοντα στη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη της δραστηριότητας του κλάδου αποτελεί και το φορολογικό πλαίσιο. Ειδικότερα, το κόστος μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας είναι από τα υψηλότερα στις χώρες του ΟΟΣΑ και αυτό παρά την πρόσφατη μείωση των συμβολαιογραφικών εξόδων και των εξόδων παράστασης δικηγόρου. Η πλήρης κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου από το 2014 θα ελαφρύνει περαιτέρω το κόστος μεταβίβασης, αλλά η κύρια αιτία του υψηλού κόστους παραμένει ο φόρος μεταβίβασης. Από την άλλη πλευρά, οι ετήσιοι φόροι κατοχής ακινήτων ήταν, τουλάχιστον πριν από την επιβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Εκτιμάται ότι στην αναθέρμανση και την ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων θα συμβάλει η καθιέρωση ενός φορολογικού πλαισίου που θα περιορίζει το κόστος κατά τη μεταβίβαση, ενώ παράλληλα θα διευρύνει τη φορολογική βάση ανάλογα και με τη φοροδοτική ικανότητα των ιδιοκτητών, θα απλουστεύει το υφιστάμενο σύστημα, ενοποιώντας τους πολλούς επιμέρους φόρους σε έναν ενιαίο και προοδευτικό φόρο επί των ακινήτων, και θα είναι σταθερό για τα επόμενα 5-10 χρόνια.

Η επιτυχής υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίαςεκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ανάκαμψη της αγοράς. Τέλος, η πρόσφατη αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις Ανώνυμες Εταιρίες

Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Ν. 4141/2013), με τη σημαντική διεύρυνση του επενδυτικού τους αντικειμένου (οικιστικά ακίνητα, τουριστική κατοικία, οικόπεδα, υπό ανέγερση ακίνητα) και τη δυνατότητα συμμετοχής τους πλέον σε συμβάσεις παραχώρησης και μέσα από κοινοπρακτικά σχήματα, θα διευκολύνει την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και την ανάκαμψη της ίδιας της αγοράς επαγγελματικών κυρίως ακινήτων».
διαβάστε περισσότερα...

ΕΚΘΕΣΗ ΤτΕ: Η χώρα επιστρέφει στην ανάπτυξη από το 2014

Υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής και το Υπουργικό Συμβούλιο η Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2012-2013. Προβλέπει για φέτος ύφεση κοντά στο 4,6% (αντί για 4,5% της αρχικώς εκτιμηθείσης) και «σταθεροποίηση της ανεργίας» γύρω στο 28%. Εκτιμά επίσης ότι η οικονομία θα εισέλθει σε τροχιά θετικών ρυθμών ανάπτυξης από το 2014, ενώ η ανεργία θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται από το 2015.

Στην περίληψη της έκθεσης αναφέρεται:

Τους τελευταίους μήνες ενισχύονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό οι ενδείξεις ότι η οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά εξισορρόπησης. Οι ενδείξεις αυτές συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• Ο κίνδυνος εξόδου της Ελλάδος από τη ζώνη του ευρώ έχει απομακρυνθεί, όπως αναγνωρίζουν το σύνολο των αναλυτών και οι διεθνείς οργανισμοί.

• Αποκαθίσταται σταδιακά η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας, όπως προκύπτει από τη ραγδαία αποκλιμάκωση της διαφοράς αποδόσεων μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου.

• Το τραπεζικό σύστημα αποδείχθηκε ανθεκτικό στη μεγάλη κρίση και σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάταξης πάνω σε νέες, υγιείς βάσεις. Αυτό είναι το πρώτο κρίσιμο βήμα για τη σταδιακή αποκατάσταση ομαλών χρηματοδοτικών συνθηκών στην πραγματική οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος προστατεύθηκε από τον κίνδυνο διάχυσης της κυπριακής κρίσης και στην Ελλάδα. Έτσι, η έξαρση της αβεβαιότητας που προκάλεσαν οι εξελίξεις στην Κύπρο αποδείχθηκε πρόσκαιρη και γρήγορα ανακόπηκε η τάση εκροής καταθέσεων που παρατηρήθηκε τον Απρίλιο.

