Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Νέο κοινωνικό υπερταμείο με πόρους άνω των 100 δισ. ευρώ

Τη σύσταση ενός υπερταμείου με συνολικά κονδύλια 101,2 δισ. ευρώ, το οποίο θα αναλάβει την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2021-2027. Τα κράτη-μέλη θα διαθέτουν το 10% των πόρων που τους αναλογούν στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και το 25% στην κοινωνική ένταξη.Παράλληλα, η Κομισιόν εισηγείται την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) με συνολικούς πόρους για την παραπάνω περίοδο της τάξης του 1,6 δισ. ευρώ, καθώς και τη δημιουργία ενός νέου Ταμείου για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης, ύψους 947 εκατ. ευρώ.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com