Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Καμπανάκι Κομισιόν στην Αθήνα για την οδηγία αναφοράς παραβάσεων

Aιτιολογημένη γνώμη απέστειλε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς δεν έχουν μεταφερθεί στο εσωτερικό Δίκαιο της χώρας μας κανόνες σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς. Η Αθήνα καλείται τώρα να απαντήσει στην Κομισιόν εντός δύο μηνών. Εάν δεν δοθεί απάντηση ή εάν δεν λάβει επαρκή μέτρα, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η διαδικασία της Κομισιόν αφορά ουσιαστικά την εκτελεστική οδηγία, που θεσπίστηκε το 2015 και αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς. Αποτελεί μέρος του εγχειριδίου κανόνων σχετικά με την κατάχρηση της αγοράς και επιβάλλει στα κράτη-μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που να καθιστούν δυνατή την αναφορά παραβάσεων του κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς.

Περιέχει δε διατάξεις για την προστασία των προσώπων, που αναφέρουν τέτοιες παραβάσεις και προσδιορίζει περαιτέρω τις διαδικασίες για την προστασία των αναφερόντων και των αναφερόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για την παρακολούθηση των υποβαλλόμενων αναφορών παραβάσεων και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα κράτη-μέλη όφειλαν να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους Δίκαιο έως τις 3 Ιουλίου 2016. Η Ελλάδα κοινοποίησε την πλήρη μεταφορά της οδηγίας, ωστόσο, η Επιτροπή, κατά την αξιολόγησή της, διαπίστωσε ότι ορισμένες διατάξεις δεν είχαν μεταφερθεί.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com