Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

«ΕΡΓΑΝΗ» Με μερική και εκ περιτροπής εργασία οι 6 στις 10 προσλήψεις

Επιπλέον 24.938 θέσεις μισθωτής εργασίας (+10.501 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα) και οι περισσότερες με... μερική και «εκ περιτροπής» εργασία (σε ποσοστό 56,76% έναντι 55,88% πέρυσι), δημιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο «καλύπτοντας» μερικώς μόνο τις μεγάλες απώλειες του μηνός Ιανουαρίου (-29.817) αφού στο πρώτο δίμηνο οι θέσεις παραμένουν λιγότερες κατά 9.362 σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του ‘16.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», τον Φεβρουάριο αναγγέλθηκαν 138.242 προσλήψεις (ο υψηλότερος αριθμός από το 2001) και 113.304 αποχωρήσεις (οι 55.306 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 57.998 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου) με αποτέλεσμα θετικό πρόσημο στο ισοζύγιο της απασχόλησης κατά 24.938 ή επιπλέον 10.501 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Μειοψηφία
Ωστόσο, από τις 138.242 προσλήψεις οι 78.467 (ποσοστό 56,76%) ήταν με μειωμένα ωράρια και αντίστοιχα μειωμένους μισθούς (55.309 με μερική απασχόληση και 23.158 για εργασία λίγων ημερών την εβδομάδα) και μόνο οι 59.775 (ποσοστό 43,24%) με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (έναντι 44,12% τον αντίστοιχο περσινό μήνα). Οι κλάδοι που δημιούργησαν τις περισσότερες θέσεις ήταν η εστίαση, τα καταλύματα, οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, η εκπαίδευση και το λιανικό εμπόριο ενώ περισσότερες ήταν οι απολύσεις από τις προσλήψεις για εργαζόμενους μεγάλης ηλικίας (+65 ετών).

Αρνητικό το δίμηνο
Αθροιστικά στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017, οι αναγγελίες προσλήψεων ήταν 264.743 και οι αποχωρήσεις 269.622 (140.707 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 128.915 οικειοθελείς αποχωρήσεις).

Ως αποτέλεσμα, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης ήταν αρνητικό κατά 4.879 θέσεις εργασίας ή -9.362 θέσεις αν εκτιμηθεί το γεγονός ότι το πρώτο δίμηνο του 2016 ήταν θετικό κατά 4.483 θέσεις.

Οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης στο πρώτο δίμηνο αποτελούσαν το 45,21% έναντι 54,79% που ήταν οι προσλήψεις με μερική (40,04%) και «εκ περιτροπής» εργασία.

Μειώσεις έως 25%
Μία σύμβαση από τις συνολικά 22 επιχειρησιακές που υπογράφηκαν τον Φεβρουάριο προέβλεψε μείωση μισθών κατά 25%. Μειώσεις αποδοχών της τάξης του -18,44% και -22% συμφωνήθηκαν σε άλλες 4 επιχειρήσεις, 16 επιχειρησιακές συμβάσεις δεν επέφεραν καμία αλλαγή μισθού και σε μια συμφωνήθηκε αύξηση αποδοχών κατά 5%.

 
website counter
friend finderplentyoffish.com