• Τα δίδυμα ελλείμματα, το δημοσιονομικό έλλειμμα και το έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, έχουν περιοριστεί σημαντικά: Η δημοσιονομική προσαρμογή έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο και φαίνεται ότι το 2013 μπορεί να επιτύχει τη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος, ενώ είναι ουσιαστική και η βελτίωση του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών.

• Η πορεία εφαρμογής του προγράμματος σταθεροποίησης εκτιμάται ως ικανοποιητική και η εισροή κεφαλαίων που προβλέπονται από τη δανειακή σύμβαση συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Συνεχίζεται όμως η ύφεση της παραγωγής και η διόγκωση της ανεργίας

Οι ενδείξεις αυτές είναι αναμφισβήτητα θετικές και, αν συνεχιστούν, προοιωνίζονται βελτίωση και στην πραγματική οικονομία. Ωστόσο, συνεχίζεται η ύφεση της παραγωγικής δραστηριότητας και η διόγκωση της ανεργίας. Σε όρους παραγωγής, απασχόλησης και διαθέσιμου εισοδήματος το τίμημα της προσαρμογής υπήρξε βαρύ, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έπρεπε να αντιμετωπιστούν συσσωρευμένα χρόνια προβλήματα και να θεραπευθούν ανισορροπίες που οδηγούσαν, αν δεν ελέγχονταν, με βεβαιότητα σε χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ. Η πορεία προς τη χρεοκοπία αποφεύχθηκε τελικώς χάρη στη σοβαρή πρόοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής, που επέτρεψε τη συνέχιση της οικονομικής συνδρομής των εταίρων. Το εύρος ωστόσο και η διάρκεια της ύφεσης θα μπορούσαν να περιοριστούν αν είχαν προωθηθεί με μεγαλύτερo ζήλο οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία του κράτους και των αγορών.

Η οικονομία θα ανακάμψει το 2014 αν παγιωθεί το κλίμα εμπιστοσύνης και επισπευσθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Αν συνεπώς επισπευσθεί τώρα η πραγματοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων και παγιωθεί το κλίμα εμπιστοσύνης, μπορεί βάσιμα να προβλεφθεί ότι σύντομα τα αποτελέσματα θα γίνουν ορατά και στην πραγματική οικονομία. Προϋπόθεση για την ανάκαμψη είναι η συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος σταθεροποίησης, χωρίς χαλάρωση και αποκλίσεις.

Σύμφωνα με την Έκθεση, το ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει με ρυθμό κοντά στο 4,6% φέτος και η ανεργία να σταθεροποιηθεί γύρω στο 28%. Εκτιμάται ότι η οικονομία θα εισέλθει σε τροχιά θετικών ρυθμών ανάπτυξης από το 2014, ενώ η ανεργία θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται από το 2015.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο -0,3% το 2013 και ο πυρήνας του πληθωρισμού στο -1,1%. Παράλληλα, εκτιμάται ότι το 2013 θα υπάρξει υπερανάκτηση της απολεσθείσας ανταγωνιστικότητας την περίοδο 2001-2009.

Τέλος, οι υπάρχουσες ενδείξεις για την εξέλιξη του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών κατά το 2013 προοιωνίζονται περαιτέρω περιορισμό του σε ποσοστό χαμηλότερο του 3% του ΑΕΠ, ενώ το 2014 το ποσοστό αυτό θα κυμανθεί περί το 2%.


Το τραπεζικό σύστημα αποδείχθηκε ανθεκτικό στην κρίση

Μέχρι πρόσφατα ο τραπεζικός τομέας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη ρευστότητα, την ποιότητα χαρτοφυλακίου δανείων και την κεφαλαιακή του επάρκεια. Τα προβλήματα αυτά παραμένουν, αλλά αμβλύνονται σταδιακά. Είναι εξάλλου σημαντικό ότι, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, οι ενέργειες της Πολιτείας και της Τράπεζας της Ελλάδος συνέχισαν να διασφαλίζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ακεραιότητα των καταθέσεων του κοινού. Αυτό επιβεβαιώθηκε και πρόσφατα, όταν από τα τέλη Μαρτίου οι ελληνικές τράπεζες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιδράσεις των εξελίξεων στην Κύπρο. Με ταχείς και αποτελεσματικούς χειρισμούς των ελληνικών αρχών ελαχιστοποιήθηκε η μετάδοση των κραδασμών από το κυπριακό στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς εξαιρέθηκαν πλήρως οι εν Ελλάδι καταθέτες από τις επιπτώσεις που υπέστησαν οι καταθέτες στην Κύπρο. Συνεχίστηκε, εξάλλου, ομαλά η εξυπηρέτηση των πελατών των πρώην κυπριακών υποκαταστημάτων στην Ελλάδα μέσω της εξαγοράς τους από την εγχώρια τράπεζα. Εκμηδενίστηκαν έτσι εν τη γενέσει τους οι πιθανότητες μετάδοσης της κρίσης από το κυπριακό στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ολοκληρώνεται η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης

Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, μετά τη μεταβατική ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) το Μάιο και το Δεκέμβριο του 2012 με εισφορά χρεογράφων του EFSF, βαίνει προς ολοκλήρωση εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Η ανακεφαλαιοποίηση θα αποτελέσει αφετηρία για την ανασύνταξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος με βάση μια συνολική στρατηγική. Ένας σημαντικός αριθμός εξαγορών και συγχωνεύσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ στις διαδικασίες αναδιάταξης του τραπεζικού συστήματος συνέβαλαν και οι εξυγιάνσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς να διαταράξουν τη σταθερότητα της αγοράς και με πλήρη προστασία όλων των καταθετών. Τους επόμενους μήνες το τραπεζικό σύστημα θα αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις. Έχοντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση, οι τράπεζες θα κληθούν να διαχειριστούν τις νέες τους δομές με στόχο την επίτευξη των μεγαλύτερων δυνατών συνεργειών, στο πλαίσιο μάλιστα και των τακτικών (σε τριμηνιαία βάση) σχεδίων χρηματοδότησης, τα οποία θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα, θα πρέπει να προετοιμάζονται και για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που θα διενεργήσει η Τράπεζα της Ελλάδος και η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των τραπεζικών δανείων σε καθυστέρηση. Όσον αφορά τις συνεταιριστικές τράπεζες, θα πρέπει, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2013, να προσαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Η επιστροφή καταθέσεων, η μείωση του κόστους αναχρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς επίσης και η ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του τραπεζικού συστήματος και η κεφαλαιακή του ενίσχυση (οι οποίες αποτελούν κομβικής σημασίας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις), συμβάλλουν αποφασιστικά στη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και συνιστούν προϋποθέσεις για ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να ενεργεί με γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, την προστασία των καταθετών και τη δημιουργία ενός μακροχρόνια βιώσιμου και ισχυρά κεφαλαιοποιημένου τραπεζικού συστήματος, το οποίο είναι εκ των ων ουκ άνευ για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Αβεβαιότητες και κίνδυνοι εξακολουθούν να υπάρχουν

Οι ενθαρρυντικές αυτές εξελίξεις δεν αφήνουν ωστόσο περιθώρια εφησυχασμού, καθώς οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν θα μπορούσαν να θέσουν υπό αίρεση την παγίωση της σταθεροποίησης και την πρόβλεψη για ανάκαμψη της οικονομίας:

• Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε πολλούς τομείς, η λειτουργία του κράτους παραμένει αδύναμη. Έτσι, εφαρμόζονται πλημμελώς μέτρα που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να μετριάσουν την ένταση της ύφεσης.

• Η μεγάλη σε διάρκεια και ένταση ύφεση και η έλλειψη ρευστότητας μπορεί να αυξήσουν τον αριθμό των ―βιώσιμων κατά βάση― επιχειρήσεων που αναγκάζονται να διακόψουν τη λειτουργία τους.

Πολιτικές για την επίσπευση της ανάκαμψης

Το κλίμα πάντως σήμερα είναι πιο θετικό για να προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς πολιτικές που θα διασφαλίσουν ότι οι βελτιωμένες προσδοκίες θα μεταφερθούν στην πραγματική οικονομία. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Πρώτον, να συνεχιστεί με απόλυτη συνέπεια η εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής με βάση τα χρονοδιαγράμματα και τους στόχους που έχουν τεθεί. Η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων χωρίς υστερήσεις και αναβολές είναι η πρώτη, απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει αδιατάρακτα η εκτέλεση της δανειακής σύμβασης. Πρώτη επιδίωξη, άμεσης προτεραιότητας, είναι η δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος μέσα στο 2013. Η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων αφενός ενισχύει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και αφετέρου αποκλείει τη λήψη νέων οριζόντιων μέτρων. Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι η μεγάλη πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στον τομέα της δημοσιονομικής προσαρμογής ήταν ο κύριος λόγος που επέτρεψε τη συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

Δεύτερον, να επιταχυνθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα με κύριες αιχμές:

α) Την ολοκλήρωση του σχεδίου για τη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα πρέπει να δημιουργήσει προϋποθέσεις μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των ήδη φορολογουμένων. Αυτό προαπαιτεί διεύρυνση της φορολογικής βάσης με την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

β) Τη βελτίωση της λειτουργίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού για να ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα. Σημαντική εν προκειμένω είναι η αναβάθμιση και αποτελεσματική λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Εσόδων.

γ) Την ουσιαστική αξιοποίηση της δυνατότητας νέων προσλήψεων που δίνει η πρόσφατη απόφαση για την αντικατάσταση 15.000 υπαλλήλων που θα απομακρυνθούν μέχρι το 2014. Οι νέες προσλήψεις πρέπει να είναι αυστηρά αξιοκρατικές και στοχευμένες ούτως ώστε να καλύψουν πραγματικές ανάγκες της δημόσιας διοίκησης σε καίριους τομείς (π.χ. φορολογία, υγεία). Η δυνατότητα ανανέωσης ενός αριθμού δημοσίων υπαλλήλων είναι σημαντική ευκαιρία για να αρχίσει η εκλογίκευση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα.

Τρίτον, να προχωρήσει με πιο αποφασιστικά βήματα και ταχύτερους ρυθμούς η υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, με πρωταρχικό κριτήριο τις δυνατότητες κάθε συγκεκριμένης αποκρατικοποίησης να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλει στην αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της οικονομίας.

Τέταρτον, να αντιμετωπιστεί άμεσα η ανεργία μεταξύ άλλων και με την ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας. Αυτό μπορεί να γίνει με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων για την κοινωνική συνοχή.

Πέμπτον, να ολοκληρωθεί στην πράξη η ασφαλιστική μεταρρύθμιση με την αξιοποίηση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ασφάλισης, που, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να συμβάλει στην αναπλήρωση των απωλειών στις κύριες συντάξεις. Αυτό απαιτεί άρση των εμποδίων και αγκυλώσεων που υπάρχουν σήμερα.

Έκτον, να ενισχυθεί σε βραχυχρόνια βάση η ρευστότητα με την ταχύτερη προώθηση πολιτικών που αφορούν: (α) την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και (β) την αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την επανεκκίνηση των έργων υποδομών.

Κομβική σημασία για την αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας θα έχει εξάλλου η ισχυροποίηση του τραπεζικού κλάδου, η οποία, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, θα επιτρέψει την πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της οικονομίας και την αύξηση τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης για τραπεζική χρηματοδότηση.

Σε μακροχρόνια βάση ωστόσο και με δεδομένο ότι οι εγχώριες αποταμιεύσεις δεν επαρκούν για να χρηματοδοτήσουν, μέσω τραπεζικού δανεισμού, την ανάπτυξη, είναι σκόπιμο να διερευνηθούν και να αξιοποιηθούν εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης της οικονομίας, συμπληρωματικοί του τραπεζικού δανεισμού και των κοινοτικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων μέσω ιδιωτικοποιήσεων και η αξιοποίηση της αγοράς εταιρικών ομολόγων, καθώς θα βελτιώνονται οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων, καθίστανται επιτακτικά αναγκαίες.

διαβάστε περισσότερα...
 
website counter
friend finderplentyoffish.com